Ekonomikas ministrija rosina apcirpt pirmā mājokļa atbalsta programmu

Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija (EM) rosina ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem vairs nepiemērot samazinātu valsts nodevu par pirmā mājokļa nostiprināšanu zemesgrāmatā.

EM iesniegusi izskatīšanai valdībā grozījumus noteikumos par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, paredzot atsevišķus risinājumus tā dēvētās mājokļu programmas finansēšanā.

2016.gada 31.augustā kopumā bija atbalstītas 3160 ģimenes par 20,7 miljoniem eiro. Kopējais ar galvojumiem atbalstīto aizdevumu portfelis bija 181,84 miljoni eiro. Programmas kopējais finansējums ir sasniedzis 4 414 730 eiro. Programmā var piešķirt mājokļu galvojumus par kopējo summu 17 658 920 eiro. Minētais apjoms galvojumu piešķiršanā 2016.gada 13.jūlijā ir pilnībā sasniegts un pieejamais finansējums apgūts.

Ja no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem tiks piešķirti 2,5 miljoni eiro, tad programmas darbība varēs turpināties līdz 2016.gada decembra vidum. Tādējādi, ja mēneša apguve nepārsniedz divus miljonus eiro mēnesī, papildu finansējums 612 629 eiro būs nepieciešams oktobrī vai novembrī, lai nodrošinātu programmas darbību decembra otrajai pusei. Ja apguve no septembra sasniedz divus miljonus eiro mēnesī vai vairāk, papildu finansējums var būt nepieciešams jau novembra beigās.

EM skaidro, ka mājokļu atbalsta programmas turpmākā darbība 2017.gadā un turpmākajos gados ir apdraudēta divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, neveicot izmaiņas līdzšinējā tiesiskajā regulējumā, plānots, ka 2017.gadam mājokļu atbalsta programmas nodrošināšanai papildus nepieciešamais finansējums būs 8,5 miljoni eiro. Vienlaikus tiek prognozēts, ka plānotie ienākumi no termiņuzturēšanās atļaujām būs 2,2 miljoni eiro. Ievērojot minēto, secināts, ka ar plānoto finansējumu no termiņuzturēšanās atļaujām nav iespējams nodrošināt galvojumu izsniegšanu visām personām 2017.gadam.

Otrkārt, viens no motivējošiem faktoriem, kādēļ personas izmanto mājokļu atbalsta programmu, ir vēlme saņemt “Noteikumos par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā” ietverto atvieglojumu attiecībā uz valsts nodevu par īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā.

Līdz ar to EM izstrādāja grozījumus minētajos noteikumos, paredzot, ka personai, kas nekustamo īpašumu iegūst, izmantojot normatīvajos aktos noteikto valsts sniegto palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai un ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk, valsts nodevu par īpašuma tiesību uz pirmo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā nosaka 0,5% apmērā no nekustamā īpašuma vērtības, ja tā nepārsniedz 100 000 eiro, vai 500 eiro plus 2% no nekustamā īpašuma vērtības, kas pārsniedz 100 000 eiro.

Attiecīgi 2017.gada valsts budžetā tiks paredzēts finansējums 4 483 800 eiro apmērā mājokļu atbalsta programmai, kas tiks kompensēti ar papildu plānotiem ieņēmumiem no nekustamā īpašuma reģistrācijas viena un divu bērnu ģimenēm.

EM norāda, ka 2017.gadā plānots izsniegti aptuveni 5300 galvojumu. Līdz šim trīs un vairāk bērnu ģimenēm tika piešķirti aptuveni 6% no kopējo izsniegto galvojumu skaita. Plānotais viena un divu bērnu ģimeņu skaits, kurām valsts nodevas atlaide vairs netiks piešķirta, ir 4982. Vidējā aizdevumu summa plānota 53 000 eiro apmērā, vidējā darījuma summa, no kuras tiek rēķināts valsts nodevas atlaides apmērs nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā – 60 000 eiro. Valsts nodevas atlaide pie darījuma summas 60 000 eiro ir 900 eiro.

EM arī norāda, ka papildus nepieciešamais finansējums aptuveni 2,2 miljonu eiro apmērā tiks iegūts no papildu ieņēmumiem no maksājumiem par termiņuzturēšanās atļaujām.

LETA jau rakstīja, ka šogad 17.augustā valdība atbalstīja EM jaunās politikas iniciatīvu nākamgad pirmā mājokļa programmai atvēlēt 4,42 miljonus eiro.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums Facebook un Twitter!

Avots: LETA

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar