Turpmāk ES sankcijām pakļautajām personām varēs iesaldēt arī aktīvus

Eiropas Komisija (EK) noteikusi, ka turpmāk Eiropas Savienības (ES) sankcijām pakļautajām personām varēs iesaldēt arī tām piederošus aktīvus.

Veicot savu uzdevumu nodrošināt ES ierobežojošo pasākumu (sankciju) efektīvu un vienotu īstenošanu, EK šodien nāca klajā ar atzinumu, kurā precizēts, kā būtu jāinterpretē finanšu sankciju piemērošana jo īpaši attiecībā uz aktīvu iesaldēšanu. Aktīvu iesaldēšana attiecas uz tādu personu bankas kontu un citu aktīvu bloķēšanu, kuras ir iekļautas ES sankciju sarakstā. Paredzēts, ka šis atzinums palīdzēs dalībvalstu kompetentajām iestādēm par ES sankciju īstenošanu.

Atzinums attiecas uz sankcijām, kas noteiktas ar Padomes Regulu Nr. 269/2014 attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. To pieprasīja ES valstu kompetentās iestādes, kuras ir atbildīgas par ES sankciju īstenošanu.

EK priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis (JV), kurš EK ir atbildīgs arī par ES finanšu sankcijām, skaidroja, ka šis atzinums palīdzēs dalībvalstīm, īstenojot ES noteiktās sankcijas, rīkoties konsekventi un efektīvi. Tajā ir precīzas instrukcijas par sankcijām pakļauto fizisko vai juridisko personu aktīvu iesaldēšanu.

“Esam pārliecināti, ka šodienas lēmums veicinās stingrāku sankciju ieviešanu visās Eiropas Savienības dalībvalstīs,” pauda politiķis.

Līdzīgi citiem noteikumiem par sankcijām, ar minēto EP regulu tiek iesaldēti visi aktīvi, kas atrodas sarakstā iekļauto fizisko vai juridisko personu īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, un noteikts aizliegums darīt tām pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus. Šajā ziņā EK precizēja, ka

uzņēmuma aktīvi, kuru kontrolē sankcionēta persona, ir jāiesaldē, pat ja pats uzņēmums nav iekļauts sarakstā.

Tomēr kontrolētais uzņēmums var panākt dažu vai visu tās aktīvu iesaldēšanas atcelšanu, ja tas sniedz pierādījumus tam, ka viņu faktiski nekontrolē sarakstā iekļautā persona.

Atzinumā turklāt norādīts, ka līdzekļus un saimnieciskos resursus nevar darīt pieejamus uzņēmumiem, kurus kontrolē sarakstā iekļautas personas, izņemot īpašos gadījumos, kas paredzēti kā atkāpes no sankciju režīma. Tajā arī norādīts, ka darbs un pakalpojumi to uzņēmumu labā, kuras kontrolē sarakstā iekļautas personas, var nozīmēt to, ka sarakstā iekļautām personām netieši tiek darīti pieejami saimnieciskie resursi, ciktāl tas ļauj šīm personām galu galā gūt saimniecisku labumu.

Kā jau būsit ievērojuši, portālā Puaro.lv ir sadaļa “WHO IS WHO”, kur esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar