Eva Mārtuža

Eva Mārtuža

Jauno Konservatīvo Saeimas frakcija

Dzimšanas gads: 1954.

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte, teoloģijas un reliģiju zinātņu maģistra grāds (2013). Maģistra darbs “Konfliktsituācijas Livonijā pāvesta legāta Franciska no Moliano 1312. gada izmeklēšanas protokolā”;
 • Latvijas Universitātes un Rakstnieku Savienības Literatūras akadēmija (2004);
 • Latvijas Universitāte, filoloģijas fakultāte, rakstniecības teorija un prakse (2004);
 • PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts, neklātienes aspirantūra. Aspiranta (maģistra) darbs “Padomju daudznacionālā literatūra” (1979);
 • Latvijas Universitāte, Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļa, sociālo zinātņu maģistra grāds žurnālistikā. Maģistra darbs “Nacionālais jautājums P. Stučkas publicistikā” (1978)

Zinātniskie referāti un raksti:

 • 2017. 30.11. Referāts “Par latviskuma diskreditācijas gadījumiem audiovizuālajos medijos.”
 • 2017. 30.10. Letonika. Referāts “Dieva būtība latviešu folklorā saistībā ar klasiskā teisma koncepciju.”
 • 2017. 6.04. Referāts “Latviskums un reliģiskā pārliecība” LU konferencē (“Latviskums — valsts augstākā vērtība, tā izpratne medijos”)
 • 2017. 6.02. Referāts LU TF konferencē ” Reformācija un Vācijas zemnieku karš (1524—1526)
 • 2015. 12. 10. Referāts LU “Parapasauliķu Bābele Jāņa Valka romānā “Verķumāte””, LU konference Literatūra un reliģija
 • 2015. 25.09. Referāts LU “Gaismas pieminējumi latviešu senreliģijā un tās mūsdienu konteksti.”
 • 2014. 30.09. Referāts LU “L. Adamovičs par latviešu folkloras Dieva izpratni”.
 • 2014. 6.07. Vieslekcija Hamiltonā 6.07.2014.”Latvieša dievziņa pāvesta legāta Franciska no Moliano 1314. gada izmeklēšanas protokolā”.
 • 2014. 27.—28 . 03. Liepājas 20. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” nolasīts referāts: “Senās un jaunās reliģijas literāri Filosofiskais ietērps un sadursme igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka romānā “Vīrs, kurš zināja čūskuvārdus””.
 • 2014. 7. 02. LU TF konferencē nolasīts referāts “Dvēseles funkcijas un nozīme latvju senajos avotos saistībā ar mūsdienu zinātnes versijām”.
 • 2016. Raksts “Ievainotais latviskums — Jēkabs Nīmanis par tautas gara atveseļošanu”, monogrāfijā Latviskas Latvijas spēks. (Rīga: IDE Rozītes, 2016.)
 • 2016. Raksts “Senreliģija, Dieva meklējumi un izpratne igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka romānā “Vīrs, kas zināja čūskuvārdus”, “Literatūra un reliģija” (rakstu krājums, Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2016).
 • 2015. Raksts “Ludviga Adamoviča senlatviešu reliģijas izpratne”, žurnālā “Ceļš”, nr. 65, (Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015), 104.—114.
 • 2015. Raksts “Dievi, ticība, reliģijas igauņu rakstnieka Andrusa Kivirehka romānā “Vīrs, kurš zināja čūskuvārdus””, Aktuālas problēmas literatūras zinātnē” (rakstu krājums, 20. Atb. red. Edgars Lāms (Liepāja: LiePA, 2015), 387 lpp.
 • 2015. Raksts “Latvieša dievziņa pāvesta legāta Franciska no Moliano 1314. gada izmeklēšanas protokolā”, Labietis, (Minneapolis: Latvju Dievturu sadraudze).
 • 2014. Raksts “Dvēsele latviešu folklorā saistībā ar mūsdienu zinātnes versijām” populārzinātniskā versija žurnālā “Mājas Viesis”, (Rīga: Lauku Avīze, 2014, 17. 04.) un interneta vietnē: www.skripts.lv

Grāmatas:

 • “Langobardi” /2017/;
 • “Pētera zvērests” (atkārtots izdevums) /2016/, tulkota lietuviski;
 • “Bize vētras acī” /2014/;
 • “Irbes skarbās māsas” /2010/;
 • “Pētera zvērests” /2008/;
 • “Freda un Ufo brokastu kods” /2007/;
 • “Jasmīnu pūderis” (pseid. Ieva Bondere) /2007/;
 • “Negudrā” /2005/, tulkots lietuviski;
 • “Karaļkronis” /2002/ (pseid. Ieva Bondere);
 • „Kā iekarot, mīlēt, paturēt vīrieti” (pseid. Digna Eira) /2001/;
 • “Starp slāpēm un starp kausu” /2000/;
 • “Izravētā sirds” /1999/, tulkota lietuviski;
 • “Neatsaki vīrietim” /1996/
 • “Bize mākoņspraugā” /1995/

Publikācijas presē:

 • žurnāliste “Latvijas Avīze” (iepriekš “Lauku Avīze”) (publikāciju saraksts ŠEIT)

Politiskā pieredze, vēlēti amati:

 • 13.Saeimas deputāte
 • Rīgas domes deputāte

Dalība partijās:

 • Jaunā konservatīvā partija
 • Sabiedrība citai politikai

Dalība kapitālsabiedrībās: NAV

Karjera:

 • Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs, zinātniskā līdzstrādniece;
 • Laikraksts “Cīņa”, galvenā redaktora sekretāre;
 • Latvijas Televīzija, redaktore, kultūras nodaļas vadītāja;
 • AS “Mežaparks” (Rīgas Dome) projektu vadītāja;
 • Laikraksts “Lauku Avīze” (vēlāk “Latvijas Avīze”), žurnāliste;
 • Latvijas Republikas Labklājības ministrija, preses sekretāre;
 • Izdevniecība “Lauku Avīze”, projektu vadītāja, literārā redaktore, žurnāliste;

Pieredze menedžmentā:

 • Latvijas Dievturu sadraudzes valdes priekšsēdētāja;
 • Audiovizuālo mediju piedāvājumu kritikas biedrības “Ētikas tilts Latvijā” valdes priekšsēdētāja

Lielākais kolektīvs, kādu vadījis: Latvijas Dievturu sadraudze

Deputātei piederošā vai vadītā uzņēmuma NAV
apgrozījums
peļņa/zaudējumi
LV samaksātais peļņas nodoklis
LV samaksātais sociālais nodoklis
par 1 darbinieku vidēji gadā

Parādsaistības: NAV

Papildu informācija:

 • 2021.gada aprīlī laikraksts min Mārtužu kā vienu no 13.Saeimas deputātiem, kas atklāti lobē cigarešu biznesu (ŠEIT vairāk);
 • 2021.gada janvārī izraisās skandāls saistībā ar no Evas Mārtužas datora sūtītu homofobiska satura e-vēstuli (ŠEIT un ŠEIT vairāk), rezultātā JKP savai biedrenei izsaka rājienu (ŠEIT vairāk);
 • 2020.gada janvārī piedalījās konkursā uz NEPLP, taču panākumus neguva (ŠEIT vairāk); piedalījusies konkursā NEPLP arī 2015.gadā, taču tāpat nav tikusi izraudzīta

1
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
Dim, dim
Dim, dim

Visu izsaka – laikraksts “Cīņa”, galvenā redaktora sekretāre-! Un saistība ar bandītiem no JKP. Ļoti daudz cilvēkus publiski pazemojusi nezinot pat personas vaigu vaigā kultūras akadēmijā , sociālajos tīklos u.c.!