Kāpēc maģistra grāda saglabāšana prokuroram Cinkmanim ir absurds

Uldis Cinkmanis

Puaro.lv lasītājs

Tā kā Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu pieprasīja vajadzību pēc akadēmiskā bakalaura grāda, lai, pirmkārt, vispār atbilstu maģistra programmas imatrikulācijas nosacījumiem, otrkārt, lai iegūtu piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, kā arī jurista standarts pieprasīja piecu gadu tiesību zinātņu studijas, kas attiecīgajā gadījumā veidojas trīs gadu apjomā bakalaura studiju līmenī un 2 gadu apjomā maģistra studiju līmenī, tad šobrīd, zūdot jurista kvalifikācijai nepieciešamajām komponentēm, zūd arī profesionālā maģistra grāds un jurista kvalifikācija.

LU Juridiskās fakultātes domei vai Latvijas Universitātei kopumā ir jālemj arī par maģistra grāda un jurista kvalifikācijas anulēšanu konkrētajai personai, jo pretējā gadījumā tas met ēnu uz juridiskās izglītības kvalitāti un profesijām, kurās absolventi strādā, īpaši ņemot vērā reputācijas prasības un attiecīgo tiesisko regulējumu, uz kura pamata persona tikusi pie maģistra grāda un jurista kvalifikācijas.

Pamatojums iepriekš rakstītajam – zemāk norādītie dokumenti:

[1] UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/LU.LV/www.lu.lv/Dokumenti/Dokumenti_LV/3._STUDIJU_UN_ZINATNES_PROCESU_REGLAMENTEJOSIE_DOKUMENTI/13_Uznemsanas_noteikumi_Latvijas_Universitate.pdf
[2] TIESĪBU ZINĀTNE – PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
https://www.lu.lv/studijas/fakultates/juridiska-fakultate/magistra-limena-studijas/tiesibu-zinatne/
[3] Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību https://likumi.lv/ta/id/210806-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam-un-profesiju-klas…
[4] Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu https://likumi.lv/ta/id/291004-noteikumi-par-profesiju-klasifikatoru-profesijai-atbilstosiem-pamatuzdevumiem-un-kvalifikacijas-pamatprasibam

[5] Boloņas deklarācija (1999.gada 19.jūnijs) https://www.aic.lv/rec/LV/new_d_lv/bol_lv/bol_decl.htm

Kā jau Puaro.lv rakstīja, Latvijas Universitātes 15. martā notikušajā Juridiskās fakultātes sēdē ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums, ka
Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurora Ulda Cinkmaņa bakalaura darbs ir uzskatāms par neatbilstošu prasībām un anulējams. Automātiski tiek anulēts arī bakalaura diploms, bet ne maģistra darbs (ŠEIT plašāk).

Pretēji ģenerālprokuroram Stukānam, kurš uzskata, ka Cinkmani atlaist no darba nav pamata, lai gan viņa bakalaura diploms ir anulēts (ŠEIT plašāk), Valsts prezidents Egils Levits pauda viedokli, ka prokurors Cinkmanis savu darbu turpināt nevar (ŠEIT plašāk).

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Foto: ekrānuzņēmums no TV3 ziņu sižeta

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


2
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
M.Jur
M.Jur

Vai tad, ja Universitātes komisija un priekšsēdētājs un darba vadītājs nav tieši un personīgi atbildīgi par kvalitatīvu darba vadīšanu, izstrādi, noformēšanu un aizstāvēšanu? Tas ir diezgan smags apgalvojums pat no maksātnespējas bonzu puses brukt virsū veselai sistēmai, lai apklusinātu vienu traucējošu prokuroru?
Ceru, ka viņus noliks pie vietas, jo tad vienlārši nav jēga studēt LU, ja LU nenodrošina paļāvību uz saviem diplomiem un procesa vadību. Ne jau nu viņi nepārbauda katru darbu individuāli…

Nika
Nika

Ziniet, bet labāk atstājiet, kā ir. Kāpēc ir jāmācas seši gadi, un jāmaksā par to nauda? Ir tūkstošiem jauniešu, kuri samaksās par mācībam, un pēc diviem gadiem būs maģistri. Joks, protams. Pati šajā iestādē strādāju. Ja kāds tik mīksti klāj cepurīti uz vainīgā zēna galvas, tad viņš iestādei (kāda iemsla dēļ) ir mīļš. Nu mīļiņš, maziņš šļušku pircējs