Kolaborācijas pretīgais vieplis

Kolaborants

Jurģis Liepnieks*

Pēc uzvaras pār nacistisko Vāciju Nirnbergas tiesā tika tiesāti ne tikai tie kara noziedznieki, ar kuriem parasti asociējas šis vēsturiskais tiesas process, bet arī virkne citu nacistiskās Vācijas amatpersonu, bez kurām Hitlera režīma pastāvēšana un zvērības nebūtu bijušas iespējamas.

Viens no šiem tā sauktajiem pavadošajiem Nirnbergas Starptautiskā tribunāla procesiem bija veltīts speciāli hitleriskās Vācijas tiesnešiem. Līdzība starp PSRS un hitleriskās Vācijas totalitārajiem režīmiem vairs, šķiet, nevienam nav jāpierāda, arī Latvijas Satversmē starp tiem ir likta skaidra vienādības zīme, atšķirība tikai tā, ka PSRS totalitārā režīma uzturētāji diemžēl nav tiesāti starptautiskā tribunālā un daudzi no viņiem pēc Latvijas neatkarības atgūšanas visnotaļ ērti iekārtojušies viņiem agrāk ideoloģiski tik ļoti nepieņemamajā kapitālisma dzīvē.

Būt par tiesnesi vai prokuroru vienmēr ir izvēle – personiska izvēle pat totalitārā režīmā un pat dažādu juridisko profesiju ietvaros. Neviens ar varu nedz hitleriskajā Vācijā, nedz Padomju Savienībā nevienu nespieda kļūt par tiesnesi, kur nu vēl par Augstākās tiesas tiesnesi. Tas bija ne tikai pašam jāgrib, bet vēl vairāk – sava piemērotība tik augstam un svarīgam amatam jāapliecina ar uzticību komunistiskajiem ideāliem, un šī uzticība jāpierāda ar darbiem daudzu gadu garumā.

Augstākās tiesas tiesneši vienmēr un visur ir elite un paraugs citiem tiesnešiem. Neapšaubāmi arī komunistiskā totalitārisma varas apstākļos šie bija režīmam visuzticamākie un ideoloģiski visizglītotākie tiesneši – ne tikai tādi, uz kuriem režīms varēja paļauties, bet kuri kalpo par paraugu citiem.

Tiesnešu, īpaši Augstākās tiesas tiesnešu, loma totalitāro režīmu uzturēšanā, tiesiskuma ilūzijas radīšanā un vispārējās baiļu atmosfēras nodrošināšanā bija tik nozīmīga, ka hitleriskās Vācijas gadījumā viņi tika tiesāti līdzās kara noziedzniekiem. Tiesneši un prokurori ne tikai uzturēja totalitāro – Latvijas gadījumā arī okupācijas – režīmu, bet bija būtisks tā ideoloģijas balsts.

Tāpat kā Hitlera režīma tiesneši, arī PSRS režīma tiesneši tiesāja cilvēkus par noziegumiem, kas vispār nebūtu iedomājami par noziegumiem nekur citur pasaulē, nekur ārpus konkrētajām totalitārajām sistēmām, kuru kriminālkodeksos bija ieviesti tīri ideoloģiski panti. Šīs grāmatas „varonis” Romualds Vonsovičs, piemēram, piesprieda reālus cietumsodus par parazītisku dzīvesveidu, spekulāciju vai bezstrādes ienākumiem, proti, nodarījumiem, kas nav iedomājami un pat vispār nav saprotami ārpus komunistiskās ideoloģijas ietvariem.

Latvijā pēdējā laikā daudz runājam par VDK ziņotājiem, kuri vairākumā gadījumu neapšaubāmi rīkojušies nelietīgi, slepus ziņojot par saviem tuvākajiem, taču būtu pilnīgi nepamatoti visu kolaborācijas jautājumu reducēt tikai uz viņiem.

Tāpat kā hitlerisko režīmu nebalstīja tikai gestapo un tas nepastāvēja, vienīgi pateicoties SS, arī PSRS totalitāro režīmu neuzturēja pie dzīvības vienīgi VDK un tās ziņotāji. Ir pat zināms pamats apgalvot, ka ziņotāji veidoja zemāko, lai arī bieži vien visnožēlojamāko kolaborantu līmeni, kas jebkurā gadījumā vienmēr bija cieši saistīts ar visiem pārējiem represīvās totalitārās sistēmas elementiem. Izmeklētāji, prokurori un tiesneši, kuri uz šo ziņojumu pamata tiesāja, lika cietumos, salauza cilvēku dzīves, ir kā “vārdi, kurus no dziesmas neizmetīsi”. Bez viņiem komunisma, tāpat kā nacisma, režīms nevarētu pastāvēt.

Tieši tiesneši bija tie, kuri ar saviem spriedumiem apspieda pašu mazāko pretestības vai nepakļaušanās iespējamību pat vissīkākajās lietās. Spriedumi ideoloģiskajās lietās bija ļoti bargi, piemēram, Romualds Vonsovičs atstāja spēkā trīs gadu cietumsodu astoņdesmit divus (!) gadus vecai sirmgalvei par spekulēšanu.

Mūsdienās starp cilvēkiem, kam palaimējies piedzimt jau pēc PSRS sabrukuma, ne tuvu ne visi sapratīs, ko nozīmē spekulēšana un kāpēc tā Padomju Savienībā bija tik smags noziegums. To arī nevar saprast, ja jums ir sveša komunistiskā ideoloģija un sociālistiskās dzīves normas totalitārajā PSRS, savukārt, ja jūs esat komunistiskās ideoloģijas sardzē, tad, saprotams, pat astoņdesmit divus gadus veca sirmgalve nav pelnījusi nekādu žēlastību. Sievietei tik cienījamā vecumā piespriest trīs gadu reālu cietumsodu, atklāti sakot, līdzinās mūža ieslodzījumam, un šis spriedums varbūt pat izvērtās par vienu no tiem slavenajiem nāvessodiem, kurus Vonsovičs esot piespriedis.

Tikai vēlreiz, lai ir pilnīgi skaidrs, – šis grūti aptverami cietsirdīgais spriedums ir nevis kādam slepkavam vai izvarotājam, bet astoņdesmit divus gadus vecai sirmgalvei par tirgošanos ar alkoholu! Kādam citam vīrietim par tādu pašu noziegumu, proti, trīs alkohola pudeļu tālākpārdošanu par dārgāku cenu, Vonsovičs piesprieda divus gadus cietumsoda un mantas konfiskāciju.

Cilvēkam, kurš nevienu nenogalināja, nevienam nenodarīja nekādu kaitējumu, divi gadi cietumā un mantas konfiskācija par trīs pudeļu pārdošanu! Par spekulāciju, kuru par noziegumu vispār padara tikai un vienīgi ideoloģija!

Ideoloģiskos iemeslus, kāpēc īsteni komunistiskie tiesneši sprieda ļoti bargus sodus par ideoloģiskajiem pantiem, bet bieži vien samērā maigus īstiem kriminālistiem, zagļiem, slepkavām un izvarotājiem, kā to darīja arī Vonsovičs, labi aprakstījis Aleksandrs Solžeņicins grāmatā “Gulaga arhipelāgs”. Īstens padomju tiesnesis māk izšķirt, kādi noziegumi apdraud režīmu un kas ir “parasts krimināls”.

Vonsovičs šajā ziņā nav ne ar ko īpašs, viņš vienkārši ir ļoti centīgs PSRS okupācijas varas kolaborants, kurš ar katru savu spriedumu ietur nevainojamu ideoloģisko līniju.

Totalitārismu ne velti tā dēvē, jo kontrole un uzraudzība tajā bija totāla, ne mazākā atkāpšanās no valdošās ideoloģijas normām nebija iespējama, un, lai tas tā būtu – lai kontrole un bailes būtu totālas –, bija nepieciešami tiesneši, kas lika cietumā par vismazākajām novirzēm no atļautajām normām un pat par netiešu izvairīšanos no totalitārās kontroles – piemēram, piesprieda reālus cietumsodus stingra režīma kolonijā par parazītisku dzīvesveidu, kā to darīja tiesnesis Romualds Vonsovičs.

Parazītisks dzīvesveids ir vēl viens ideoloģisks PSRS un LPSR Kriminālkodeksa pants, kurš likumā nonācis pa taisno no Ļeņina darbiem. Viens no centrālajiem komunisma lozungiem – no katra pēc spējām, katram pēc vajadzībām – nepieļauj, ka darbspējīgs cilvēks varētu nestrādāt un nepiedalīties komunisma celšanā. Tāpēc arī Vonsovičam, lai notiesātu cilvēkus ar reāliem cietumsodiem, pietiek spriedumā secināt, ka persona, lai arī ir darbspējīga, tomēr nav strādājusi valsts darbā. Viss. Spriedums uz pusotras lapiņas un cietums.

Visa pasaule savulaik zināja slaveno tiesas procesu pret dzejnieku Josifu Brodski, kurš 1964. gadā arī tika notiesāts par parazītisku dzīvesveidu. Pat padomju tiesnese Saveļjeva no Ļeņingradas pilsētas Džeržinska rajona tiesas uz kādu brīdi kļuva pazīstama visā pasaulē un ir ierakstījusi savu vārdu vēsturē, pateicoties šai absurdajai prāvai, kas iemiesoja visu padomju režīma kroplo, ideoloģizēto totalitāras valsts tiesiskumu.

Taču tikai aiz dzelzs priekškara cilvēkiem likās, ka tas ir kas īpašs.

Romualds Vonsovičs, kā redzams, Latvijā cilvēkus par parazītisku dzīvesveidu lika cietumā vēl pat astoņdesmitajos. Bargi spriedumi saskaņā ar šo arī tikai un vienīgi ideoloģiski pamatoto pantu bija būtiska PSRS totalitārā režīma kontroles sistēmas sastāvdaļa. Dzīvošana bez pieraksta, bez pastāvīgas dzīvesvietas, nestrādāšana valsts darbā un darba nemeklēšana, proti, nepakļaušanās visām režīma totālās kontroles prasībām un komunistiskās ideoloģijas nepieņemšana bija pietiekams pamats, lai nonāktu cietumā.

Tāpat kā citos Vonsoviča spriedumos par spekulāciju vai bezstrādes ienākumu gūšanu, arī šeit ir noziegumi bez cietušā, bez jebkāda kaitējuma, tikai un vienīgi par nebūšanu ideoloģiski perfektam PSRS pilsonim, par nepakļaušanos komunistiskās ideoloģijas prasībām, par vismazāko brīvības izpausmi.

Jāpiezīmē, ka Vonsovičs kā cītīgs okupācijas režīma kolaborants ir īpaši vērtīgs režīmam, jo ir latvietis. Latvietis, kurš par ideoloģiskiem pantiem liek cietumā citus latviešus. Okupācijas režīmam tas ir svarīgi. Ir svarīgi, ka tie ir ne tikai okupanti, ne tikai krievi, kuri nodrošina okupācijas totalitāro varu, – tie ir vietējie kolaboranti, latvieši, tādi vonsoviči, jo tas it kā piešķir režīmam kaut nedaudz leģitimitātes.

Okupācijas režīms šādi rada šķietamību, ka tā nav sveša vara, tā ir jūsu pašu latviešu vara, brīvprātīga pašu vēlme pēc komunisma un par visām zvērībām esat atbildīgi jūs paši – izsūtāmo sarakstus parakstīja latvietis, jūsu mīļotais rakstnieks Lācis, sirmgalvi cietumā iemeta jūsu pašu latvietis Vonsovičs, kultūras nama direktoru arī notiesāja nevis kādi tur krievi, bet jūsu pašu Vonsovičs.

Kolaborācija, protams, ir smaga tēma, kurā ir svarīga nācijas spēja uz pašrefleksiju un, galvenais, uz atklātu sarunu par to, jo tikai tā mēs kā nācija varam cerēt kļūt stiprāki un nepieļaut šādas situācijas nākotnē.

Kolaborācijai ir daudz dažādu seju. Ne katrs, kurš vienkārši dzīvoja tajā laikā (un necīnījās pret režīmu ar ieročiem rokās), uzskatāms par kolaborantu. Daudzi, pat būdami augstos amatos, pamanījās nedarīt ļaunu un palīdzēt savai tautai un tautiešiem arī šajos apstākļos. Tagad mēs zinām, ka bija daudz tādu, kuri, pat neskatoties uz spiedienu un draudiem, atteicās sadarboties ar VDK.

Vienlaikus tam ne katru, kuru piespieda, iebaidīja, salauza, es uzdrīkstētos nosodīt, taču starp daudzajām kolaborācijas sejām ir arī viennozīmīgi nodevīgais un pretīgais kolaborācijas vieplis. Tie ir tie latvieši, kuri bija gatavi lauzt pilnīgi nevainīgu cilvēku dzīves, mest cietumos savus tautiešus par ideoloģiskiem noziegumiem, lai tikai būtu augstā amatā, godā, lai tikai stiprinātu komunistisko režīmu un okupācijas varu.

Romualds Vonsovičs pieder pie šiem otrajiem, pie visglumākajiem, vispretīgākajiem un nelietīgākajiem kolaborantiem, un kā viens no viņiem pavisam konkrēti ir postījis nevainīgu cilvēku dzīves okupācijas režīma vārdā, tikai un vienīgi šā režīma stiprināšanas un personiskās karjeras dēļ.

Manuprāt, mums visiem vajadzētu apdomāt, kā tas nākas, ka latviešu tauta savā ziemeļnieciskajā iecietīgumā pēc visa, kas noticis, tomēr ļauj šādiem okupantu kolaborantiem zelt un plaukt arī mūsdienās, iegādāties vienu Mežaparka māju pēc otras un tikai augstprātīgi pasmīnēt, kad kāds piemin viņu komunistisko pagātni.

* Fragments no grāmatas “Kolaborants”

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums Facebook ,Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti28
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
Ideālists
Ideālists

Labs raksts. Man tas lika padomāt par dzīves vērtībām, to, kā es savu dzīves ceļu eju un kādi ir mani līdzgaitnieki. Domāju, ka šo to savā dzīvē pamainīšu – savu rīcību, attieksmi pret dzīvi, apkārt notiekošo vai attieksmi pret līdzgaitniekiem.

Sexiigaa Ilze
Sexiigaa Ilze

Vai pēc 20 uz skatuves pavadītajiem gadiem, pabijušam slavas zenītā un spozmē, Imantam Vanzovičam tā visa nepietrūkst? Vai viņam nekremt, ka tagad uz skatuves gozējas pavisam citi izpildītāji?

„Protams, pietrūkst! Bet ir viens vārds – samierināšanās. Es ar šādu situāciju samierinos. Bet, protams, gribas kāpt uz skatuves, protams, katru rītu izjūtu tās trūkumu. It sevišķi, apzinoties, ka es vēl varu dziedāt, ka ar manu vokālu viss ir kārtībā, ka esmu labā formā. Taču man šī samierināšanās nāk viegli, jo lieliski apzinos, ka katram ir savs laiks.”

Sexiigaa Ilze
Sexiigaa Ilze

Kā piemēru tam viņš min kādu notikumu, par kuru, kā pats domā, līdz šim nevienam nav stāstījis. „Grupu “Opus” gribēja aizsūtīt koncertēt uz Afganistānu, kad tur bija iebrukusi PSRS. Zigis bija kategoriski pret šo braucienu. Un tad sekoja iebiedēšana – nu labi, tad uz Bulgāriju jūs netiksiet. Zigis tik un tā savu pozīciju nemainīja un stāvēja kā klints. Toties “Eolika” piekrita – aizbrauca gan uz Afganistānu, gan pēc tam uz citām valstīm,” atceras Imants, sakot, ka sankcijas pret “Opus” tomēr nesekoja. Zigmara Liepiņa grupa ar Vanzoviču sastāvā uz Afganistānu neaizbrauca, taču krievu armijas daļās uzstājās Vācijas Demokrātiskajā Republikā. „Tas bija… lasīt vēl »

Sexiigaa Ilze
Sexiigaa Ilze

Runājot par dzīvi iepriekšējās savienības – PSRS – valgos, pieskaramies arī šobrīd tik aktuālajai čekas maisu tēmai.

„Uzskatu, ka šie čekas maisi ir baigais fufelis. Jo tās lielās zivis, tie, kam patiešām tur vajadzēja atrasties, sen jau no maisiem izņemti. Tas, kas tagad tur ir, tā ir ākstīšanās. Manuprāt, uzreiz jau vajadzēja to maisu saturu atklāt, lai būtu miers. Nevis tagad, pēc tik daudz gadiem, kad labāk to visu aizmirst kā ļaunu murgu,” spriež Imants Vanzovičs, kas pats uz savas ādas šo murgu ir „izbaudījis”.

Sexiigaa Ilze
Sexiigaa Ilze

Vonzovičam ir arī kāda ideja, pie kuras īstenošanas viņš šobrīd cītīgi strādā. „Esmu iecerējis izveidot lekciju ciklu un braukāt pa mācību iestādēm, uzstājoties ar lekcijām par populārās mūzikas vēsturi. Esmu jau savācis daudz materiālu, kā arī man taču pašam ir ievērojama pieredze – savulaik ar koncertiem esam izbraukuši krustu šķērsu gan Latviju, gan plašo Padomju Savienību,” ar savu ieceri padalās dziedātājs.

Sexiigaa Ilze
Sexiigaa Ilze

Žurnāls “Kas Jauns” ar Imantu Vonsoviču vissaulainākajā šīs ziemas dienā satiekas Juglā, kur viņš atbraucis no savām mājām Baltezerā. Skatoties uz dziedātāju, nekas neliecina, ka viņš pēdējos gadus būtu ieslīdzis atkarību postā un nolaidies gluži vai līdz bezpajumtnieka līmenim. Gluži otrādi – Imants ir enerģijas un radošu plānu pilns. Padzirdot, ko par viņu runā, Vonsovičs sāk no sirds smieties. „Šādi par mani baumo jau pēdējos padsmit gadus. Jā, man bija viens periods, kad aizgāja sieva ar abiem bērniem, un tad patiešām pusotru gadu biju tāds, kā par mani joprojām runā. Taču tie laiki ir sen pagājuši. Ar mani viss ir… lasīt vēl »

Kaža
Kaža

Nedrīkst aizmirst,ka arī kompartijas biedra statuss uzlika pienākumus,kurus katrs komunists solīja pildīt.Gan jau kungam bija arī okupācijas armijas virsnieka statuss ar visiem zvēresta uzliktiem pienākumie.Tātad trīskāršs klasisks kolaborants.Pārsteidz ka mūsu prezidenti ir iespējami ar okupācijas armijas virsnieka pakāpi un kompartijas biedra karti,kā ari ar čekas labvēlību pagatnē apveltītie.Tas viss ir organiski nepieņemami kaut cik principiāliem latviešiem,bet tikai uzjundī kolaborantu varas kāri,nesodamības apziņu un finansiālo apetīti.Interesanti,ka mūsu daudzie komsorgi tika ASV pārvervēti,apmācīti un tagad šiverē augstos amatos varas koridoros neatkarīgi no darbības finansu,OIKu u.c.afērās,tātad ar Sema onkuļa spalvainās rokas atbalstu.

Sexiigaa Ilze
Sexiigaa Ilze

Vācot materiālus savam lekciju ciklam par mūzikas vēsturi, Imants Vanzovičs saskāries ar interesantu faktu – internetā maz atrodama informācija par viņu kā dziedātāju un viņa pārstāvētajām grupām. „Par “Modo” un “Opus” laikiem praktiski nekā nav. Grupa “Opus” internetā teju nav atrodama, arī dziedātāja Imanta Vanzoviča tur praktiski nav. Vai kāds zina, ka 1987. gadā VDR šlāgerfestivālā “Cilvēks un jūra” ar savu “Love time” savācu teju visas iespējamās balvas, izkonkurējot solistus no 18 valstīm? Neviens to nezina! Kāpēc nav šādas informācijas? Gatavojoties savām lekcijām, esmu secinājis, ka internetā visplašākā informācija ir par tiem, kas bijuši Raimonda Paula cilvēki, kas nodziedājuši kaut… lasīt vēl »

hmmm
hmmm

Un kad ASV – kapitālisma citadelē – lika cietumā par nelegālu alkohola tirdzniecību, jo bija spēka tā saucamais sausais likums? Arī ideoloģija. Un no otras puses, Ventspis un Saldus kompartijas sekretāri Lembergs un Brigmanis, kāpēc par tiem Liepnieks neraksta? Tie tak bija nevis vienkārši kolaboranti, tie bija šīs ideoloģijas veidotāji!

KRUMOVICS
KRUMOVICS

galveno neizlasīju, jo pārāk garš raksts: vai vonza ņēma/joprojām ņem aiz vaiga!!!????

hmmmm
hmmmm

Lūdzu sakiet, vai šis pats Vonsovičs ir tas pats, kurš mēģināja glābt Valsts kancelejas bijušās direktores Dreimanes reputāciju un kurš apkalpo valsts struktūras?????

Guntis Stulmenis
Guntis Stulmenis

Nē, šis ir cits. Imants, dziedātājs.

Cita
Cita

Vonsovičs, starp citu, ir polis nevis latvietis.
Varas partijām pietuvināts un tādējādi piebarots ar prāvām kurās dārgs advokāts i ne tuvu nebija vajadzīgs.
Kad no siles atbīdīja tad sāka denuncēt.

Vērotājs
Vērotājs

Bezstrādes ienākumi – noziedzīgi iegūti līdzekļi, mūsdienu juridiskajā terminoloģijā. Uzskaiti varētu turpināt, taču rezumējot varētu teikt, kā visas KK normas ir šodienas KL vai KPL, tās visas bija un ir ES un ASV Kr.likumos.
Starp citu šodien cilvēkus krimināli var sodīt pēc daudz vairākiem pantiem..

Aha
Aha

Tur taču Kūmiņa bildi vajadzēja, ne?

Lieta
Lieta

vai tā vajadzēja? Ir taču šīs valdības bezkompromisa viens no simboliem, jo īpaši tieslietās

Tādas tās lietas
Tādas tās lietas

Ar ko atšķiras šis īpatnis no tiem, kas tagad ziemā aizliedz pirkt bērniem zābakus un visādi citādi regulē mūsu dzīvi? Vai tagadējie kolaboranti ir ar jeb ko labāki? Domāju, ka ja paanalizēsim, vai arī, ja gadījumā pēc gadiem šos neliešus tiesāsim, tad te būs daudz vairāk kā pāris gadi par 3 alkohola pudelēm.
Ja vien autoram nav padomā šādas līdzības, tad raksts ir pašreizējam momentam pilnīgi neaktuāls (uzrakstīts ir, jāpārdod!) un pievienojos iepriekšējam rakstītājam.

Gal
Gal

Žultaini un neaktuāli.

Gadot
Gadot

Vai varbūt tomēr skaudībā, šantāža un izspiešana?

Kā ne kā autors ir ieguvis labklājību un atpazīstamību tieši pateicoties organizētajai noziedzībai, reketieriem un drošības dienestu darbiniekiem, kas visi bija un iespējams ir saistīti ar padomuju varas struktūrām.

Kristaps Ziemelis
Kristaps Ziemelis

Katra sistēma sevi uzskata par leģitīmu un vienīgi pareizo. Katra nākošā sistēma noliedz iepriekšējo. Katrs cilvēks cenšas atrast sevi konkrētajā/pašreizējā sistēmā un uzbūvēt savu nākotni. Ikviens cilvēks, kurš sadarbojas ar pašreizējo sistēmu riskē atnākot nākošajai. Pastāv iespēja, ka nākotnē, pašreiz pie varas esošos arī varētu sasniegt šāds liktenis. Par nožēlu augstāk minētais raksts ir balstīs uz lielu daudumu pieņēmumu, propogandas un pieņēmumu.

Fogts
Fogts

Lielākais sods krievnacistiem būs viņu impērijas iziršana. Bet tā kā neviena impērija nav pastāvējusi mūžīgi, arī Ļaunuma impērijas dienas ir skaitītas.

Tādas tās lietas
Tādas tās lietas

Impērija jau sen ir izirusi. Labrīt! Šobrīd tur tāpat kā visā austrumeiropā ir koloniāls režīms ar faktisku ārējo pārvaldi un kosmētisku caru – bubuli, kas labi noder mazu bērnu un to ļautiņu baidīšanai kas sāk aizdomāties par to vai tas, kas notiek šobrīd nav vēl sliktāks par to kas bija… Šādas domas ir strauji jānovērš, jo iecerētajam verdzības modelim tas noteikti nav vajadzīgas.

Inese
Inese

80.gados strādāju tiesā par tiesas sēžu sekretāri. 211.kriminālkodeksa pants bija populārs (parazītisks dzīvesveids), kā arī 118.p. (alimentu nemaksāšana), bet – teikšu, kā bija – šie panti 99% gadījumos nāca kā “piekabes”, iemēram, pie 139.p. (zādzība) u.c. Nudien neatceros ne reizi, ka uz apsūdzēto sola sēdētu kāds pilnīgi adekvāts cilvēks, kurš tiktu tiesāts par parazītisku dzīves veidu. Tie vienmēr bija dzērāji, kaušļi vai zagļi, kuriem šo pantu – ja tie nestrādāja – pielika klāt. Par spekulāciju vispār bija administratīvais sods. Neatminu, bet, iespējams, krimināls iestājās par atkārtotu spekulāciju. Bieži vien šie “parazītiskā dzīves veida” piekopēji, kuri tika par to notiesāti, vismaz… lasīt vēl »

prokurors Vioriks
prokurors Vioriks

Viņš nav latvietis. He he he

prokurors Vioriks
prokurors Vioriks

a kas tu tāds a

vaine
vaine

Un kur tad grāmata par LU rektoriem? Tie taču visi arī sarakstos, ne?

Uģis
Uģis

Arī tagad nonākuši aiz restēm par3 pudeļu kritikas pārdošaņu.

Uģis
Uģis

Par 3 pudelēm alkohola.