Biedrība: Tieslietu ministre cenšas izbīdīt fantastiskas peļņas iespējas tiesu izpildītājiem

Pretkorupcijas un pretkrāpšanas biedrība “Rītdienai”

Mēs vēlamies informēt, ka tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) un Saeimas Juridiskā komisija (turpmāk tekstā JK) mēģina izbīdīt zvērināto tiesu izpildītāju (turpmāk tekstā ZTI) sarakstītas likumu izmaiņas, kas nesīs fantastisku peļņu ZTI (no miljonāriem padarīs par multimiljonāriem), bet radīs sociālo sprādzienu Latvijā, izspiedīs tūkstošiem cilvēku emigrācijā, radīs milzīgus izdevumus valsts un pašvaldību budžetiem, kā arī palielinās ēnu ekonomiku Latvijā.

Vēlamies informēt, kā Lībiņa-Egnere un JK izmanto melus, sagrozītus datus, pilnīgi izfantazētus pieņēmumus. Kā pārkāpj starptautiskās saistības, Latvijas likumus, tikai lai uz Latvijas Republikas rēķina, lobētu ZTI peļņas pieaugumu. Kā sagroza pētījuma datus, uz kuriem ir balstīts šis “likumprojekts”.

Kā arī vēlamies uzzināt, kādas darbības valdošās partijas un valsts iestādes veiks, lai šo nepieļautu. Kā arī šī publiskā vēstule būs pierādījums, ka bijāt informēti un apzināti (ja pieņems) izbīdījāt likumu, kas ZTI padarīs par multimiljonāriem uz simtu tūkstošu cilvēku rēķina. Vēlamies atgādināt, ka šis skars vismaz 190 000 cilvēku un viņu ģimenes locekļus, kas ir vairāk nekā nepieciešams, lai uzsāktu referendumu par Saeimas atlaišanu. Ja jums ir nospļauties par Latviju un 190 000 cilvēku un viņu ģimenēm, padomājiet par savu amatu.

Mēs vēlamies piebilst, ka cilvēki, kas nerūpējas par saviem bērniem, ir morāli kropļi. Cilvēki, kas nemaksā naudu saviem upuriem, arī ir morāli kropļi. Šīs vēstule nav viņu aizstāvībai, bet 190 000 cilvēku un viņu ģimeņu, it īpaši bērnu, aizstāvībai, kuriem dažādu iemeslu dēļ ir problēmas nomaksāt parādsaistības, bet kuri nav morālie kropļi.

Visi mūsu izmantotie materiāli nāk no JK, ir pieejami publiski:  https://titania.saeima.lv/LIVS14/saeimalivs14.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=382/Lp14 un no Pētījuma, uz kura ZTI un Lībiņa-Engere balsta savus “apgalvojumus”  https://base.org.lv/doc/Petijuma_atskaite_1_11_2019.pdf.

1)   Šis likumprojekts ir pretlikumīgs, jo nav ievērotas MK noteiktās procedūras, TAP portālā nav šī likuma izmaiņu sadaļas, šis likums nav parunāts ar LDDK un, visticamākais, pārkāpj Satversmi. Šo apgalvo ne tikai mūsu biedrība, bet arī LDDK.

Attēls, kurā ir teksts, fonts, rinda, ekrānuzņēmums

Apraksts ģenerēts automātiski

Šie Satversmes un MK noteikumu pārkāpumi ir (visticamākais) notikuši, jo šo likumu Lībiņai-Egnerei iesniedza ZTI, un Lībiņa-Engere ir mēģinājusi noslēpt to no sabiedrības. Lībiņa-Egnere kā jurisprudences doktore nevarēja šos procedūru nezināt.

2)   Atgādinām, ka ZTI pelna no iekasētās summas + dažādas amata “takses” Viņu ienākumi var būt pat 1000% + no parāda summas. Viņi var nopelnīt vairāk naudas, nekā saņēma parāda turētājs. Piemēram, gadījumos par administratīvajiem sodiem. 2023. gada septembrī no visām ZTI saņemtajām, lietām, kur “upura” lomā bija pensionāri, 44% (220 no 518) lietām bija zem 50 EUR. Tātad 44% gadījumu, kuros iesaistīti pensionāri, ZTI nopelnīs vairāk nekā parāda turētājs. Tātad 44% gadījumu, kuros iesaistīti pensionāri, ZTI nopelnīs vairāk, kā Parāda turētājs, no ZTI vēstules JK :

Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts, dokuments

Apraksts ģenerēts automātiski

3)   Jau uz šo brīdi ZTI var piekļūt gandrīz visiem līdzekļiem, kas saistīti ar soda naudām par nodarījumu un uzturlīdzekļu garantiju fondu. Tādēļ ZTI un Lībiņas-Egneres bīdītās likumu izmaiņas padara iespējamu ZTI piekļūt pie naudas, kas agrāk bija neaizsniedzama, summas mazākas par 700 EUR, stipendijām, “iztikas minimumam”. Varēs piekļūt klāt 10% ienākumu neatkarīgi no parāda veidošanās iemesla. Bet plāno samazināt iekasētās summas, kas jāiemaksā Uzturlīdzekļu garantijas fondā (UGF), starpību liekot samaksāt Latvijas nodokļu maksātājiem.

4)   Lai arī šis likums paredz samazināt minimālo summu, no kuras varēs piedzīt naudu, tas nekādi nesamazina ZTI peļņas daļu, tātad tie, pilnīgi nepalielinot savu darba apjomu (jo šīs lietas jau ir pie viņiem, konti bloķēti utt.), spēs fantastiski palielināt savu peļņu. ZTI jau šobrīd pelna (pēc visiem izdevumiem) vidēji 113 000 EUR gadā (visu ZTI ienākumi, dalot uz ZTI skaitu, 2022. gadā). ZTI jau tagad ir vislabāk apmaksātās valsts amatpersonas Latvijā. Kopējās parādsaistības, kas ir ZTI aprūpē, ir 5,4 miljardi EUR, sanāk, ka ZTI nopelnīs vismaz 4 miljonus katrs (ja atgūs visus parādus).

Attēls, kurā ir teksts, fonts, ekrānuzņēmums, algebra

Apraksts ģenerēts automātiski

5)   Lai arī likuma mērķis, ir “palīdzēt” Latvijas iedzīvotajiem viņš palīdzēs tikai ZTI, jo Latvija ir uzņēmusies dažādas saistības, piemēram, nodrošināt cilvēkus ar sociālo palīdzību, ja viņu ienākumi sasniedz maznodrošināto statusu (420 EUR + 320 par katru nākamo), pilnīgi vai daļēji ir jākompensē valstij/pašvaldībai. Latvija ir parakstījusi ANO Bērnu tiesību konvenciju, kas liek nodrošināt noteiktu dzīves kvalitāti. Tādējādi, cilvēka ienākumiem nokrītot zem 420 EUR, starpība, kuru iegūs ZTI, būs jānomaksā valstij/pašvaldībai.

Piemēram, pensionārs, kurš saņem zem 172 EUR (minimālā pensija) , ir saņēmis soda naudu 50 EUR apmērā. ZTI saņems 60 EUR, valsts 50 EUR, bet valstij/pašvaldībai būs jānodrošina pabalsti pensionāram, tātad valsts ienākumi būs 0, bet ZTI 60 EUR.

Vidējā pensija 2022. gadā bija 450 EUR, tādējādi, piedzenot no vairāk nekā puses pensionāru, naudu iegūs ZTI, potenciāli  būs jāfinansē valstij/pašvaldībai. Tāpat bērnu pabalsti ir stipri zem 420 EUR, Pat stipri zemāki par 320 EUR. Ģimenēm ar bērniem un maziem ienākumiem visa ZTI nopelnītā daļa būs jāatmaksā valstij/pašvaldībai sociālās palīdzības veidā.

Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts, cipars

Apraksts ģenerēts automātiski

6)   Šīs Lībiņas-Egneres un ZTI bīdītās likuma izmaiņas rada milzīgus finansiālos riskus, jo, kā tikko Satversmes tiesa (ST ir jau vairākas lietas) nospriedīs, ka Latvijas likumi, Eiropas Savienības un ANO normas garantē ienākumu minimumu katram Latvijas iedzīvotajam, visas ZTI iekasētās summas (zem 430 EUR 1. personai un 305 EUR katrai nākamajai mājsaimniecībā)  būs jāatdod Latvijas Republikai, nevis ZTI vai parāda turētājam.

No JK 16. oktobra sēdes:

Attēls, kurā ir teksts, fonts, ekrānuzņēmums

Apraksts ģenerēts automātiski

7)   Cilvēkiem, kam ir zemi ienākumi un kuri nespēj samaksāt rēķinus, nopirkt zāles, nomaksāt īri, tagad būs par 10% mazāka iespēja to izdarīt, tikai, lai ZTI varētu iegūt papildu ienākumus, tiks radītas jaunas parādsaistības, kas atkal palielinās ZTI peļņu, radot arvien lielāku parāda augšupejošu spirāli.

8)   Visiem parādniekiem, kam parādsaistības ir virs 15 000 EUR, bet ienākumi zem minimālās algas, parāds nesamazināsies, bet būs jāmaksā mūžīgi, tādējādi garantējot peļņu tikai ZTI. Ir tiesas noteiktie 6% gadā, tātad, ja summa ir 15 000+ EUR, procentu maksājumi būs vismaz 900 EUR gadā, bet 10% no minimālās algas būs 840 EUR. Tātad parāds nevis samazināsies, bet pieaugs, un cilvēks vienkārši maksās nabadzības nodokli, nekādi neuzlabojot savu stāvokli.

9)   ZTI un Lībiņa-Egnere šo likumu bīda ar meliem, ka šis samazinās ēnu ekonomiku. Kaut vai elementārākā matemātika pierāda pretējo. Vienīgie parādnieki, kas par šo ir izteikušies (vēstules JK), saka, ka viņiem būs vēl mazāka motivācija saņemt oficiālus ienākumus, bet tieši pretēji, būs motivācija tos slēpt vai emigrēt (parādnieku vēstules JK). Jau šobrīd no 40 000 UGF parādniekiem tikai 9000 saņem algu… tātad ir emigrējuši vai strādā melnajā ekonomikā.

Ja, kā apgalvo JK, ZTI un Lībiņa Egnere, desmitiem tūkstošu cilvēku ir gatavi slēpt savus ienākumus vai emigrēt, tad tagad motivācija nemaksāt nodokļus vai emigrēt būs par 10% lielāka. Jo matemātiski:  x < x+10%, nevis, kā melo Lībiņa-Engere un ZTI, ka x > x+10%. To pašu apgalvo LTRK (JK likuma anotācija), to pašu apgalvo arī ZTI (likuma anotācija JK).

Pat pētījums, kuru izmanto ZTI un Lībiņa-Egnere, norāda uz pretējo. Pat pētījumā ir rakstīts, ka cilvēki labāk emigrēs, shēmos, nevis dzīvos badā. Pat pētījums, uz kura balstās ZTI un Lībiņas-Egneres izteiktie apgalvojumi, iesaka atstāt cilvēkiem minimālo algu (2019. gada minimālā alga ir izmantota pētījumā).

Tātad parādnieki ir gatavi emigrēt, gatavi slēpt savus ienākumus, viņus pat ir gatavi aizsargāt darba devēji, lai viņu darbinieki neemigrētu, tātad samazinot viņu motivāciju maksāt nodokļus, par 10% samaksāto nodokļu apjoms samazināsies, iekasētās summas samazināsies, un palielināsies emigrācija… Pat pētījumā apgalvots, ka, samazinot ienākumus, samazinās motivācija legāli saņemt pilnu algu.  To pašu apgalvo LTRK(JK likuma anotācija):

Attēls, kurā ir teksts, fonts, ekrānuzņēmums, rinda

Apraksts ģenerēts automātiski

to pašu apgalvo arī ZTI (Likuma anotācija JK) :

Pat Pētījums, kuru izmanto ZTI un Lībiņa-Egnere, norāda uz pretējo:

Attēls, kurā ir teksts, fonts, ekrānuzņēmums, informācija

Apraksts ģenerēts automātiski

Pat pētījumā ir rakstīts, ka cilvēki labāk emigrēs, shēmos, nevis dzīvos badā:

Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts, dokuments

Apraksts ģenerēts automātiski

Pat pētījums, uz kura balstās ZTI un Lībiņas-Egneres izteiktie apgalvojumi, iesaka atstāt cilvēkiem minimālo algu (2019. gada minimālā alga ir izmantota pētījumā) :

Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts, cipars

Apraksts ģenerēts automātiski

10) Par pētījumu, kuru izmanto Lībiņa-Egnere un JK, – “IEDZĪVOTĀJU PARĀDSAISTĪBU APJOMS UN IETEKME UZ APLOKŠŅU ALGU IZPLATĪBU LATVIJĀ”, Šis pētījums pilnīgi apgāž visu, ko saka ZTI un Lībiņa-Egnere, no pētījuma ir iekļauta tikai viens ieteikums, pārējie, kas nav izdevīgi ZTI, ir pilnīgi noignorēti. Pilns pētījums ir atrodams šeit:  https://base.org.lv/doc/Petijuma_atskaite_1_11_2019.pdf, šis pētījums pasaka, ka nekur nav pieejami pilni dati par kredītiem, tai skaitā to apjomu. Lielāko daļu no UGF izmaksā valsts, bet atgūst tikai mazu daļu, un, pieņemot šo likumu, šī summa samazināsies vēl vairāk.

Attēls, kurā ir teksts, fonts, balts, ekrānuzņēmums

Apraksts ģenerēts automātiski
Attēls, kurā ir teksts, fonts, ekrānuzņēmums, rinda

Apraksts ģenerēts automātiski

Kopējais parādu portfelis (ārpustiesas)  ir privātpersonām, un vidējais parāda apmērs bija 960 EUR, kas norāda, ka grūtības atdot parādu ir tieši nabadzīgo cilvēku problēma.

 Uz 2019. gadu kopējais apjoms, kas bija ZTI rīcībā, bija 5,4 miljardi eiro, kas norāda, ka vismaz 320 miljonus saņems ZTI, nevis valsts, parādu turētāji, bērni vai māmiņas, bet ZTI  lielāka daļa parādnieku ir parādā valstij.

Pētījumā secināts, ka maksātnespējas un saistību dzēšanas process ir sarežģīts, jo to izmanto reti. 

Latvijā nav tikai aplokšņu algu problēma, bet arī darbinieku neuzrādīšana, Latvijas ēnu ekonomika ir gandrīz divreiz lielāka nekā Lietuvā un Igaunijā. Ēnu ekonomikā Latvija zaudē 1,8 miljardus gadā.  PTAC uzskata, ka galvenais parādu neatmaksas iemesls ir nabadzība.

Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, aplis, diagramma

Apraksts ģenerēts automātiski
Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums

Apraksts ģenerēts automātiski
Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, skice, fonts

Apraksts ģenerēts automātiski

11) Kredītņēmēju aizsardzības biedrība piekrīt mums, ka šis ir izdevīgi tikai ZTI, LDDK piekrīt, ka šis likums ir izdevīgs tikai ZTI, Brīvo arodbiedrību apvienība (pēc tālruņa sarunas ar mums) nemaz nesaprot, ka šis likums attieksies uz visiem parādiem, nevis tikai UGF maksājumiem.

12) Noslēdzot vēlamies pateikt to, kas nav pieminēts šajā ZTI sarakstītajā likumā. Nav pieminēts, cik cilvēku šis skars, tiek minēti 10% no LV iedzīvotājiem (vismaz 190 000). Nav neviena pierādījuma, ka šis samazinās ēnu ekonomiku. Tieši pretēji, tiek ieteiktas PRETĒJAS darbības tam, ko iesaka pētījums. Nav neviena aprēķina, par cik pieaugs ZTI nopelnītā summa. Nav pieminēts, cik daudz cilvēku tiks iegrūsti maznodrošināto statusā.

Nav nekādu aprēķinu, cik šis izmaksās valstij. Nav pat pieminēti tiesvedības riski, ja kāda Latvijas vai Eiropas tiesa atzīs, ka ir “ienākumu minimums”, neaizskarama summa, no kuras nedrīkst piedzīt parādus un jāatstāj cilvēkiem iztikai. Nav pieminēts, cik cilvēku tiks padzīti no Latvijas emigrācijā.

Nav pieminēti nekādi konkrēti skaitļi vai aprēķini, uz kuriem tiek balstīti ZTI un Lībiņas-Egneres meli, ka tas kādam kaut ko uzlabos (izņemot ZTI). Likumprojektā nav ieviesti NEKĀDI priekšlikumi no pētījuma, tieši pretēji, tiek darīts pretējais ieteikumiem.

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


9
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
Inesīt
Inesīt

Grāmatnīcās ir laba grāmata HIĒNU BANDA , izlasi !

ātrais kredītiņš
ātrais kredītiņš

Man pazīstami vairāki +/- mana vecuma cilvēki, kas pēc 2009. gada krīzes esot 18-25 gadus veci sagrābās ātros kredītus. Summas nav lielas 1500-3000 euro. Tiklīdz kā sāks strādat oficiāli, tā parādu piedzinēji visu atņems, tāpēc neviens no viņiem pat nedomā strādāt oficiāli. Viņu vidū ir arī tāds kas pishenē ārstējies, ir diagnoze, un arī tādam ar visu diagnozi deva ātros kredītus. Rezultātā valsts viņu uztur, apmaksā dzīvesvietu, komunālos, pārtiku, jo viņam ir diagnoze, un nav ienākumu. Strādāt viņš nedrīkst jo tiklīdz būs kādi ienākumi tā parādu piedzinēji visu atņems, un sociālā palīdzība arī nepienāksies, jo būs parādījusies darba alga. Tas… lasīt vēl »

Psychiatrist
Psychiatrist

Tad jau tam Tavam paziņam jātēmē uz Saeimu, jo man radies iespaids, ka BEZ attiecīgas diagozes tur nemaz nelaiž iekšā….;-)

Joske
Joske

Zvērinātie jau sen kļuvuši par zvērīgiem kam nekas neliekas par riebīgu, lai iesistu sev lielāku guvumu. Kāpēc vispār ir kāda oficiāli tik augsti atalgota slaka, kas par neko īsti neatbild. Viņi var notirgot mantu pa lēto un, ja pēc tam izrādās, ka nauda jāatgriež izliekas par beigtiem. Fantastiska naudas taisīšanas ādere! To sen vajadzēja revidēt, bet tieslietu ministrija stāv kā mūris un vēl grib vairāk.

grammaticus
grammaticus

“izbīdīt”?

Rinka
Rinka

Tā ir kičīga terminoloģija

Elementāri
Elementāri

Tikai loģiski, taisnīgi un nekāda pārsteiguma. Ja maitu putnu lobijs Saemā ir specīgāks par ražotāju lobiju, tad Saeima rūpēsies par pietiekošu maitus skaitu no tā paša ražotāju pulka. Var sūdzēties cik grib. Demokrātijas ēnas puse. Ja pats neparūpēsies par savām interesēm, tad citi parūpēsies par savām.

Pateicīgā latvāņu nācija
Pateicīgā latvāņu nācija

sorosīti jaunu firmeli uzcepuši?

vakardienas konservatīvie
vakardienas konservatīvie

Viena jauna partija nākošā lohatronā (latvāņu valodā vēlēšanas) jau zināma.