Latvijas Universitāte kļuvusi par “Eiropas universitāšu alianses” dalībnieci

Latvijas Universitāte (LU) piedalās vienā no 17 “Eiropas universitāšu aliansēm”, kuras finansēs Eiropas Komisija (EK) Erasmus+ programmas “Sadarbība inovācijai un pieredzes apmaiņai” ietvaros. Programma veidota, lai uzlabotu Eiropas Savienības (ES) valstu augstākās izglītības kvalitāti un pievilcību, lai veicinātu sadarbību starp universitātēm, to studentiem un darbiniekiem.

No kopā 54 saņemtajiem priekšlikumiem tika atlasīti 17, kuros pārstāvētas 24 dalībvalstu 114 augstskolas. Šīs atlases pamatā bija novērtējums, ko veica 26 neatkarīgi eksperti, EK izraudzīti rektori, profesori un zinātnieki.

LU rektors profesors Indriķis Muižnieks stāsta par LU iecerēm, iesaistoties šajā iniciatīvā: “Esam gandarīti, ka mūsu pieteikumā atspoguļotās idejas par to, kādai ir jābūt nākotnes augstākajai izglītībai Eiropā ir novērtētas kā pietiekoši ambiciozas un vienlaicīgi, ņemot vērā tīkla augstskolu, arī Latvijas Universitātes, pieredzi, reāli dzīvē īstenojamas.”

Šis sasniegums nozīmē, ka LU piedalās vienā no 17 Eiropas augstskolu apvienībām, kuras izstrādās inovatīvu, arī citām Eiropas augstskolām izmantojamu nākotnes sadarbības modeli.

“Jūtamies pagodināti uzņemties šo izaicinājumu. Mūsu plāns kopā ar augstskolām no Vācijas, Somijas, Itālijas, Spānijas, Francijas un Polijas tuvākajos trīs gados ir minimizēt šķēršļus studentu mobilitātei, vienlaicīgi paaugstinot katras mobilitātes pievienoto vērtību, piemēram, iesaistot studentus kopīgos pētniecības projektos, lai līdztekus starptautiskajai apmaiņai tiktu stiprināta arī viņu pētnieciskā pieredze. Studentiem būs arī atvieglotāka piekļuve citu universitāšu kursiem, tie būs pieejami online,” akcentē rektors I. Muižnieks.

Latvijas Universitāte kopā ar Jiveskiles Universitāti, Palermo Universitāti, Valensijas Universitāti, Burgundijas Universitāti Dižonā un Opoles Universitāti piedalās “FORTHEM” ( Fostering Outreach within European Regions, Transnational Higher Education and Mobility) aliansē, kuru vada J. Gūtenberga Universitāte Maincā.

Eiropas universitāšu alianses programmas “Sadarbība inovācijai un pieredzes apmaiņai” ietvaros apvieno ES augstskolas, kurām ir kopīga ilgtermiņa stratēģija un kuras sekmē Eiropas vērtību un identitātes iedzīvināšanu. Šī programma ir veidota, lai veicinātu studentu un mācībspēku mobilitāti, Eiropas augstākās izglītības kvalitāti, pieejamību un konkurētspēju.

ES izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras komisārs Tibors Navračičs paziņoja: “Priecājos redzēt pirmo 17 Eiropas universitāšu vērienīgās ieceres – tās darbosies kā paraugs citām ES augstskolām. Tās ļaus nākamajām studentu paaudzēm iepazīt Eiropu, studējot dažādās valstīs. Esmu pārliecināts, ka šī iniciatīva, kas ir Eiropas izglītības telpas būtisks elements, stimulējot izcilību un pieejamību, būs patiess pagrieziena punkts augstākajā izglītībā Eiropā.”

Eiropas universitāšu alianses veidos apvienības, virtuālās studentu pilsētiņas, kurās dažādu augstskolu studējošie, darbinieki un pētnieki varēs brīvi pārvietoties. Tās apvienos savu pieredzi  un resursus, lai piedāvātu kopīgas studiju programmas vai moduļus, kas aptver dažādas disciplīnas. Šīs programmas būs ļoti elastīgas un ļaus studentiem personalizēt savu izglītību un pašiem izvēlēties kā, kur un kad studē, lai iegūtu Eiropas diplomu. Eiropas universitāšu alianses veicinās arī reģionu ilgtspējīgu ekonomisko attīstību, sadarbojoties ar uzņēmējiem, pašvaldībām, un  pētniekiem, lai kopīgi rastu risinājumus problēmām, ar ko saskaras reģioni.

Finansējumu ieguvušās Eiropas universitāšu alianses ietver visdažādākās augstākās izglītības iestādes no visas ES – tehniskās augstskolas, mākslas augstskolas, kā arī plaša profilā augstskolas ar aktīvu pētniecisko darbību. Finansētajās aliansēs no Latvijas piedalās Latvijas Universitāte un Latvijas Mākslas akadēmija.

Pirmajām 17 Eiropas universitāšu aliansēm atvēlētais budžets sasniedz 85 miljonus eiro. Katra alianse nākamo triju gadu laikā saņems līdz 5 miljoniem eiro, lai varētu sākt savu plānu īstenošanu. EK rūpīgi sekos līdzi to progresam. Projektu mērķi ir ļoti daudzveidīgi. Dažas finansētās alianses ieviesīs inovatīvas studiju un pētniecības sadarbības  metodes plašā programmu klāstā, citas akcentēs, piemēram, ilgtspējīgu attīstību piekrastes reģionu pilsētās, sociālās zinātnes vai veselības aprūpes globālās problēmas. Veidojot jaunas partnerības, katra alianse apvieno vidēji septiņas augstskolas no visām Eiropas daļām.

Pirmajam Eiropas universitāšu alianšu projektu uzsaukumam šoruden sekos otrs, tiks pārbaudīti dažādi modeļi, kā sekmēt augstākās izglītības kvalitāti ar starptautiskas sadarbības palīdzību. Nākamajā ES ilgtermiņa budžetā 2021.–2027. gadam EK ir ierosinājusi piešķirt vēl vairāk līdzekļu, lai izvērstu Eiropas universitāšu alianšu iniciatīvu programmas “Erasmus+” ietvaros.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,TwitterYoutube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar