Kurās nozarēs darbinieku skaits 2021.gadā palielinājies, bet kurās – sarucis?

darbs

Aizvadītajā gadā darbinieku skaits visstraujāk audzis uzņēmumos, kas sniedz sociālo aprūpi, tā liecina Lursoft pētījums, kas balstīts uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskotajiem datiem.

Latvijā reģistrētajos uzņēmumos pērn bija nodarbināti teju 710 tūkstoši strādājošo, par 2% mazāk nekā 2020.gadā, liecina VID sniegtā informācija. No tiem 12% bija nodarbināti mazumtirdzniecības sektorā. Otra darbinieku skaita ziņā ietilpīgākā nozare 2021.gadā bijusi veselības aizsardzība. 

Covid-19 pandēmijas ietekmē vairākas nozares pēdējos divus gadus saskārušās ar darbības ierobežojumiem, to vidū arī tirdzniecība. Tā rezultātā pēdējos gados sarucis nozarē nodarbināto skaits. Lursoft izpētījis, ka 2019.gadā mazumtirdzniecībā bija nodarbināti 90,5 tūkstoši darbinieku, 2020.gadā to skaits saruka līdz 87,5 tūkstošiem, bet pērn samazinājās līdz 85,4 tūkstošiem nodarbināto. Pēdējā gada laikā nodarbināto skaits mazumtirdzniecībā samazinājies par 2,33%. 

Nozares ar lielāko nodarbināto skaitu

NozareDarbinieku skaits 2021.gadā
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus85434
Veselības aizsardzība46329
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus43967
Sauszemes transports un cauruļvadu transports41718
Operācijas ar nekustamo īpašumu26194
Ēdināšanas pakalpojumi24980
Ēku būvniecība24897
Specializētie būvdarbi24846
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana23282
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības22194

Vienlaikus jānorāda, ka ir nozares, kurās darbinieku skaits aizvadītā gada laikā samazinājies ievērojami straujāk nekā mazumtirdzniecībā. Lielākais kritums šajā ziņā 2021.gadā reģistrēts ūdens transporta nozarē, kur nodarbināto skaits gada laikā samazinājās par 26,05%. Ja 2020.gadā nozare bija darba devējs 1305 darbiniekiem, tad pērn – 965. 

Ievērojamu ietekmi uz nozarē nodarbināto skaitu atstājis AS “Tallink Latvija” darbinieku skaita samazinājums. Pēc VID publiskotās informācijas, pērn otro gadu pēc kārtas samazinājies AS “Tallink Latvija” darbinieku skaits. Ja 2019.gadā uzņēmumā strādāja 637 cilvēki, tad 2020.gadā tie bija 387, savukārt pērn strādājošo skaits uzņēmumā samazinājies līdz 83. Lursoft dati rāda, ka tāpat kā 2020.gadā, arī pērn AS “Tallink Latvija” aktīvi izmantoja valsts atbalsta iespējas Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai. Uzņēmumam piešķirti gan granti apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai, gan arī izmaksātas atlīdzības dīkstāvē esošajiem darbiniekiem un piešķirts atbalsts algu subsīdijām. 

Sarunā ar plašsaziņas līdzekļiem AS “Tallink Latvija” norādījis, ka pēc divu gadu ilgas dīkstāves tas bija jau pilnībā sagatavojies darbības atsākšanai Rīga – Stokholma maršrutā no 6. aprīļa. Vienlaikus, ņemot vērā zemo ceļojumu rezervāciju skaitu aprīlī un maijā, ģeopolitiskās nenoteiktības, kā arī ievērojamā degvielas cenu pieauguma dēļ uzņēmums pārcēla  maršruta atvēršanu uz š.g. 3. jūniju. Vienlaikus AS “Tallink Latvija” Facebook lapā lasāms, ka līnijas atjaunošana no 3. jūnija tomēr nav iespējama un atlikta uz nenoteiktu laiku, jo ukraiņu bēgļu izmitināšanai Igaunijā noslēgts līgums par kuģa “Isabelle” fraktēšanu uz četru mēnešu periodu sākot ar š.g. 7.aprīli.

Teju par piektdaļu pagājušajā gadā samazinājies arī ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumu uzņēmumos nodarbināto skaits. Dati rāda, ka aizvadītajā gadā nozarē bija reģistrēti 1000 uzņēmumi, kas kopumā ar darba vietām nodrošināja 1510 strādājošos. Lai gan ievērojams darbinieku skaita kritums tūrisma nozarē bija jau 2020.gadā, pērn tas sarucis vēl par 19,25%. Teju tikpat liels darbinieku skaita kritums (-18,73%) pagājušajā gadā reģistrēts arī zivsaimniecības uzņēmumu vidū, taču, atšķirībā no tūrisma nozares, zivsaimniecībā 2020.gadā bija reģistrēts darbinieku skaita pieaugums, un pērn tas atgriezies 2019.gada līmenī. 

10 nozares, kurās 2021.gadā reģistrēts straujākais darbiniekus skaita kritums

NozareDarbinieku skaita izmaiņas, %
Ūdens transports-26,05
Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi-19,25
Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības-18,75
Zivsaimniecība-18,73
Izmitināšana-15,46
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana-15,35
Azartspēles un derības-15,31
Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi-9,83
Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana; materiālu pārstrāde-9,06

Covid-19 pandēmija aizvadītajā gadā būtiski turpināja ietekmēt vairākas nozares, un tas atspoguļojies arī to darbinieku skaita izmaiņās. Bez jau iepriekšminētajām izmaiņām ceļojumu biroju darbībā, darbinieku skaits turpinājis kristies arī izmitināšanas nozarē (-15,46%) un arī azartspēļu uzņēmumos, kuri noteikto Covid-19 ierobežojošo pasākumu dēļ ilgstoši atradās dīkstāvē. Lursoft jau vēstīja, ka, neskatoties uz samaksāto nodokļu apjoma kritumu par 30%, arī 2021.gadā azartspēļu sektorā bijušas lielākās nodokļu iemaksas valsts kopbudžetā uz vienu nozarē strādājošo uzņēmumu. Tas, protams, nozares specifisko nodokļu rezultātā, jo nozares vidējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu strādājošo pērn sarukušas par 15%, tāpat arī sarucis samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa apjoms uz vienu nodarbināto. 

Vienlaikus jānorāda, ka azartspēles, neskatoties uz darbinieku skaita samazinājumu, bija vienīgā nozare, kurā vidējais strādājošo skaits uzņēmumā pārsniedza 100 cilvēkus. Aiz tās ar aptuveni 50 darbiniekiem vidēji katrā uzņēmumā ierindojas apdrošināšanas sektors, kā arī farmaceitisko pamatvielu un preparātu ražošana. 

Nozares ar lielāko vidējo nodarbināto skaitu uzņēmumā

NozareVidējais
darbinieku skaits vienā
uzņēmumā
Azartspēles un derības117,08
Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu51,73
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana50,49
Gaisa transports32,12
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde22,41
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana20,47
Veselības aizsardzība19,85
Elektrisko iekārtu ražošana19,41
Pasta un kurjeru darbība18,81
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu17,82

Darbinieku skaits 2021.gadā saglabājies nemainīgs vairākās uzņēmējdarbības jomās, tostarp, gan mežsaimniecības un mežizstrādes nozarē (10361 darbinieks 2021.gadā), gan arī gaisa transporta nozarē. Lursoft izpētījis, ka vēl 2020.gadā nodarbināto skaits gaisa transporta sektorā samazinājās par piektdaļu, savukārt, pēc krituma aizpagājušajā gadā, pērn tas palicis nemainīgs. VID publiskotā informācija rāda, ka 2021.gadā gaisa transporta nozarē reģistrētie 43 uzņēmumi ar darba vietām nodrošināja 1381 strādājošo. 

Lielākais darba devējs gaisa transporta nozarē AS “Air Baltic Corporation” aizvadītajā gadā nodarbināja 1019 strādājošos, kas ir teju tikpat, cik gadu iepriekš. Koncernā kopumā 2021.gada beigās bija nodarbināti apmēram 1,6 tūkstoši darbinieku, kas ir par 30,5% pieaugums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. “Darbinieku skaita pieaugumu ietekmēja pieaugošais lidojumu apjoms pret 2020.gadu, kā arī cerības uz ievērojamu tirgus atlabšanu 2022.gadā, kas, ņemot vērā laika periodu, kas nepieciešams lidojumu apkalpes locekļu piesaistei un apmācībām, ietekmēja lidmašīnu apkalpes skaitu jau 2021.gada 4. ceturksnī,” teikts AS “Air Baltic Corporation” vadības ziņojumā.

Jānorāda, ka pagājušajā gadā AS “Air Baltic Corporation” apgrozījums audzis par 42,05%, sasniedzot 195,9 milj. EUR. Pārskata gadu lidsabiedrība noslēdza ar 133,65 milj. EUR zaudējumiem. 

Visstraujākais darbinieku skaita pieaugums 2021.gadā reģistrēts sociālās aprūpes nozarēs. Gan starp uzņēmumiem, kas piedāvā izmitināšanu, gan arī starp sociālās aprūpes uzņēmumiem, kas izmitināšanas pakalpojumu nenodrošina. Sociālajā aprūpē ar izmitināšanu 2020.gadā bija nodarbināti 828 darbinieki, bet pērn – jau 998. Gada laikā strādājošo skaits nozarē audzis par 20,53%. Tikmēr sociālajā aprūpē bez izmitināšanas gada laikā darbinieku skaits palielinājies par 11,97%, sasniedzot 786 strādājošos. Abās nozarēs kopā pērn bija reģistrēti 218 uzņēmumi. 

10 nozares, kurās 2021.gadā reģistrēts straujākais darbinieku skaita pieaugums

NozareDarbinieku skaita izmaiņas, %
Sociālā aprūpe ar izmitināšanu20,53
Sociālā aprūpe bez izmitināšanas11,97
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas7,58
Mēbeļu ražošana7,16
Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu6,93
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības6,85
Informācijas pakalpojumi6,38
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana5,00
Veterinārie pakalpojumi4,15
Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana4,13

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Avots: Lursoft

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar