Eiropas Cilvēktiesību tiesa piespriež Latvijai maksāt 8000 eiro kompensāciju cietušajam par viņa tiesību uz mājokļa neaizskaramību pārkāpšanu

ECT TVnet

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) ceturtdien pasludinājusi spriedumu lietā “Jansons pret Latviju”, liekot Latvijai izmaksāt cietušajam 8000 eiro kompensāciju, jo pārkāptas viņa tiesības uz mājokļa neaizskaramību un efektīviem tiesību aizsardzības līdzekļiem.

Ar sūdzību ECT Jansons vērsies 2013.gadā, norādot, ka tiesu izpildītājs, īstenojot nekustamā īpašuma ieguvēja ievešanu valdījumā, ir pārkāpis viņa kā dzīvokļa īrnieka tiesības uz mājokļa neaizskaramību.

Tāpat iesniedzējs uzskata, ka valstī nepastāv tiesību aizsardzības mehānisms, kas šādā situācijā aizsargātu viņa tiesības uz mājokļa neaizskaramību.

ECT noraidīja valdības izvirzīto argumentu, ka vīrieša īrētais dzīvoklis nebija uzskatāms par viņa mājokli. ECT norādīja, ka ne nacionālā līmenī, ne sūdzības izskatīšanas laikā ECT netika apstrīdēts fakts, ka vīrietis dzīvoja īrētajā dzīvoklī ilgāk par trim gadiem līdz brīdim, kad viņam tika liegta pieeja šim dzīvoklim.

ECT norādīja, ka fakts, ka viņš bija spiests pamest dzīvokli, nevar kalpot par argumentu tam, ka dzīvoklis no tā brīža pārstāja būt viņa mājoklis, jo tādā gadījumā nebūtu iespējams pasargāt personu no patvaļīgas iejaukšanās viņa tiesībās.

Tāpat ECT norādīja, ka tas, ka vīrietis nebija reģistrējis īrēto dzīvokli kā savu mājvietu, nav pietiekami, lai apgalvotu, ka šis dzīvoklis nav viņa “mājoklis”. ECT konstatēja, ka vīrietis bija izveidojis pietiekamu un nepārtrauktu saikni ar īrēto dzīvokli, lai to uzskatītu par viņa mājokli.

ECT arī noraidīja valdības izvirzīto argumentu, ka Jansonu nevar uzskatīt par upuri Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas izpratnē.

Tāpat ECT noraidīja valdības izvirzīto argumentu, ka Jansons nacionālā līmenī nav izsmēlis visus viņam pieejamos tiesību aizsardzības līdzekļus. ECT norādīja, ka vīrieša prasība pret dzīvokļa īpašnieku par faktisko īres attiecību atzīšanu nespēja viņam sniegt atlīdzinājumu par to iespējamo tiesību pārkāpumu, par ko viņš sūdzējās ECT. Proti, ECT ieskatā sūdzības būtība ir vīrieša prettiesiska izlikšana bez tiesībām uzturēties dzīvoklī, nevis jautājums, vai viņš bija īrnieks saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Līdz ar to vispārējās jurisdikcijas tiesā izskatāmais jautājums par to, vai Jansons uzturējās dzīvoklī tiesiski, neatrisinātu jautājumu, vai viņa izlikšana no dzīvokļa bija saskaņā ar nacionālo tiesību aktu prasībām par personu, kas uzturas dzīvoklī, izlikšanu.

Attiecībā uz prasības iesniegšanu pret tiesu izpildītāju par iesniedzējam radīto zaudējumu atlīdzību ECT norādīja, ka saskaņā ar tās rīcībā esošo nacionālo tiesu praksi šis tiesību aizsardzības līdzeklis spētu sniegt atlīdzinājumu tikai saistībā ar nodarītiem zaudējumiem kustamai mantai, bet vīrietis nevarētu celt prasību pret tiesu izpildītāju par prettiesisku viņa izlikšanu no dzīvokļa. Tāpēc ECT secināja, ka prasība pret tiesu izpildītāju par zaudējumu atlīdzību neattiektos uz iesniedzēja sūdzību par viņa tiesību uz mājokļa neaizskaramību iespējamo pārkāpumu.

ECT vispirms vērtēja, vai valsts ir izpildījusi savu pozitīvo pienākumu aizsargāt iesniedzēju no jaunā dzīvokļa īpašnieka rīcības. ECT norāda, ka valstīm ir pozitīvs pienākums veikt atbilstošus pasākumus, lai palīdzētu personai, kura ir vērsusies pēc palīdzības gadījumos, kad cita privātpersona vēršas pret tās tiesībām uz mājokļa neaizskaramību, it īpaši gadījumos, kad persona izsauc policiju par pretlikumīgiem mēģinājumiem to izlikt no dzīvokļa.

Šajā sakarā ECT norādīja, ka valstīm ir plaša rīcības brīvība attiecībā uz izvēlētajiem pasākumiem, ko tā veic iepriekš minētajās situācijās, lai efektīvi aizsargātu personas tiesības uz mājokļa neaizskaramību. Jansona gadījumā, kad dzīvokļa īpašnieks izlika viņu bez jebkāda valsts iestāžu lēmuma, nomainīja durvju slēdzeni un nolika pie durvīm apsargus, lai vīrietis netiktu dzīvoklī, policija nebija atbilstoši rīkojusies, aktīvi neiesaistoties un pamatojot savu neiejaukšanos ar to, ka tas ir privāttiesiska rakstura strīds.

ECT nekonstatēja, ka policija būtu lūgusi trešajām personām pārtraukt liegt iesniedzējam piekļuvi dzīvoklim vai brīdinājusi tās par iespējamo kriminālatbildību par šādu rīcību. Šajā sakarā ECT norādīja, ka valsts iestādēm bija jāzina, ka juridiska strīda esamība nevarēja būt pamats, lai izliktu personu no tās mājokļa un attaisnotu valsts iestāžu bezdarbību, kad trešā persona iespējami pārkāpa personas tiesības uz mājokļa neaizskaramību.

ECT arī konstatēja, ka krimināllietas, kas tika ierosināta pēc Jansona sūdzības, izmeklēšanas laikā netika vērtēti visi būtiskie lietas fakti, izmeklēšanā uzsvaru liekot uz to, ka vīrietis nav tiesiski uzturējies dzīvoklī un nevērtējot viņa tiesības uz mājokļa neaizskaramību. Tādējādi tika sašaurināta izmeklēšana, nesniedzot efektīvu aizsardzību situācijā, kad ir strīds par īrnieka tiesības uz mājokļa neaizskaramību. Līdz ar to ECT konstatēja, ka valsts iestādes nebija veikušas atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Jansona tiesības un mājokļa neaizskaramību, tādējādi pārkāpjot konvencijā garantētās tiesības.

ECT vērtēja arī tiesu izpildītāja darbības, izliekot vīrieti no dzīvokļa. ECT ņēma vērā, ka tiesu izpildītājs veica jaunā īpašnieka piespiedu ievešanu valdījumā, nomainot durvju atslēgas un atbrīvojot dzīvokli no īrnieka mantām, liedzot viņam turpmāku piekļuvi dzīvoklim.

ECT noraidīja valdības argumentu, ka šo darbību rezultātā nenotika iejaukšanās iesniedzēja tiesībās. ECT arī noraidīja valdības apgalvojumus, ka tiesu izpildītāja rīcībā nebija informācija par to, ka dzīvoklī dzīvoja īrnieks.

Proti, brīdī, kad tiesu izpildītājs veica jaunā īpašnieka ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā, Jansons bija stādījies priekša kā dzīvokļa īrnieks, taču tas nelika tiesu izpildītājam apturēt sprieduma izpildes procesu vai citādi pārskatīt situāciju. Turklāt policija bija informējusi tiesu izpildītāju par uzsākto kriminālprocesu.

ECT norādīja, ka šī lieta būtu nošķirama no lietām, kurās personas tiek izliktas no mājokļa ar tiesas lēmumu, jo šajā lietā tiesas lēmums par ievešanu nekustamā īpašuma valdījumā bija attiecināms un veco un jauno dzīvokļa īpašnieku. ECT noraidīja valdības apgalvojumu, ka tiesu izpildītājs neuzņēmās atbildību par īres līguma tiesiskumu, jo izliekot īrnieku no dzīvokļa, viņš tiešā veidā iesaistījās strīdā par īres tiesībām.

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Avots: jauns.lv

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


3
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
Piemineklis
Piemineklis

Prieks ka jāmaksā :)

saimnieks
saimnieks

Labi vismaz ka latvietis.

atteikšanās sarakstiņi
atteikšanās sarakstiņi

Bezkompromisa tiesiskumam katrā izpausmē ir sava cena… tai ir tendeve tikai pieaugt JKP bordānsma. Vēle’tāji gatavi maksāt un brīvprātīgi atsakās no kompensācijām par enerģijas izmaksu sadārdzināšanos