Bunkus kompanjons Rasa gada laikā „Trasta komercbankas” kreditoriem atguvis 390 eiro, bet iztērējis 104 000 eiro

Armands Rasa

Advokāts Armands Rasa, kurš pēc kļūšanas par maksātnespējīgās „Trasta komercbankas” administratoru sākotnēji darbojās roku rokā ar 2018. gadā nošauto maksātnespējas administratoru Mārtiņu Bunku, pēdējā gada laikā ir spējis bankas kreditoriem atgūt veselus 390 eiro, turpretī iztērējis aptuveni 104 tūkstošus eiro, vēsta Pietiek.com.

Kā rāda „Trasta komercbankas” kreditoriem sagatavotais A. Rasas „Pārskats par maksātnespējas procesa gaitu”, ar naudas tērēšanu gada laikā ir veicies labi. Iztērētie 104 tūkstoši eiro sastāv no:

1. Apsardzes izdevumi – EUR 199,54;

2. Telpu noma – EUR 2662,00;

3. IT izdevumi – EUR 665,50;

4. Juridiskie un profesionālie pakalpojumi – EUR 86 310,56;

5. Valsts kasei samaksātie nodokļi un nodevas – EUR 53,00;

6. Bankas komisijas – EUR 293,45;

7. Datu bāzu izmantošanas izdevumi – EUR 605,00;

8. Pārņemto nekustamo īpašumu apsaimniekošana un uzturēšana – EUR 194,78;

9. Vērtspapīru un investīciju pakalpojumi – EUR 5639,35 (jeb bankas komisijas par vērtspapīru kontu esamību);

10. Sakaru izdevumi (t.sk. Latvijas Pasts) – EUR 456,98;

11. Citi izdevumi – EUR 6880,00 (apdrošināšana).

Toties ar naudas atgūšanu gan administratoram ir veicies krietni sliktāk. „Laika periodā no 2022.gada 6.oktobra līdz 2023.gada 3.oktobrim kopējais atgūto naudas līdzekļu apmērs ir  EUR 390,92. No atgūtajiem naudas līdzekļiem tika segti maksātnespējas procesa nodrošināšanai nepieciešamie izdevumi,” ziņojumā kreditoriem informē A. Rasa. Šī summa arī ir iztērēta.

Lielu daļu no A. Rasas ziņojumu aizņem pārskats par veicamajiem darbiem, kuri gan nav nesuši faktiski nekādus ienākumus:

„Tika turpināta kreditoru prasījumu un to iesniegto pamatojošo dokumentu izvērtēšana. Pārbaudot kreditoru prasījumus, tika izvērtēts: prasījuma pamatotība, pieteiktās summas atbilstība Bankas grāmatvedības datiem, kā arī personu, kas iesniegušas kreditoru prasījumus, tiesības rīkoties kreditora vārdā un pilnvarojuma apmērs.

Ārvalstu juridiskajām personām tika veikta papildu pārstāvju paraksttiesību pārbaude, pārbaudot kreditoru iesniegto juridisko personu inkorporācijas faktu un pārvaldes institūciju sastāva apliecinošo dokumentu saturu, kā arī ārvalstu amatpersonu apliecinājumu par dokumentu autentiskuma patiesumu. Tāpat tika pārbaudīti kreditoru iesniegtie prasījumu tiesību pārejas pamatojošie dokumenti un prasījuma tiesību pārejas ekonomiskā būtība un pamatojums.

Kreditoru prasījumu izvērtēšanas procesa gaitā turpinājās komunikācija ar kreditoriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem par papildus iesniedzamajiem dokumentiem kreditoru prasījumu pamatotības un pārstāvības tiesību izvērtēšanai. Tāpat tika sūtīti paziņojumi kreditoriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem par papildus iesniedzamajiem dokumentiem, un informatīvas vēstules kreditoru interešu ievērošanai.

Tika un tiek veikta pieteikto kreditoru prasījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku izvērtēšana kopsakarā ar klienta reģistrācijas (rezidences) valsti, saimniecisko vai personisko darbību un juridisko formu.

Tostarp tiek veikta klienta pārstāvošo personu un īpašnieku struktūras apzināšana, pamatojošo dokumentu izpēte, kā arī ar kreditora prasījumu saistīto civiltiesisko darījumu juridiskā un ekonomiskā pamatojuma izvērtēšana. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta papildus nepieciešamo dokumentu un/vai informācijas pieprasīšana kreditoriem, to pārstāvjiem, kā arī tiesībsargājošām institūcijām. (..)

Pārskata periodā turpinājās komunikācija ar klientiem, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, maksātnespējas procesa administratoriem un citām personām. Tāpat pārskata periodā tika turpināts darbs pie Bankas interešu pārstāvības uzsāktajos tiesvedības procesos.

Administrators norāda, ka debitoru parādu piedziņa un piedziņas vēršana uz nekustamajiem īpašumiem Ukrainā ir apgrūtināta sakarā ar karadarbību Ukrainā, kā arī Ukrainas noteiktajiem ierobežojumiem piedziņas darbību veikšanai.”

Diezgan bēdīgi no kreditoru viedokļa izklausās arī A. Rasas solījumu un apņemšanos sadaļa, – tā rada iespaidu, ka viņiem nāksies turpināt apmaksāt administratora darbības, atpakaļ neko nesaņemot.

A. Rasa ziņojumā, piemēram, mēģina apgalvot, ka jebkāda īpašumu attīstība Kijevā karadarbības dēļ esot apstājusies: „Bankai ir aktīvs – prasījuma tiesības iegūt dzīvojamo kompleksu – II un III būvniecības kārtas nepabeigtās būvniecības objektu “Kosmopoļiten park Puškina”, adrese: Degtjarevska iela 25A, Kijeva, Ukraina. Ņemot vērā karadarbību Ukrainā, tā realizācija ir atzīstama par neiespējamu, jo īpašuma tiesības Banka var iegūt tikai realizējot minēto projektu, taču karadarbības dēļ minētā projekta realizācija ir pilnībā apturēta.”

Nekas labs nenotiekot arī Latvijā: „Bankai ir realizējams aktīvs arī Latvijā – 1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma Rīgā. Minētā aktīva realizāciju līdz šim ir apgrūtinājis fakts, ka nekustamajā īpašumā ir veikta nelikumīga būvniecība, tādēļ vērtētāji ir atteikušies novērtēt Bankai piederošās domājamās daļas, un līdz ar to izsole nav izsludināta. Administrators norāda, ka plāno Bankai piederošās domājamās daļas piedāvāt izpirkt kopīpašniekam, kuram pieder otra 1/2 domājamā daļa no attiecīgā nekustamā īpašuma.”

Bankas maksātnespējas procesa ietvaros turpinās vairāki tiesvedības procesi ārpus Latvijas Republikas, taču arī attiecībā uz tiem A. Rasas sniegtās ziņas nerada īpašu optimismu:

„Ukrainā turpinās divas izpildu lietas pret debitoriem – fiziskām personām. Pārskata periodā vienā no izpildu lietām tika atcelts aizliegums veikt piespiedu piedziņu saskaņā ar izpildu rakstiem karastāvokļa laikā. Ievērojot minēto, izpildu dokuments iesniegts izpildei tiesu izpildītājam,  un notiek saziņa ar tiesu izpildītāju, lai varētu veikt nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanu. Vienlaikus jānorāda, ka Ukrainas karastāvokļa dēļ, nekustamo īpašumu atsavināšana ir apgrūtināta.

Administrators jau iepriekš ir informējis kreditorus, ka pret otru debitoru izpildu lietvedības ietvaros 2019.gada 19.augustā tika rīkotas debitoram piederošo nekustamo īpašumu (četru nekustamo īpašumu) pirmās izsoles, kuras tika atzītas par nenotikušām, jo neviena persona nepieteicās. Uz 2019.gada 30.septembri tika izsludinātas otrās izsoles. Arī tās tika atzītas par nenotikušām. Pārskata periodā turpinājās potenciālo pircēju meklēšana minētajiem zemes gabaliem. Potenciālos pircējus atrast apgrūtina karastāvoklis Ukrainā.

Administrators jau iepriekš ir norādījis, ka Eiropas Savienības tiesā ir ierosināta lieta Bankas celtajā prasībā par Eiropas Centrālās bankas 2016. gada 3. marta lēmuma, ar kuru Bankai tika anulēta licence, atcelšanu. Ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2022. gada 30. novembra spriedumu Bankas prasība tika noraidīta. Administrators informē, ka 2023. gada februāra mēnesī ir iesniedzis apelācijas sūdzību par minēto spriedumu.

Papildus Administrators norāda, ka Banka ir atzīta par cietušo kriminālprocesā, kas šobrīd ir nodots iztiesāšanai. Tiesvedības ilgums nav prognozējams. Minētajā kriminālprocesā Banka ir pieteikusi kaitējuma kompensāciju vairāk nekā EUR 5 400 000,00 apmērā. Minētā tiesvedība var ietekmēt kreditoriem novirzāmo naudas līdzekļu apmēru, proti, pozitīva iznākuma gadījumā varētu tikt palielināts kreditoru prasījumu segšanai novirzāmo naudas līdzekļu apmērs.”

Avots: Pietiek

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


1
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
stukačs
stukačs

A Rinkēvičs nav iesniedzis ienākumu deklaraciju par 2022. gadu. Vai arī vidiņš aizmirsis publicēt. Daudz darbiņa droši vien.