Vai arī Latvijā varētu noteikt karastāvokli un kā tas tiktu izsludināts?

NBS

Ukrainā 26. novembrī ir izsludināts karastāvoklis. Prezidenta Petro Porošenko rīkojumu par karastāvokli apstiprināja parlaments un tas stājies spēkā. Ko karastāvoklis nozīmētu Latvijā un kā tas tiktu izsludināts, atbildi sniegusi Aizsardzības ministrija.

Ko nozīmē karastāvoklis?

Karastāvoklis kā īpašs tiesiskais režīms Latvijas normatīvajos aktos nav paredzēts.

Nacionālās drošības likums nosaka, ka “atkarībā no valsts apdraudējuma veida, tā intensitātes un rakstura, kā arī apdraudētās teritorijas lieluma nosaka atbilstošu terorisma draudu līmeni, kā arī likumā noteiktajā kārtībā var izsludināt ārkārtējo situāciju vai izņēmuma stāvokli. Izsludinot izņēmuma stāvokli, Ministru kabinets var noteikt papildu ierobežojumus iedzīvotājiem, komersantiem, valsts un pašvaldību iestādēm atbilstoši likumam “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli”.

Kādos gadījumos Latvijā to izsludina?

Nacionālās drošības likums nosaka, ka “Kara laiks iestājas, ja ārējs ienaidnieks ir izdarījis militāru iebrukumu vai citādi vērsies pret valsts neatkarību, tās konstitucionālo iekārtu vai teritoriālo integritāti.” Kara laiks uzskatāms par faktisko situāciju, kas raksturo Latvijas attiecības ar tās ienaidnieku, kurš vērsies pret Latvijas neatkarību, tās valsts iekārtu vai teritoriālo integritāti.

Kādas ir sekas karastāvokļa izsludināšanai?

Ministru kabinets, izsludinot izņēmuma stāvokli, saskaņā ar likumu “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” var noteikt ierobežojumus iedzīvotājiem (piem., īpašu režīmu iebraukšanai Latvijā un izbraukšanai no tās, kā arī pārvietošanās un uzturēšanās ierobežojumus; aizliegumu personām atrasties noteiktās vietās bez speciālām atļaujām vai personu apliecinošiem dokumentiem, kā arī pastāvīgas personu dokumentu pārbaudes; īpašu kārtību vai ierobežojumus sapulču, gājienu un piketu, kā arī citu masu pasākumu organizēšanai vai aizliegumu tos organizēt utt.).

Tieslietu ministrs var iedarbināt kara tiesas saskaņā ar Karatiesu likumu.

Nacionālās drošības likums nosaka, ka ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa gadījumā var izsludināt mobilizāciju, lai risinātu ar nacionālo drošību un valsts aizsardzību saistītos uzdevumus, kā arī likvidētu ārkārtējās situācijas un to sekas.

Ko pēc karastāvokļa izsludināšanas dara NATO?

NATO uzsāk NATO līguma 4. un 5.pantā paredzētās konsultācijas.

 

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums Facebook un Twitter!

Avots: tvnet

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar