Juris Stukāns

Juris Stukāns

Ģenerālprokurors

Dzimšanas gads: 1972.

Izglītība:

 • 2019. gada 12. martā ar Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padomes lēmumu piešķirts tiesību zinātnes doktora zinātniskais grāds krimināltiesību apakšnozarē (Dr.iur.);
 • Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte,
  Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā (2000.);
 • Latvijas Policijas akadēmija, Tiesību zinātnes maģistra grāds (2000.);
 • Latvijas Policijas akadēmija, Jurista kvalifikācija (1997.);
 • Latvijas Policijas akadēmija, Tiesību zinātnes bakalaura grāds (1997.)

Zinātniskās publikācijas:

 • Zinātnisko publikāciju autors krimināltiesībās un kriminālprocesa tiesībās. Galvenie pētījuma virzieni – noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas, administratīvā atbildība.

Grāmatas: NAV

Publikācijas presē:

 • Prezumētā noziedzīgi iegūtā manta un procesa par noziedzīgi iegūtu mantu piemērošana /Jurista Vārds, 2020/;
 • Tiesvedība administratīvā pārkāpuma procesā /Jurista Vārds, 2019/;
 • Sadarbības fakta ar VDK konstatēšana: tiesiskie aspekti un tiesvedības procesa būtība /Jurista Vārds, 2019/;
 • Apsūdzībām jābūt pamatotām ar pierādījumiem /Jurista Vārds, 2019/;
 • Šaubu ēna pār tiesu sistēmu zudīs /Diena, 2006/;
 • Koleģialitātes princips kriminālprocesā /Latvijas Vēstnesis, 2004/;

Politiskā pieredze, vēlēti amati: NAV

Dalība partijās: NAV

Dalība kapitālsabiedrībās: NAV

Darba pieredze:

 • 2020 – pašlaik ģenerālprokurors;
 • 2016 – 2020 Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieks, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, tiesnesis;
 • 2008 – 2020 Rīgas apgabaltiesas tiesnesis;
 • 2006 – 2008 Rīgas apgabaltiesa – priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs;
 • 2003 – 2005 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa – tiesnesis, tiesas priekšsēdētāja vietnieks;
 • 2000 – 2003 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – priekšnieks;
 • 1997 – 1999 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa – tiesnesis;
 • 1997 Tieslietu ministrijas Publisko tiesību departamenta Kriminālo un procesuālo tiesību nodaļa – galvenais speciālists;
 • 1995 – 1997 Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs – galvenais speciālists

Pedagoģiskā darba pieredze:

 • Vieslektors Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā fakultātē;
 • Vieslektors Latvijas Tiesnešu mācību centrā;
 • Lektors Latvijas Policijas akadēmijā (2000-2010)
 • Tiesnesis kopš 1998.gada. Tieslietu padomes loceklis kopš 2018.gada. Vieslektors Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskajā fakultātē. Specializējies tiesvedības, galvenokārt administratīvo pārkāpumu un kriminālprocesuālo tiesību jautājumos.

Lielākais uzņēmums, kādu vadījis: Ģenerālprokuratūra

Amatpersonai piederošā/vadītā uzņēmumaNAV
apgrozījums
peļņa/zaudējumi
LV samaksātais uzņēmuma ienākumu nodoklis
LV samaksātais sociālais nodoklis

Parādsaistības: 45 014.04 EUR

Papildu informācija:

1
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
Gribuzinātvairak
Gribuzinātvairak

KAUNS par LV un šo prokurorīti