Janīna Kursīte-Pakule

Janīna Kursīte-Pakule Saeima.lv foto

Nacionālās apvienības “VL!”–”TB/LNNK” frakcija

Dzimšanas gads: 1952.

Izglītība:

 • Latvijas Universitāte, filoloģijas zinātņu doktore (1993)
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūta aspirantūrā (1978. -1982.)
 • Latvijas Universitāte, filoloģe (1976)
 • Tartu universitātes Filoloģijas fakultātes Krievu valodas un literatūras nodaļas absolvente (1975)

Akadēmiskie nosaukumi un grādi:

 • LZA akadēmiķe  (1997)
 • LU profesore (1996)
 • LZA korespondētājlocekle (1994)
 • Dr.habil.philol. (1993)
 • Cand.philol., kas 1992.g. nostrificēts par Dr.philol. (1983)

Grāmatas:

 • Tautlietu vārdene. Rīga, Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009
 • Baltu un slāvu kultūrkontakti. Rīga, „Madris”, 2009 (sastādītāja un atbildīgā red.)
 • Vārkava. Tradicionālā kultūra un mūsdienas. Rīga, „Madris”, 2008 (sastādītāja un atbildīgā red.)
 • Sfumato nesfumato. Rīga, “Madris”, 2008
 • Kāzas Latgalē. Rīga, “Madris”, 2008
 • Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga, “Madris”, 2007
 • Kursenieki mainīgajā pasaulē. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2007 (sast. un atb.red.)
 • Kultūra un vara. Raksti par valodu, literatūru, tradicionālo kultūru. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2007 (sast. un atb. red.)
 • Western Balts: a Historical Perspective. Humanities and Social Sciences, 2006, No. 3 (sast. un atb. red.)
 • Suitu identitāte. Rīga, LU Akadēmiskais apgāds, 2005 (sast. un  atb. red.)
 • Latgale: valoda, literatūra, folklora. Rēzekne, Latgales kultūras centra izdevniecība, 2003 (kopā ar A.Stafecku)
 • Dzejas vārdnīca. Rīga, “Zinātne”, 2002
 • Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. Rīga, “Zinātne”, 1999
 • Latviešu folklora mītu spogulī. Rīga, “Zinātne”, 1996
 • Raiņa dzejas poētika. Rīga, “Zinātne”,1996
 • Latgaliešu literatūra. Rīga, Latgales kultūras centra izdevniecība, 1995 (kopā ar  A.Stafecku)
 • Latviešu dzejas versifikācija 20.gs. sākumā. Rīga, “Zinātne”,1988
 • Laikazīmes dzejā. Rīga, “Zinātne”,1988

Patenti: NAV

Publikācijas presē:

 • Ja nebūtu simts deputātu… /Latvijas Avīze, 2009/

Politiskā pieredze, vēlēti amati:

 • 13.Saeimas deputāte
 • 12.Saeimas deputāte
 • 11.Saeimas deputāte
 • 10.Saeimas deputāte
 • 9. Saeimas deputāte (netika ievēlēta, bet ieņēma Latgales vēlēšanu apgabalā ievēlētā Jura Boldāna vietu Saeimā pēc tam, kad viņš tika izslēgts no Saeimas sastāva pēc notiesājoša lēmuma stāšanās spēkā par Saeimas vēlēšanu rezultātu viltošanas organizēšanu

Dalība partijās:

 • Nacionālā apvienība
 • Vienotība
 • Pilsoniskā savienība
 • TB/LNNK

Dalība kapitālsabiedrībās: NAV

Pieredze menedžmentā:

 • Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātes dekāne (1999 – 2007 )

Lielākais kolektīvs, kādu vadījis: LU Filoloģijas fakultāte

Deputātam piederošā vai vadītā uzņēmumaNAV
apgrozījums
peļņa/zaudējumi
LV samaksātais uzņēmuma ienākumu nodoklisNAV
LV samaksātais sociālais nodoklis
par 1 darbinieku vidēji gadā
NAV

Parādsaistības: NAV

Papildu informācija:

 •  Darbojas biedrību “Latvija Tibetai” un “Letonikas fonds” valdēs

Lasītāju viedokļi

avatar