Pētījums: cik sekmīga bijusi pirmo mazkapitāla SIA darbība

Aizritējuši jau teju trīspadsmit gadi no brīža, kad līdz ar grozījumiem Komerclikumā dota iespēja reģistrēt SIA ar samazinātu pamatkapitālu. Jau pirmajā gadā šo iespēju izmantojuši daudzi uzņēmēji, kā rezultātā 2010. gadā kopējais jauno uzņēmumu skaits palielinājās par 37,4%. Jau 2010. gada astoņos mēnešos no visām reģistrētajām sabiedrībām ar ierobežotu atbildību vairāk nekā 40% pamatkapitāls nesasniedza 2000 latus.

Lursoft apkopotie dati atklāj, ka laika periodā kopš 2010. gada 1. maijā līdz šim reģistrēti jau 97,4 tūkstoši mazkapitāla SIA, atsevišķos gadījumos to pamatkapitāls bijis vien 1 cents. Vienlaikus jānorāda, ka no nepilnu 13 gadu laikā reģistrētajām mazkapitāla SIA 42% šobrīd jau ir likvidēti.

Lursoft pēta, cik sekmīga bijusi pirmo mazkapitāla SIA darbība. Cik daudzas no tām turpina darbu un attīstās.

Pētījuma dati parāda, ka vairāk nekā puse no visām 2010. gadā reģistrētajām mazkapitāla SIA nav spējušas sekmīgi attīstīties. Lursoft dati liecina, ka no 5178 mazkapitāla SIA, kas reģistrētas pirmajā gadā, 3000 šobrīd ir jau likvidētas, bet vēl 75 atrodas likvidācijas procesā. Viens no šiem uzņēmumiem likvidēts vēl 2010. gadā, vien četrus mēnešus pēc tā reģistrācijas, taču vidējais 2010. gadā reģistrēto, taču nu jau likvidēto, mazkapitāla SIA mūžs bijis 8 gadi.

Populārākās darbības nozares pirmajā gadā reģistrēto mazkapitāla SIA vidū:

 • Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi;
 • Mazumtirdzniecība;
 • Vairumtirdzniecība;
 • Datorprogrammēšana;
 • Specializētie būvdarbi.

Teju puse no visām 2010. gadā reģistrētajām mazkapitāla SIA, kas turpina savu darbību, šobrīd savu pamatkapitālu palielinājušas jau līdz vismaz 2800 eiro, savukārt trīs uzņēmumiem pamatkapitāls pat pārsniedz 1 milj. EUR robežu. Viens no tiem ir SIA “Legal Support and Accounting”, kas 2010. gada izskaņā reģistrēts ar 1 latu lielu pamatkapitālu, 2014. gada novembrī tas palielināts līdz 2800 eiro, bet divas nedēļas vēlāk – jau līdz 4,94 milj. EUR. Šo gadu gaitā  SIA “Legal Support and Accounting” mainījis arī kapitāldaļu turētājus, kopš 2016. gada uzņēmumam kļūstot par igauņu kapitāla kompāniju. Lursoft Multi atskaites dati rāda, ka uzņēmuma apgrozījums visus gadus gan bijis ļoti pieticīgs. Visaugstākais apgrozījums sasniegts 2018.gadā, kad tas palielinājās līdz 83 tūkst. EUR. Aizpērn uzņēmums apgrozīja 51,43 tūkst. EUR. SIA “Legal Support and Accounting” nav reģistrētas struktūrvienības vai dalība citos uzņēmumos.

Otrs ievērojamākais pamatkapitāla palielinājums ir SIA “24D”, kas tāpat kā SIA “Legal Support and Accounting” savulaik reģistrēts ar 1 latu lielu pamatkapitālu. Nekustamo īpašumu nozarē strādājošais uzņēmums pēdējos gados piedzīvojis gan apgrozījuma, gan arī peļņas kāpumu, 2021. gadā tā apgrozījumam sasniedzot 405,5 tūkst. EUR, bet peļņai pēc nodokļu nomaksas 141,97 tūkst. EUR. SIA “24D” lielākais kapitāldaļu turētājs ir holdings AS “AB CITY” (99,87% kapitāldaļu), kam pieder arī SIA “VITRUM MT”,  SIA “AB Celtnieks” u.c. uzņēmumi.

2010. gadā reģistrētās mazkapitāla SIA, kurām gadu gaitā visievērojamāk palielināts pamatkapitāls:

 1. SIA “MGM Baltic”: 10 milj. EUR (uzņēmums reģistrēts ar 6 Ls pamatkapitālu), likvidēts 2019.gadā;
 2. SIA “Legal Support and Accounting”: 4,49 milj. EUR (reģistrēts ar 1 Ls pamatkapitālu);
 3. SIA “24D”: 3,65 milj. EUR (reģistrēts ar 1 Ls pamatkapitālu);
 4. SIA “EM Innovations”: 1,42 milj. EUR (reģistrēts ar 3 Ls pamatkapitālu), 2013. gadā reorganizēts, pievienojot pie SIA “PrimeLink Networks”;
 5. SIA “Next Level”: 1,30 milj. EUR (reģistrēts ar 4 Ls pamatkapitālu).

Daudzas mazkapitāla SIA, kas reģistrētas 2010. gadā, ar saviem darbības rezultātiem pierādījušas, ka lēmums ļaut uzņēmējiem reģistrēt sabiedrības ar ierobežotu atbildību ar mazāku pamatkapitālu, tādējādi veicinot biznesa vides izaugsmi, bijis pareizs. Piemēram, 41 no analizētajiem uzņēmumiem apgrozījums 2021. gadā pārsniedza 1 milj. EUR, savukārt 95 šādās sabiedrībās ar ierobežotu atbildību aizpērn bija nodarbināti vismaz 10 darbinieki.

Lursoft izpētījis, ka 2010. gadā reģistrētās mazkapitāla SIA aizpērn kopā apgrozījušas 281,92 milj. EUR, nopelnījušas 21,47 milj. EUR, nodokļos samaksājot 26,16 milj. EUR. Jānorāda, ka šie uzņēmumi 2021. gadā nodarbinājuši 5,5 tūkstošus darbinieku.

2010. gadā reģistrētās mazkapitāla SIA ar lielāko apgrozījumu 2022. gadā:

 1. SIA “SNG group”: 32,25 milj. EUR;
 2. SIA “DEPSOL TECHNOLOGIES”: 22,70 milj. EUR;
 3. SIA “prof.lv”: 15,71 milj. EUR;
 4. SIA “SFM Latvia”: 6,94 milj. EUR;
 5. SIA “EURO LOM”: 6,65 milj. EUR.

Pelnošākās 2010. gadā reģistrētās mazkapitāla SIA (pēc peļņas 2021. gadā):

 1. SIA “EASTERN TIMBER LIMITED”: 2,43 milj. EUR;
 2. SIA “EDGE Technologies”: 1,62 milj. EUR;
 3. SIA “SNG group”: 1,10 milj. EUR;
 4. SIA “DEPSOL TECHNOLOGIES”: 1,07 milj. EUR;
 5. SIA “SkyWood”: 1 milj. EUR.

Ar vērā ņemamu izaugsmi pēdējos piecus gadus strādājis 2010. gada maijā reģistrētais SIA “SNG group”, liecina Lursoft Multi atskaites dati. Ja 2016. gadā uzņēmums vēl apgrozīja 175 tūkst. EUR, tad turpmākajos gados sekojis straujš pieaugums, kā rezultātā mobilo tālruņu un planšetdatoru vairumtirgotājs SIA “SNG group” 2021. gadā sasniedzis jau 32,25 milj. EUR apgrozījumu, pēc nodokļu nomaksas nopelnot 1,1 milj. EUR. Pozitīvos rezultātus uzņēmums skaidro ar preču portfeļa pārskatīšanu, galveno uzmanību koncentrējot uz iespējami ienesīgāku saimnieciskās darbības gadu, tāpēc ievērojami samazināts apgrozībā esošo preču skaits. Jānorāda, ka kopš 2010. gada maija, kad SIA “SNG group” reģistrēta ar 200 latu lielu pamatkapitālu, laika gaitā mainījies ne tikai uzņēmuma pamatkapitāls, bet arī īpašnieks. Kopš 2018. gada februāra SIA “SNG group” pamatkapitāls palielināts līdz 2800 eiro.

No 2010. gadā reģistrētajām mazkapitāla SIA otrs lielākais apgrozījums 2021. gadā bijis SIA “DEPSOL TECHNOLOGIES”. Ķīmisko vielu vairumtirgotājs aizpērn apgrozījis 12,26 milj. EUR. Lursoft dati rāda, ka uzņēmums sākotnēji reģistrēts ar 500 latu pamatkapitālu, kas 2013. gada vasarā palielināts līdz 2000 latiem, savukārt kopš 2016. gada sasniedz 94,94 tūkst. EUR.

Lursoft izpētījis, ka SIA “DEPSOL TECHNOLOGIES” vienīgais kapitāldaļu turētājs ir DEPSOL TECHNOLOGIES LLC no ASV. Jāpiebilst, ka ārvalstu kapitāls ir vien nepilniem 5% no visām pirmajā gadā reģistrētajām mazkapitāla SIA, kas šobrīd turpina darbību.

Sākotnēji, 2010. gadā, SIA “DEPSOL TECHNOLOGIES” reģistrēts ar nosaukumu SIA “Rotcho”, kas uz tagadējo nomainīts 2013. gadā.

Lursoft dati rāda, ka laika gaitā savu nosaukumu mainījuši nepilni 13% no visām mazkapitāla SIA, kas reģistrētas 2010. gadā.

Ja gan SIA “DEPSOL TECHNOLOGIES”, gan arī SIA “SNG group” gadu gaitā palielinājušas savu pamatkapitālu, tad atsevišķos gadījumos pamatkapitāla apjoms, neskatoties uz uzņēmuma izaugsmi, šo teju trīspadsmit gadu laikā saglabājies nemainīgs. Tā tas bijis gan SIA “BLIKO”, gan arī SIA “EIRO BUILDING” gadījumā. Abu uzņēmumu apgrozījums aizpagājušajā gadā pārsniedza 1 milj. EUR.

Lursoft dati rāda, ka pārtikas produktu vairumtirgotāja SIA “BLIKO” apgrozījums pēdējos piecus gadus pārsniedz 1 milj. EUR, aizpērn tam palielinoties jau līdz 2,58 milj. EUR, bet peļņai pieaugot līdz 301,24 tūkst. EUR. Uzņēmuma apgrozījums gan visus gadus jau kopš dibināšanas 2010. gadā saglabājies nemainīgs. Jānorāda, ka uzņēmums savulaik reģistrēts ar 20 Ls pamatkapitālu, šobrīd tas aizvien ir 28 eiro.

Tikmēr būvniecības nozarē reģistrētā SIA “EIRO BUILDING”, kas 2021. gadā palielināja savu apgrozījumu līdz 1 milj. EUR, pamatkapitāls aizvien ir 3 eiro. Lursoft izziņas informācija gan atklāj, ka SIA “EIRO BUILDING” šobrīd reģistrēti vairāki kavētie maksājumi, kā arī uzkrāts vairāk nekā 21 tūkst. EUR liels nodokļu parāds.

Dati apkopoti uz 27.03.2023.

Avots: Lursoft

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar