Dace Melbārde

Dace Melbārde

Eiropas Parlamenta deputāte

Dzimšanas gads: 1971.

Izglītība:

 • Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds sabiedrības vadībā (2001)
 • Latvijas Kultūras akadēmija, maģistra grāds kultūras teorijas, administrācijas un vēstures specialitātē (1996)
 • Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte, bakalaura grāds vēstures zinātnēs (1994)

Zinātniskās publikācijas: NAV

Grāmatas:

 • Izglītojošais darbs – muzeju komunikācijas sastāvdaļa// Muzeju izglītojošais darbs. R.1997.;
 • Vai „kultūras laiku” sākums Eiropas Savienībā? LKA rakstu krājums „Kultūras menedžments” R.,2008.;
 • Mākslas muzeju nākotnes redzējums saistībā ar valsts kultūrpolitikas prioritātēm. Vīzijas un realitāte. Starptautiskās konferences „Mākslas muzeju vieta kultūras procesos. Vēsture un perspektīvas” rakstu krājums. – R.,2008.;
 • Kultūras centru loma kultūrpolitikas īstenošanā. Metodiskais materiāls „Ceļvedis kultūras centru vadībā” V/A „Tautas mākslas centrs”, 2008.
 • Priekšvārds Džona Hoka grāmatai „Kultūras nozīme valsts attīstības plānošanā”. – Cēsis, 2007. 91 lpp;

Publikācijas presē:

 • Pozitīvs signāls māksliniekiem un kultūras nozarei /Liesma, 2020/;
 • Spēcīgi un neatkarīgi mediji drošākai Latvijai /Latvijas Avīze, 2020/;
 • Kā droši lietot medijus un nenoticēt krāpniekiem /Liesma, Auseklis, 2020/;
 • Pasvītrošana, nevis izsvītrošana /Liesma, Latvijas Avīze, 2018/
 • Kā panākt, lai valsts svētku un atceres pasākumu īpašo gadadienu atzīmēšana notiktu pēc viena modeļa / Pietiek, 2017/
 • Kāda loma Latvijas valsts simtgades programmā ir reģioniem? /Kurzemes Vārds, 2017/
 • Leposimies ar sasniegto! /Latvijas Avīze, 2017/
 • Jo lielākas ambīcijas, jo straujāka attīstība /Liesma, 2014/
 • Saglabāt savu radošo rokrakstu /Liesma, 2013/
 • Mums pieder māksla un kultūras brīnums /Brīvā Daugava, 2013/
 • Latvijas spogulis /Diena, 2013/
 • Future of the creative industries: green niche, creative partnerships or laguage weed?”// „More is Better” Nordic_Baltic coorperation 1991 – 2031, 2012. 48 p.
 • The 8th Conference of Ministers for Culture of the Baltic Sea States. Riga 16-17.10.2008.-R, 2009. 87 p. Editor and author of 2 chapters.
 • The Cultural Dimension of the Baltic Sea Region: identity, framework and future challenges// EU Strategic Challenges in the Baltic Sea Region. Valmiera 2009. 97-106 p.
 • Pasaulē un Latvijā. Ar izglītības, zinātnes un kultūras misiju /Latvijas Vēstnesis, 2000/
 • Dziesmu un deju svētku ilgmūžībai /Latvijas Vēstnesis, 2004/
 • Towards EFA goals: situation in Latvia and cooperation in the Baltic Sea region// Lifelong learning: discourses in Europe; Publ: 2003; p. 60-72. Pieejams šeit.
 • Tradition and Simbolism of the Song and Dance Celebration Process in Estonia, Latvia and Lithuania. Līdzautore multinacionālajam pieteikumam cilvēces mutvārdu un nemateriālās kultūras meistardarbu proklamēšanai. Pieejams šeit.
 • Cik vērti ir Dziesmu svētki? Pieejams šeit. /Saīsinātā versijā Diena, 2004/

Politiskā pieredze, vēlēti amati:

 • Eiropas Parlamenta deputāte
 • Kultūras ministre (2013-2019)
 • 13. Saeimas deputāte (nolikusi deputātes mandātu uz ministres amata pildīšanas laiku)
 • 12.Saeimas deputāte

Darbs Eiropas Parlamentā:

 • Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja vietniece;
 • Īpašās komiteja par ārvalstu iejaukšanos visos demokrātiskajos procesos Eiropas Savienībā, ieskaitot dezinformāciju priekšsēdētāja vietniece;
 • Delegācijas attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi biedre;
 • Deputāte aizstājēja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā;
 • Deputāte aizstājēja Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā;
 • Deputāte aizstājēja Delegācijā ES un Armēnijas parlamentārās partnerības komitejā, ES un Azerbaidžānas Parlamentārās sadarbības komitejā un ES un Gruzijas Parlamentārās asociācijas komitejā;
 • Deputāte aizstājēja Delegācijā Euronest parlamentārajā asamblejā

Dalība partijās: Nacionālā apvienība

Dalība kapitālsabiedrībās: NAV

Pieredze menedžmentā:

 • Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore (2011-2013)
 • Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra direktore (2011-2013)
 • Britu padomes pārstāvniecības Latvijā vadītāja (2010-2011)
 • UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre (1999-2004)

Lielākais kolektīvs, kādu vadījis:

 • Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Deputātam piederošā vai vadītā uzņēmumaNAV
apgrozījums
peļņa/zaudējumi
LV samaksātais uzņēmuma ieņēmumu nodoklisNAV
LV samaksātais sociālais nodoklis
par 1 darbinieku vidēji gadā
NAV

Parādsaistības: Datu nav

Papildu informācija:

 • 2019.gadā ievēlēta Eiropas Parlamentā
 • 2013. gadā apbalvota ar ceturtās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Lasītāju viedokļi

avatar