Uldis Budriķis

Uldis Budriķis

Jauno konservatīvo frakcija

Dzimšanas gads: 1991.

Izglītība:

 • Starptautiskā biznesa augstskola (IBA), Koldinga, Dānija,
  bakalaura grāds starptautiskajā mārketingā un tirgzinībās (2014)
 • Starptautiskā biznesa augstskola (IBA), Koldinga, Dānija,
  pirmā līmeņa augstākā izglītība, kvalifikācija – ekonomists (2012)

Zinātniskās publikācijas: NAV

Grāmatas: NAV

Publikācijas presē: NAV

Patenti: NAV

Politiskā pieredze, vēlēti amati: 13.Saeimas deputāts

Dalība partijās: JKP

Pieredze menedžmentā:
SIA “Hubbs” – valdes priekšsēdētājs, īpašnieks
(2017-2019)

Dalība kapitālsabiedrībās: NAV

Lielākais kolektīvs, kādu vadījis: SIA “Hubbs”

Deputātam piederošā vai vadītā uzņēmuma SIA “Hubbs”
apgrozījumsNAV datu
peļņa/zaudējumiNAV datu
LV samaksātais peļņas nodoklisNAV datu
LV samaksātais sociālais
nodoklis par 1 darbinieku
vidēji gadā
NAV datu

Parādsaistības: NAV

Papildu informācija:

 • U.Budriķis, būdams 13. Saeimas deputāts, ieņēma valdes priekšsēdētāja amatu SIA “Hubbs”, kaut gan likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” to liedz. KNAB par to deputātu sodīja. ŠEIT vairāk.
 • 2018.gada 4.oktobrī Augstākā tiesa atteica ierosināt kasācijas tiesvedību. Līdz ar ko spēkā stājās Rīgas apgabaltiesas 2018. gada 9.aprīļa spriedums, ar kuru tiesa nosprieda U. Budriķa prasību pret KNAB par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, darba tiesisko attiecību izbeigšanas pamata grozīšanu un morālā kaitējuma atlīdzināšanu noraidīt.
 • KNAB priekšnieks J. Streļčenoks ar 2016. gada 26. februārī izdoto rīkojumu U. Budriķi atbrīvoja no amata. Budriķis pēc atbrīvošanas pievienojās JKP. Vēlāk Rīgas apgabaltiesa nolēma, ka Budriķa atbrīvošana ir prettiesiska un atzīstama par spēkā neesošu.
 • Budriķis kandidēja Liepājas mēra amatam, taču netika ievēlēts. ŠEIT un ŠEIT vairāk.
 • Budriķis neilgu laiku strādājis KNAB, ir biedrības “Satversmes aizsardzībai” valdes loceklis un viesnīcu iekšējā audita un revīziju eksperts un speciālists.

Lasītāju viedokļi

avatar