Irēna Kucina

Irēna Kucina

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece

Dzimšanas gads: 1981.

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte, Tiesību doktora zinātniskais grāds starptautiskajās tiesībās (2011);
 • Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (2007)

Zinātniskās publikācijas: IR

Grāmatas:

 • Bērnu pārrobežu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti /Tiesu namu aģentūra, 2020/;

Publikācijas presē:

 • Institūciju un sabiedrības pienākumi bērnu tiesību aizsardzībā /Jurista Vārds, 2021, līdzautore/;
 • Piezīmes par Latvijas tiesu lēmumiem K. Misānes civillietās par bērna atgriešanu no Latvijas uz Dienvidāfriku /Jurista Vārds, 2020/;
 • Satricinājums Eiropas Savienības tiesību telpā /Jurista Vārds, 2020/;
 • Mākslīgais intelekts (algoritmi) tiesās un prognostisku lēmumu taisnīgums /Jurista Vārds, 2019/;
 • Latvijas pārstāvības īstenošana Eiropas Savienības Tiesā, tostarp Rimšēviča lietā /Jurista Vārds, 2019/;
 • Būtiskākās izmaiņas tiesu sistēmā un tiesību politikas jomā /Jurista Vārds, 2019/;
 • Mērķis – efektīvs, ātrs, drošs īpašuma tiesību nostiprināšanas process /Dienas Bizness, 2018/;
 • Tiesu varas darba organizācija /Jurista Vārds, 2017, līdzautore/;
 • Atskats uz aizvadīto gadu tiesu sistēmā /Jurista Vārds, 2017/;
 • Augstākas prasības advokatūras institūta darbības kvalitātei /Jurista Vārds, 2016/;
 • Būtiskākais tiesu sistēmā paveiktais /Jurista Vārds, 2015/;
 • Vai advokatūru gaida kvalitatīvas pārmaiņas /Jurista Vārds, 2015, līdzautore/;
 • Lietu nodošanas regulējuma pozitīvie un negatīvie aspekti /Jurista Vārds, 2015/;
 • Tiesu sistēmas izmaiņas 2014. un 2015. gadā /Jurista Vārds, 2015/;
 • Tiesu prakses publicēšana kā viens no tiesas atvērtības instrumentiem /Jurista Vārds, 2014/;
 • Par šķīrējtiesu regulējumu un tā pilnveidi /Jurista Vārds, 2014/;
 • Paveiktais un sagaidāmais tiesu sistēmā /Jurista Vārds, 2014/;
 • Ieskats tiesiskās palīdzības līgumu neviennozīmīgā interpretācijā /Jurista Vārds, 2013/;
 • Apmācības Eiropas Savienības starptautiskajās privāttiesībās /Jurista Vārds, 2012, līdzautore/;
 • Aktualitātes Eiropas Savienības starptautisko privāttiesību jautājumos /Jurista Vārds, 2011, līdzautore/;
 • Nolēmumu izpilde bērnu pārrobežu nolaupīšanas lietās /Jurista Vārds, 2010/;
 • Starptautiskā civilprocesuālā sadarbība /Jurista Vārds, 2009/

Politiskā pieredze, vēlēti amati: NAV

Dalība partijās: NAV

Dalība kapitālsabiedrībās: NAV

Karjera:

 • Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece (kopš 2022.g. 10.marta)
 • Valsts prezidenta kancelejas vadītāja vietniece – Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja, Valsts prezidenta padomniece tiesiskuma un ES tiesību politikas jautājumos (2019-2022);
 • Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, Tieslietu ministrija (2013. g. augusts – 2019. g. jūlijs);
 • Latvijas Republikas pārstāve Eiropas Savienības Tiesā (no 2016.g.decembra);
 • Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, asociētā profesore (no 2016.g.);
 • Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra, docente (no 2013.g.);
 • Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Starptautisko un Eiropas tiesību zinātņu katedra, lektore (2008-2013);
 • Latvijas Tiesnešu mācību centrs, lektore (no 2016.g.);
 • Eiropas Tiesību akadēmija (European Academy of Law), vieslektore (no 2011.g.);
 • Tieslietu ministrija, Civiltiesību departamenta vadītāja;
 • Tieslietu ministrija, Eiropas Savienības Tiesas departamenta vadītāja;
 • Tieslietu ministrija, Civiltiesību departamenta Starptautisko privāttiesību nodaļas vadītāja;
 • Tieslietu ministrija, juriskonsulte

Lielākais kolektīvs, kādu vadījusi:

 • Valsts prezidenta padomnieku birojs

Parādsaistības:

 • 25 000.00 EUR
 • 35 000.00 EUR
 • 32 666.97 EUR

Papildu informācija:

Lasītāju viedokļi

avatar