Absurds – laikrakstā apsveikumu publicēt drīkst, gaviļnieku vārdā saukt – nekādā gadījumā

Ziedi sievietei

VARAM nosūtījusi pašvaldībām vēstuli, kurās aicina ievērot Fizisko personas datu aizsardzības likumu.  Turpmāk, publicējot apsveikumu jaunlaulātajiem vai sakarā ar ģimenes pieaugumu, nedrīkst sniegt informāciju par jaundzimušo, jaunlaulāto, jubilāru datiem, minot personu vārdu un uzvārdu. Šādu informāciju bez pašu cilvēku piekrišanas nedrīkst publicēt ne pašvaldību informatīvajos izdevumos, ne to nododot vietējiem laikrakstiem.

Informācija par novadā vai pagastā dzimušajiem mazuļiem vai jaunlaulātajiem – minot arī jaundzimušo un jaunā pāra vārdu un uzvārdu, – šāda informatīvā sleja tiek publicēta vairākos pašvaldību izdevumos un mājaslapās. Daugavpils novadā tā ir kļuvusi par tradīciju.

“Reizi mēnesī mēs ar pašvaldības izdevumu starpniecību sveicām savus novadniekus ar nozīmīgiem notikumiem dzīvē, ar laulības slēgšanu, bērniņa piedzimšanu. Bērniņam norādījām vārdu un uzvārdu un pagastu, jaunlaulātajiem vārdu un uzvārdu. Mūsu novadnieki bija priecīgi par šādu informāciju, ka varēja kaut ko uzzināt, un tas bija veids, kā apsveikt,” Latvijas Radio stāsta Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Valija Jurķāne.

Arī Ilūkstes novada pašvaldības veidotajā informatīvajā izdevumā un arī mājaslapā līdz šim tika ievietota informācija par jaundzimušajiem un apaļo jubileju gaviļniekiem.

“Mēs publicējām katru mēnesi informāciju par dzimtsarakstu nodaļā reģistrētajiem jaundzimušajiem, mūžībā aizvadītajiem un iedzīvotājiem, kuri tiek sveikti apaļajās jubilejās attiecīgajā mēnesī. Tika norādīts personas vārds un uzvārds un pagasts, kurā viņš dzīvo. Nekāda sīkāka informācija netika izpausta,” stāsta sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Pavlovska.

Tomēr tas satrauc Datu valsts inspekciju (DVI), kas norāda, ka, publicējot informāciju par jaundzimušajiem, jubilāriem un jaunlaulātajiem, minot personu vārdu un uzvārdu, tas apdraud fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību.

DVI par to informēja VARAM, kas savukārt pašvaldībām nosūtīja informāciju par DVI ieteikumiem saistībā ar Fizisko personas datu aizsardzības likumu.

“Ja cilvēks nevēlas, tad nevienam nav tiesību iejaukties viņa privātajā dzīvē un publicēt laikrakstos lietas, kas neattiecas nedz uz novada dzīvi, nedz uz novada iedzīvotājiem,” norāda VARAM parlamentārais sekretārs Jānis Eglīts.

Līdz šim gan nav saņemtas sūdzības par to, ka kādam būtu iebildumi par datu publicēšanu. “Nav bijušas sūdzības, ka tas ir bijis nesankcionēti, bet mēs uz šo jautājumu vēršam pašvaldību uzmanību, mēs rīkojamies preventīvi, lai nepieļautu, ka tiek pārkāpts likums,” atzīmē Eglīts.

Lai gan ne uzrunātais Ilūkstes, ne Daugavpils novads saviem iedzīvotājiem atļauju par datu publicēšanu nav lūguši, iedzīvotāji nav par to sūdzējušies. Vien Daugavpils novadā, zinot šādu tradīciju, bija tādi, kas par nevēlēšanos publicēt savus datus informēja dzimtsarakstu nodaļu personīgi.

“Viņiem netika jautāts, bet tie, kas negribēja, lai ievieto šādu informāciju, viņi teica uzreiz, ka ziņas par mūsu laulību laikrakstā neievietot. Paši teica, tādi pāri bija un diezgan daudz, tad mēs neievietojām. Pārējie, kas neko neteica, publicējām, tā bija pieņemts, un cilvēki bija apmierināti,” stāsta Jurķāne.

Savukārt Ilūkstes novadā iedzīvotājus interesē, kas ir piedzimis, kas aizgājis mūžībā un kam tiek svinētas apaļas jubilejas.

“Cilvēkiem tas interesē, lai arī mēs mazs novads, tomēr ne visi zina, kas vienā novada pusē un kas otrā notiek, un tad ir interesanti izlasīt, cik bērniņi ir dzimuši, arī par mūžībā aizvadītajiem. Tagad par to nezinās. Nevarēsim to publicēt,” stāsta Pavlovska.

Janvārī, veidojot Ilūkstes novada un Daugavpils novada informatīvos izdevumus, informācija par jaundzimušajiem, jaunlaulātajiem, jubilāriem vairāk netiks publicēta ar vārdiem un uzvārdiem, bet tā būs vispārīga, minot vien kopējo statistiku.

DVI norāda: ja persona ne mutiski, bet gan rakstveidā apliecina piekrišanu savu vai savu bērnu datu publicēšanai, vien tad uzskatāms, ka datu publicēšanai ir tiesisks pamats.

 

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums Facebook un Twitter!

Avots: Latvijas Radio Latgalē

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar