Skaidrīte Ābrama

Skaidrīte Ābrama

14. Saeimas deputāte, frakcija “Progresīvie”

Dzimšanas gads: 1956.

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē, specialitāte – Starptautiskais bizness un ekonomika (2003);
 • Austrijas Ekonomikas palātas Ekonomikas veicināšanas institūta menedžmenta kursi, kā arī vairāki kursi, kur apguvusi grāmatvedību un finanšu rādītāju analīzi;
 • Šveices institūti AKAD un IMAKA (Sanktgallene), pēcdiploma studijas, specialitāte – Biznesa menedžments (1994);
 • Latvijas Valsts universitāte, Diploms par vācu valodas un literatūras pasniedzēja, filologa, tulka kvalifikāciju (1981)

Profesija:  

 • ekonomiste, vācu valodas un literatūras pasniedzēja, filoloģe, tulks

Zinātniskās publikācijas: NAV

Grāmatas: NAV

Publikācijas presē:

 • Vienlīdzīgi spēles noteikumi: kāpēc tie vajadzīgi? /Kurzemnieks, 2020/;
 • No kā pašvaldībām bail? /Latvijas Avīze, 2017/;
 • Beigsim sēt cenu kāpuma gaidas /Zemgales Ziņas, 2017/;
 • Vai par privātu negodprātību? /Latvijas Avīze, 2014/;
 • Pret konkurences ierobežošanu /Diena, 2014/;
 • Arī uz augstskolām attiecas godīgas konkurences principi /Dienas Bizness, 2014/;
 • Kad uzņēmums ir ārpus konkurences /Dienas Bizness, 2013/;
 • Lai laikus pamanītu un nepieļautu aizliegtās vienošanās par cenām eiro /Dienas Bizness, 2013/;
 • Uzņēmēji nelabprāt ziņo par konkurences pārkāpumiem mazumtirdzniecībā /Dienas Bizness, 2013/

Politiskā pieredze, vēlēti amati:

 • 14. Saeimas deputāte
  • Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja
  • Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāte
  • Publisko izdevumu un revīzijas komisijas deputāte
  • Juridiskās komisijas Satversmes un tiesu politikas apakškomisijas deputāte
  • Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas deputāte

Dalība partijās:

 • Progresīvie

Dalība kapitālsabiedrībās:  NAV

Darba pieredze:

 • Konkurences padomes priekšsēdētāja (2012—2020)
 • Konkurences padomes vecākā ekonomiste (2009-2012)
 • Konkurences padomes locekle (2004 – 2009)
 • No 2011. gada oktobra Ābrama vadīja Austrijas Ekonomikas ministrijas projektu Austrijas investīciju veicināšanai Baltijā, kas ietvēra pētījuma izstrādi par aktuālo transporta un loģistikas situāciju Latvijā un Lietuvā;
 • Ābrama bijusi lektore Latvijas tiesnešu apmācības semināros par konkurences tiesību piemērošanu un Eiropas Komisijas starptautiskajā tiesnešu apmācības seminārā “Codacons”;
 • bijusi arī Eiropas Komisijas (EK) finanšu instrumenta “Technical Assistance and Information Exchange” eksperte dažādās valstīs, kā arī EK programmā “Twinning” izstrādājusi projektu un sagatavojusi aktivitātes konkurences politikas ieviešanai Moldovas konkurences iestādē;
 • Pirms darba KP Ābrama bija Vācijas “Internationaler Bund” valodu un sociālās pedagoģijas institūta direktora vietniece

Parādsaistības:

 • 86 523.49 EUR

Papildu informācija:

 • 2023. gada 10. oktobrī 14. Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas kārtējā sēdē tika pieņemts lēmums par likumprojekta „Par likuma “Par Skultes sašķidrinātās dabasgāzes termināli” atzīšanu par spēku zaudējušu” virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā. Dienu vēlāk (11. oktobrī) pēc sēdes slēgšanas, komisijas locekļi esot vienojušies atlikt augstākminētā likumprojekta skatīšanu saistībā ar dabasgāzes pārvades tīkla bojājumiem. Taču minētais lēmums par likumprojekta atlikšanu netika ieprotokolēts komisijas sēdes pavadošajos dokumentos. 12. oktobrī S. Ābrama sasauca ārkārtas komisijas sēdi, ar kuru tika ieprotokolēti ar 11. novembra sēdi saistītie notikumi. Par šo gadījumu politiskās partijas “Apvienotais saraksts”  un “Suverēnā vara” vērsās tiesībsargājošās iestādēs. Arī pati S. Ābrama vērsās Saeimas Mandātu un ētikas komisijā pret deputātu Edvardu Smiltēnu par viņa publiskiem izteikumiem no Saeimas tribīnes, tomēr komisijā lēma disciplinārlietu neierosināt. Ābrama Saeimas Ētikas komisijā vērsās ar aicinājumu par Saeimas deputātu ētikas kodeksa iespējama pārkāpuma lietas ierosināšanu Smiltēnam par publiskajās runās un ierakstos celtu neslavu un nomelnošanu. Pēc deputātes vārdiem, Smiltēns paudis sagrozītus faktus, manipulējot ar tiem, jo Tautsaimniecības komisijas deputāti esot tikuši informēti par priekšlikumu atsaukt likumprojektu no Saeimas 12. oktobra sēdes, un iebildumi dienu iepriekš komisijas sēdē netika izteikti, līdz ar to balsojums nebija nepieciešams. Tāpat iesniegumā komisijai Ābrama apgalvo, ka Smiltēns ir deputāti apmelojis, jo lēmumu par likumprojekta atsaukšanu komisijas vadītāja nepieņēma vienpersoniski un dokumenti, tajā skaitā protokoli, netika viltoti. Deputāte ir vērsusies tiesā. Prasībā tiesai izteikts lūgums uzlikt par pienākumu E. Smiltēnam atsaukt godu un cieņu aizskarošās ziņas un atlīdzināt radīto morālo kaitējumu. Tiesa lietu skatīs 2024.gada 10.septembrī;
 • 2022. gada 29. oktobrī S.Ābrama ierakstā Twitter paziņo, ka
  astoņus mēnešus kā neatkarīga eksperte sadarbojusies ar partiju “Progresīvie” ekonomikas, valsts pārvaldes un pretkorupcijas jautājumos un tagad iestājusies partijā, lai 1.novembrī kopā ar vēl deviņiem partijas kolēģiem sāktu darbu Saeimā;
 • Politiskās partijas “Progresīvie” deputāte Skaidrīte Ābrama, sākot darbu Saeimā, ir deklarējusi piecus nekustamos īpašumus –
  dzīvokli Rīgā, zemi un ēkas Salacgrīvā, kopīpašumu – divus zemes gabalus Limbažu novada Skultes pagastā. Viņas lietošanā ir vēl viens dzīvoklis Rīgā;
 • 2022. gada rudenī Saeimas vēlēšanās Ābrama startēja partijas “Progresīvie” sarakstā no Rīgas vēlēšanu apgabala ar 4. kārtas numuru un tika ievēlēta. Vēlētāji viņai bija pielikuši 3635 plusus, bet svītrojumi bija 668;
 • 2020.gada janvārī S.Ābrama informē ekonomikas ministru R.Nemiro, ka nolēmusi pamest Konkurences padomes (KP) vadītājas amatu 15. aprīlī. Detalizētāks skaidrojums par Ābramas aiziešanas iemesliem netiek sniegts. 

Lasītāju viedokļi

avatar