Sadales tīkla tarifi – quo vadis?

Ivars Zariņš

IVARS ZARIŅŠ,
Latvijas Elektroenerģētiķu
un energobūvnieku asociācijas
izpilddirektors

Visnepatīkamāko iespaidu jaunie “Sadales tīkla” (ST) tarifi ir radījuši mājsaimniecībām ar neefektīvi izmantotu pieslēguma jaudu (raksta autors ir viens no tiem). Rezultātā daudzām mājsaimniecībām izmaksas par “Sadales tīkla” pakalpojumu ir pieaugušas pat vairākkārtēji. Tas daudziem ir radījis sašutumu un aizdomas(arī Valsts prezidentam) par nepamatotām ST tarifu izmaiņām.

Taču emocionāla taisnīguma izjūta un reālā lietu kārtība ne vienmēr ir viens un tas pats. Tādēļ, pirms kādu tiesāt vai vienkārši  bojāt savu (vai citu) veselību ar sašutumu par notiekošo, ir vērts pamēģināt noskaidrot patiesību. Un tas ir vienkārši izdarāms, ja vien izdodas  pārvarēt vēlēšanos taisīt “haipu” sev apkārt.

Nedaudz par “taisnīguma mednieku” repertuāru

Pirmais, uz ko uzķerās “taisnīguma mednieki” – ST tarifa izmaksu pieaugums daudziem rēķinos ir būtiski lielāks nekā ST izmaksu kopējais pieaugums, kas sastāda apm. 22%

Tie, kas to cenšās pasniegt, kā ST vēlmi negausīgi papildus nopelnīt – patiesībā demonstrē tikai savus zināšanu robus skolas matemātikas kursa apguvē, vai vispār nav pat iedziļinājušies ST tarifa izmaiņās (par to vēlāk).

Otrais grābeklis, ar ko sāpīgi sevi daudzi dauza, arī populisma pārņemtie politiķi (paši to lāgā neapzinoties) – tarifi tiek noteikti manipulatīvi, un kā arguments tam tiek minēts ļoti atšķirīgie tarifu projekti, kuri ir mainījušies atkarībā no politiskajiem paziņojumiem (tātad tarifi ir manipulējami un nav objektīvi). 

Patiesībā šīs tarifu projektu izmaiņas ir notikušas objektīvu izmaksu faktoru izmaiņu dēļ. (Skat pievienoto attēlu)

Piemēram, viens no būtiskiem ST tarifa pieauguma faktoriem ir elektroenerģijas izmaksas, kura nepieciešama ST zudumu segšanai. Saskaņā ar politiķu izstrādāto tirgus modeli ST šī elektroenerģija ir jāiepērk brīvajā tirgū. Un tikai pēc tam, kad politiķi apjēdza kādu tarifu pieaugumu radīs šāds iepirkums (pamatots ir jautājums – kur šie politiķi bija agrāk?), ST “pēkšņi” radās iespēja noslēgt līgumu ar  “Latvenergo” par krietni izdevīgāku cenu, nekā tā bija iepriekšējā tarifu projektā. Sākotnējā tarifa projektā tie sastādīja 53 miljonus eiro, bet esošajā vairs tikai 20 miljoni eiro. Tāpat arī ar pārējām izdevumu pozīcijām (kā piemēram AST tarifu). Līdz ar to radās iespēja samazināt tarifa pieaugumu par 118 miljoniem eiro! Rezultātā kopējais izmaksu pieaugums 183 miljonu eiro vietā sastādīja vien 65 miljonus eiro.

Šeit rodas pamatots jautājums – Kāpēc ST to nevarēja izdarīt uzreiz?  Un kāpēc, piemēram, elektroenerģiju tīkla operatori nevarētu nopirkt vēl izdevīgāk? – tas būtu jājautā, nevis ST, AST vai Latvenergo, bet gan politiķiem un tiem, kas veido Latvijas enerģētikas politiku… (vairāk skat. šeit)

Sliktais regulators ?

Neiedziļinoties tarifu projektā, tā apstiprināšanas procesā, redzot tikai savu jauno rēķinu, pirmā reakcija būs sašutums un neizpratne par to, kā šādu tarifu varēja apstiprināt? Taču mēģinājumi diskreditēt Regulatoru (SPRK) – apgalvojot, ka tas ir pieņēmis nepamatotu lēmumu, “apkalpo monopolu, bet aizmirsis par sabiedrības interesēm”,  ir vērtējami kā klaji populistiski un nekompetenti, ja šiem apgalvojumiem netiek dots nekāds pamatojums ( un tāds joprojām nav nekur ne redzēts, ne dzirdēts).  

Tāpat kā apšaubīt Regulatora nepieciešamību – likvidēt Regulatoru būtu ne tikai pretlikumīga rīcība, kura ir pretrunā arī ES tiesību normām, bet ir arī absurda un, pirmkārt, jau lietotājus apdraudoša, jo ST ir dabīgais monopols, kurš ir jāuzrauga. Kam tad tas būtu jādara? Politiķiem?!

Lai dabīgais monopols nevarētu izmantot savu tirgus varu un manipulēt ar sabiedrību, ES ir izveidojusi regulējumu, kurš balstās uz vairāk kā gadsimtu ilgu pieredzi cīņā ar monopoliem. Tas paredz, ka katrai dalībvalstij ir jāizveido speciāla, neatkarīga institūcija, kurai tiek deleģētas atbilstošas tiesības un pienākumi uzraudzīt šādus monopolus. Savukārt, cik kompetents un atbildīgs ir Regulators savā darbībā, tas jau lielā mērā ir atkarīgs no tiem pašiem politiķiem, kas tagad Regulatoru kritizē. Tieši viņi ir tie, kas izvēlās Regulatora padomi, kura vēlāk pieņem šos lēmumus. Ja šai politiķu kritikai ir pamatojums, tad šie fakti ir jādara zināmi, un atbilstoši jārīkojas. Pirmkārt, jau izvērtējot savu atbildību. Nevis otrādi. 

Diemžēl pašlaik tas viss izskatās, kā klajš populisms vai mēģinājums piespiest Regulatoram pieņemt politiski angažētus, nepamatotus lēmumus, kas ir rupjš regulēšanas principu un tiesību normu pārkāpums, jo Regulatoram savos lēmumos ir jābūt neatkarīgam. Tieši tāpēc tas arī tika izveidots, lai šādi lēmumi nebūtu politiski manipulējami, un būtu objektīvi pamatoti.  

Tiem, kuriem tā nepatīk Regulators – iesakiet labāku risinājumu.

Regulatora pienākums ir apstiprināt tādu pakalpojuma tarifu, kas ir ekonomiski pamatots un taisnīgi atspoguļo pakalpojuma izmaksas visiem lietotājiem. Ne Regulators, ne pakalpojuma sniedzējs(ST) nav tiesīgi īstenot sociālo politiku – piemērot kādai lietotāju grupai izdevīgāku tarifu. Sociālā politika – tā ir politiķu kompetence un atbildība. To pašu, kuri tagad pārmet ST tarifu pieaugumu… (skat.šeit)

Netaisnīgie tarifi ?

Daudziem tas skanēs šokējoši, bet jaunie ST tarifi ir ekonomiski taisnīgāki un objektīvāk atspoguļo lietotājam tam sniegtā pakalpojuma izmaksas. To jums apliecinās jebkurš spriest spējīgais, kurš būs pacenties iepazīties ar jauno ST tarifa projektu. Proti, līdz šim lielākā ST ieņēmumu daļa tika veidota proporcionāli patērētajai elektroenerģijai (vēsturiski saglabājies princips no laikiem, kad visu energoapgādi valstī nodrošināja tikai viens uzņēmums – “Latvenergo”). Šāda pieeja bieži neatspoguļoja pakalpojuma reālās izmaksas lietotāja tarifā, jo neatkarīgi no tā, cik daudz elektroenerģijas patērē lietotājs – 100 kwh vai 1000 kwh vai tikai 1 kwh – reālās ST pakalpojuma izmaksas no tā praktiski gandrīz nemaz nemainās, jo ST ir jāuztur lietotājam paredzētais pieslēgums. Savukārt ST saņemtā samaksa no lietotāja par sniegto pakalpojumu svārstās būtiski, ja tā ir atkarīga no patērētā enerģijas apjoma. Tādejādi tie, kuri patērē maz – nenosedz ST pakalpojuma izmaksas, tie kuri patērē daudz – pārmaksā par to.

Jaunais tarifs paredz būtiski izmainīt šo mainīgās un fiksētās daļas proporciju – tajā puse no ST ieņēmumiem tiek veidota caur šo fiksēto komponenti (atkarīga no pieslēguma jaudas), un “tikai” puse caur mainīgo(atkarīga no patēriņa apjoma). 

Tāpēc daudziem, kuri savu pieslēgumu izmantoja neefektīvi (mazs elektroenerģijas patēriņš pret pieslēguma jaudu), tagad nāksies maksāt būtiski vairāk, jo būs jānosedz vismaz puse no reālajām ST pakalpojuma izmaksām, kas tiem tiek nodrošināts, pat ja elektroenerģija netiek patērēta (tādējādi kādam jaunajā rēķinā var sanākt pat vairāk kārtējs izmaksu pieaugums par ST pakalpojumu – nevis dēļ ST alkatības, bet gan tāpēc, ka neefektīvi tiek izmantota savam pieslēgumam paredzētā jauda)

Pamatoti būtu rēķināties, ka nākotnē fiksētās komponentes īpatsvars ST tarifā pieaugs vēl vairāk, lai lietotāju maksājumu struktūra atbilstu ST sniegtā pakalpojuma  izmaksu struktūrai   –  neatkarīgi no lietotāja patēriņa, vai juridiskā statusa.

Sliktais “Sadales tīkls” ? 

Pēdējo reizi ST tarifi ir tikuši paaugstināti 2016.gadā.  ST darbība noris reālajā vidē un ir pakļauta ārējo ekonomisko faktoru ietekmei – izmaksu pieaugums, inflācija, patēriņa kritums. Tie ir galvenie iemesli ST tarifa pieaugumam, jo esošie tarifi vairs nenosedza pakalpojuma izmaksas – 2022.gadā ST strādāja jau ar 20 miljoniem eiro lieliem zaudējumiem.

Daudziem labpatīkas salīdzināt mūsu ST tarifus ar citu valstu tīkla operatoru tarifiem, un veidot sašutuma vētru par to, ka kādā bagātā Eiropas valstī tie ir zemāki nekā pie mums. Taču salīdzināt tikai tarifa gala ciparus, lai izdarītu secinājumu par to pamatotību, un kurā valstī  tīkla operators strādā labāk  – tas atkal ir kārtējais diletantisms. Jo tarifa lielumu nosaka tīkla operatora izmaksas pret lietotāju skaitu/patēriņu. Bet attīstītās rietumu valstīs, gan tīkla infrastruktūras blīvums, gan elektroenerģijas patēriņa īpatsvars ir krietni lielāks (pat vairākas reizes) nekā Latvijā, un līdz ar to, pat ja tīkla operatori strādātu vienlīdz efektīvi,  tīkla tarifs tiem atšķirsies būtiski, un nav kritērijs to darbības salīdzināšanai.

Mēs varam mēģināt salīdzināt Baltijas valstu tīkla operatoru rādītājus. Bet arī tur ir būtiskas tirgus atšķirības  – pateicoties mūsu “veiksmes stāstam” – lietotāju skaits uz 1km tīkla infrastruktūras mums ir gandrīz divreiz mazāks nekā Lietuvā, bet elektroenerģijas patēriņš uz vienu lietotāju – gandrīz divas reizes mazāks nekā Igaunijā. Taču neskatoties uz to mūsu tīkla operatora izmaksas uz vienu tīkla kilometru ir zemākas nekā kaimiņiem. Tāpat arī citos daudz maz objektīvi salīdzināmos operatora darbības parametri – kā piemēram, vidējais tīkla bojājuma novēršanas laiks, tīkla zudumi, mikroģenerācijas pieslēgšanas laiks, uc.  – mūsu operatoram ir labāki nekā kaimiņiem. 

Kā tas ir panākts – pa šiem gadiem ST personāla skaits ir samazināts apmēram par trešdaļu(apmēram 900 strādājošo), tāpat arī autoparks (par vairāk kā 400 auto), samazināts struktūrvienību skaits un izmantojamo ēku skaits(40 ēkas), izlabota procesu loģistika,  veikta nozīmīga sadales tīkla modernizācija un digitalizācija, kas ļauj labāk to pārvaldīt.

Noderīgi tālākai rīcībai 

Vai ST varētu izdarīt ko vairāk un labāk – protams, ka varētu, taču cik pamatots tagad ir ST izteiktais sašutums un pārmetumi? Ironiski, bet ja tāda pati situācija(salīdzinot ar saviem kaimiņiem) mums būtu arī citur valstī, mēs ar to lepotos kā ar dižu panākumu.

Ir saprotams sašutums par jaunajiem ST tarifiem – taču vērts būtu aizdomāties, uz ko šajā situācijā to būtu pamatoti vērst – uz “Sadales tīkliem”, Regulatoru, politiķiem, vai varbūt pašiem uz sevi – par to kā esam ļāvuši pārvaldīt un attīstīt savu valsti, par ko  tagad pašiem arī nākas maksāt?…

Ja politiķiem tik tiešām rūp, lai ST darbība būtu pēc iespējas efektīvāka un tīkla iespējas būtu Latvijas sabiedrības vajadzībām optimāli atbilstošas – lūdzu izdariet savu darbu, nodefinējiet ilgtspējīgu ietvaru enerģētikas nozarei (kādēļ tas ir tik svarīgi – skat.šeit ), lai tīkla infrastruktūru varētu attīstīt mērķtiecīgi un plānveidīgi atbilstoši izvirzītajiem uzdevumiem, piesaistot tam ne tikai Latvijas lietotāju tarifa maksājumus, arī citus finansējuma avotus. 

Šeit iespēja līdzdarboties ir arī Valsts prezidentam, kuram šķiet tik tiešām rūp, lai ST tarifi Latvijas sabiedrībai būtu pēc iespējas zemāki – ES jau pirms krietna laika ir piešķīrusi Latvijai RePower fonda finansējumu, no kura apmēram 120 miljoni eiro ir paredzēti tīkla attīstībai, taču ST un AST joprojām nevar šo finansējumu izmantot, jo Latvijas valdība joprojām nav sagatavojusi tam nepieciešamos MK noteikumus! Situācija veidojas ierasti absurda un dramatiska – termiņš šīs naudas apgūšanai ir 2026.06. Pagūt sagatavot projektus un tos īstenot atlikušajā laika termiņā jau kļūst gandrīz nereāli.  Valsts prezidents varētu izmantot sev dotās tiesības – likt sasaukt valdības sēdi ar konkrētu darba kārtību, lai nekavējoši atrisinātu šo situāciju.

Latvijas sabiedrībai bija iespēja redzēt  Valsts prezidenta sašutumu par esošo ST tarifu pieaugumu 65 miljonu eiro apmērā, tad kādai vajadzētu būt prezidenta reakcijai, ja kāda neizdarības dēļ tiks zaudēta iespēja apgūt 120 miljonus, kurus būs jāaizstāj ar Latvijas sabiedrības tarifu maksājumiem – gandrīz divas reizes lielāku summu par esošo tarifa pieaugumu? Cerēsim, ka mums to nevajadzēs pieredzēt…

Tikmēr daudziem no mums būtu pamatoti pārskatīt, cik efektīvi mēs izmantojam sev paredzēto pieslēguma jaudu  – tās samazināšana (kas ir vienkārši izdarāma) ir iespēja būtiski samazināt savas turpmākās izmaksas par ST pakalpojumu. Tiem, kuri nezina, ar ko sākt – ieejiet “Sadales tīklu” vai Regulatora mājas lapā un izmēģiniet tam speciāli sagatavoto rīku – skat. šeit.

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


14
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
QED
QED

Ar statistiku var visādus brīnumus safrabricēt.

Ervīns
Ervīns

Ja ST un AST ir uzņēmumi tādi paši kā Bruņa SIA tad viss tas ko Zariņš saka ir viņu sapņi, kas var nepiepildīties.

Gada glezna
Gada glezna

Es pakonsultējos ar matemātiķiem un ekonomistiem.
Atbilde:
– Skaitļus var sabāzt kā grib, it sevišķi situācijā, kad nav iespējams kontrolēt pašu skaitļu izcelsmi.

Kaut kā “Saskaņas” cīnītājs par taisnību ir nopirkts, un tagad droši viņu var ieskaitīt JV krāpnieku statusā.

Eriks
Eriks

Dzīve ar kopēju Ziemeļkor… oi Krievijas robežu nav lēta.
Uz lielo TECu vai transformatoru kaut kas atlidos agri vai vēlu.
Bauskas tantei fiziku, matemātiku un ekonomiku vairs neiemācīt ne kā.
Nākas brutāli decentralizēt sadales tīklu.

Eriks
Eriks

Bet ir viens liels pluss- nākamā paaudze V no W un A atškirs. (viņi arī 3fāzes centīsies skaidrot, lai gan tas ir bezcerīgi kā ‘cūkai aviāciju skaidrot’ “)

Tūtiņdreijers
Tūtiņdreijers

Ivars Zariņš, Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors – jau amats liek apšaubīt kā objektīvi nesavtīgu visu teikto un rakstīto. Taču Zariņam būtu jāzina, ka izmantojot monopolstāvokli piespiest sabiedrību investēt monopola nākamā biznesa nodrošināšanā ir prettiesiski. Komersanta nākotnes biznesa (izkliedēti ražotās elektroenerģijas pārvade) klienti, lai maksā par pakalpojumu, bet tas nebūt nav jādara tantei no Bauskas. Nav saprotams kāpēc ST un AST līdz šim ir komersanti nevis bezpeļņas sabiedrības, jo pat vienkāršas aplēses rāda, ka citi elektroenerģiju tērējoši uzņēmumi nodokļos ienesīs vairāk kā ST un AST samaksā dividendēs Valsts kasei. Vēl jaunizceptajam bosam būtu jāzina, ka SPRK apstiprinot šādus tarifus… lasīt vēl »

Pabira
Pabira

Neviens vārds par to, kāpēc tarifi piesaistīti 2023. g. aprīļa biržas cenai (150 eur, kas tagad ir tikai 50eur un nav zināms, kāda tā būs vēlāk) un kāpēc un vai vispār tarifi tiks pārskatītī pēc 1.5 gadiem. Tie var palikt spēkā pat visus piecus, jo regulatoram ir tiesības, nevis pienākums tos pārskatīt agrāk. Kas liedz pārvades tarifu mainīt dinamiski kā elektrības cenu?

Ne zariņš
Ne zariņš

Izskatās ka šis nelietis neredz reālās problēmas. Talsu rajonā piemēram atslēdz elektrību (var jau būt bojājums) uz mēnesi. Vai piemēram vasarā katru dienu uz 20-30 minūtēm strāvbas padeves pārtraukums. Vai tas ir normāli? Par šādu pakalpojumu jāmaksā. Ja strādā attālināti un tādēļ par nepadarīto nesaņem algu? Šo uzņēmum reāli pārvalda reketieri!

Janka
Janka

Kā maizi ēd, tā dziesmu dzied.! Diez vai pārdevējs drīkst śantažēt pircējus un spiest viņu mainīt ierasto kārtību. Šantāža lien ārä no visa kunga teksta.

Jozifs
Jozifs

Kaut gan latvisks vārds, tam ir krievisks purns.

Haris
Haris

Nu ko, tad jau viss ir labākajā kārtībā! Man iepriekš dzīvoklim, kad tur nelietoju elektrību bija 1.5 EUR. Tagad 9! Sanāk, ka iepriekš sadales mīkla mani ir ahūni dotējusi…

ak74
ak74

Zarins ir Saskanas atrauga, atceresimies kaa vinji Riigu noplucinaaja 10 gadu garumaa. ST ir politiskaa barotava n-gadus, mees visi zinam kaa var manipuleet ar budzetu valsts kapitalsabiedriibaas, uzpuusti liigumi, otkati un taa taalaak, tagad otkatu cena iekshaa tarifaa. :) Juus tikai padomaajiet – uznjeemumam 20 mil zaudeejumi un padomei algas 150k euro. ST pat nav iisti uznjeemums, monopola sastavdalja, par ko tur padomei maksaat 150k ? Vinji kaut kur konkuree? Pienjem viedus leemumus? JV Karinsh un prezidents raada cirku, pashi ielika padomi gan ST gan reguleetaajaa, pashi tak buuraas cauri tiem tarifiem 8 menesus.

kaut kā tā
kaut kā tā

Izskatās pēc klasiskās propagandas. Kaut kādi skaitļi, procenti.. ar tiem kaut ko pierāda. Bet vēl ir jautājums cik pamatoti ir tie skaitļi un procenti uz kuriem balsta propagandu? Es arī varētu sazīmēt smukus grafikus, iedot skaitļus un procentus, lai pierādītu pilnīgi jebko. Es šajā valstī pilnīgi nekam vairs neticu. Atceros skolā fizikas skolotājs stāstīja, kā PSRS laikos cik lēta bija elektrība, kā studiju laikos pats uztinis sildītāju no nihroma stieples un sildījies ar elektrību. Tātad elektrība tajos laikos bija tik lēta ka pat students varēja sildīties ar elektrību. Cik atceros no savas bērnības, tad vēl pirms 20 gadiem elektrība bija… lasīt vēl »

tā tā
tā tā

Nu arī Zariņš meties aizstāvēt savu cunfti!