Kas nogāja greizi 220 milj. NBS pārtikas loģistikas iepirkumā, un par atbildīgajiem

pārtika

Kristīne Jaunzeme

Sākotnējā iecere bija laba: reformēt NBS pārtikas apgādi, no esošās decentralizētās pieejas ar apmēram 130 līgumiem pārejot uz centralizētu, – ar vienu /vairākiem stratēģiskiem partneriem, kuri nodrošina armijas apgādi ar pārtiku miera un krīzes laikā, un rezervju veidošanu.

Lai arī ar aizsardzības ministra rīkojumiem izveidoto darba grupu (=iepirkuma plānošanas) laikā neviens aizsardzības resora /NBS attīstības plānošanas dokuments šādu reformu neparedzēja, iecere par loģistikas pakalpojuma iepirkumu tika virzīta uz priekšu.

Ar aizsardzības ministra rīkojumu izveidotajā darba grupā iepirkuma plānošanas gaitā tika runāts par reālu loģistikas pakalpojumu, kas ietvertu industriālo kapacitāti (noliktavas, transports, atbilstoši resursi), loģistikas risinājumus un piegādes ķēžu drošību.

Tomēr iepirkuma komisijā šis kompleksais loģistikas pakalpojums tika reducēts līdz komersanta izveidotai un uzturētai digitālai platformai, ar kuras starpniecību komersants veic cenu aptaujas un izvērtē piegādātājus, no kuriem NBS pērk pārtiku. Tādējādi komersantam prettiesiski deleģēti pārvaldes uzdevumi iepirkumu jomā, NBS pārtikas iepirkums ir nodots ārpakalpojumā.

Lai arī 90% līguma summas ir par pārtiku, iepirkums par pārtiku nav noticis, uz pārtiku nav attiecināti saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritēriji.

Lai arī komersantam, izpildot līgumu, uzdots meklēt pēc iespējas vairāk piegādātājus konkurences veicināšanai un zemākās cenas nodrošināšanai, komersanta atlīdzība par pakalpojumu ir tieši atkarīga no piegādāto pārtikas preču vērtības.

Iepirkumā un līgumā nav nodefinētas krīzes laika pārtikas apgāžu prasības un krīzes laika vajadzības iepirkuma gaitā “pazaudētas”. Tāpat nav paredzētas prasības loģistikas nodrošinājumam, kas apliecinātu pretendentu spēju nodrošināt komplekso loģistikas pakalpojumu.

Lai kvalificētos daudzu miljonu līguma izpildes tiesību iegūšanai, piegādājot NBS vairāk nekā 5 milj. tonnu pārtikas ik gadu (neskaitot krīzes un rezervju pārtiku), pietika ar brīvas formas apliecinājumiem par esošu/ plānotu sadarbību ar pārtikas ražotājiem, piegādātājiem. Pietika ar pieredzi loģistikas pakalpojumu sniegšanā pārtikas piegādei vai ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai trīs gadu periodā.

Netika izvirzītas prasības attiecībā uz finanšu apgrozījumu. Pretendenti netika vērtēti atbilstoši valsts drošības prasībām. Iepirkuma īstenošanā iesaistītie digitālās platformas izstrādātāji netika piesaistīti kā apakšuzņēmēji, tādējādi nenodrošinot vismaz minimālu kontroli pār komersanta izveidotu un uzturētu e-platformu NBS apgādei ar pārtiku.

Uzvarējušais pretendents par uzvarētāju atzīts nepamatoti, jo neatbilda prasībai par pieredzi loģistikas pakalpojumu sniegšanā un no turpmākas dalības konkursā bija izslēdzams jau konkursa pirmajā kārtā.

Līguma summa 220 milj. ar iespēju palielināt līdz 330 milj. eiro. noteikta, nerēķinoties ar plānā paredzēto un resorā plānoto finansējumu pārtikas iegādēm 8,03 milj. eiro gadā, un balstās vienas amatpersonas aplēsēs par miera un krīzes laika pārtikas vajadzību izmaksām.

Tā kā līgums detalizēti neregulē krīzes laika pārtikas un rezervju nodrošinājumu, tad līguma summa neatspoguļo pakalpojuma izmaksas. Līguma izpildē maksā par piegādātu pārtiku, kas līguma pirmajos 4 mēnešos ir ap 1 milj. eiro par pārtiku un 30 tk. pakalpojuma izmaksas.

Par atbildību

Iepirkuma komisijas kompetencē nav lemt par iepirkuma vajadzību. Ja pasūtījums ir pirkt kompleksu loģistikas pakalpojumu pārtikas apgādei miera un krīzes laikā, iepirkumu komisija nedrīkst pirkt digitālu starpniecības pakalpojumu pārtikas apgādei miera laikā. Iepirkuma komisijai jebkuras izmaiņas iepirkuma tehniskajā specifikācijā, prasībās ir jāskaņo ar pasūtītāju.

Tāpat arī iepirkuma komisija bez saskaņojuma ar NBS un AM vadību nevar noteikt citu līguma summu, nekā ir paredzēts iepirkumu plānā un budžetā.

Te gan jāsaka, ka problēmas sākas jau iepirkuma plānošanas posmā. Balstoties uz aizsardzības ministra rīkojumu, iepirkums tika uzsākts ar nepilnīgi izstrādātiem iepirkumu pamatojošiem dokumentiem un daļēji nodefinētām prasībām.

Ministra veidotās darba grupas ziņojums, kas resorā tiek uzskatīts par jaunā pārtikas piegādes modeļa iepirkuma vadlīnijām, bija nododams tālāk NBS pienācīgai iepirkuma sagatavošanai un nevarēja būt pamats iepirkuma uzsākšanai.

Iepirkuma plānošanas posmā iepirkums ar ministra rīkojumu bija “izcelts” no vispārējās aizsardzības resorā noteiktās iepirkumu plānošanas un īstenošanas kārtības, skaidri nenodefinējot rīcības turpmākajos posmos. Arī tas radīja zināmu nenoteiktību.

Tāpat arī izvēlētā iepirkuma metode, paredzot pretendentu atlasi konkursa dialoga kārtībā, sekmēja pretendentiem izvirzāmo prasību izmaiņas iepirkuma īstenošanas gaitā.

Lai arī būtu bijis sagaidāms, ka konkursa dialoga gaitā ar tirgus dalībnieku zināšanām un pieredzi tiktu nodefinēts valsts interesēm atbilstošs pakalpojums un tā izpildījums, iepirkuma komisijas darbs bija vērsts uz minimālu prasību definēšanu.

Iepirkumu komisijas locekļiem, protams, ir atbildība par saviem lēmumiem, tāpat kā amatpersonām, kuras bija iesaistītas valsts interesēm neatbilstošā līguma parakstīšanā.

Taču bez ievērības nevar atstāt to amatpersonu atbildības izvērtēšanu, kurām atbilstoši amata pienākumiem ir jāpārrauga iepirkumu plānošana un īstenošana aizsardzības resorā un kuriem bija tiesības un pienākums veikt koriģējošas darbības.

Aizsardzības ministrijas vadošajām amatpersonām nav pamata norobežoties no iepirkuma vai teikt, ka nezināja.

Iepirkuma plānošana norisinājās ministrijā, iepirkums bija noteikts kā stratēģiski svarīgs un prioritārs, darba plānā bija paredzēti uzdevumi saistībā ar atbalstu tā īstenošanā.

Iepirkums norisinājās divu gadu garumā, tā plānošanā un īstenošanā ir bijušas iesaistītas virkne aizsardzības resora amatpersonu. Sagaidāms, ka atbildība tiek izvērtēta visos līmeņos.

Publiski izskanējušais par ziņošanu KNAB saistībā ar šī iepirkuma problemātiskajiem aspektiem tikai vēlreiz parāda, ka bija nepieciešams pastiprināti sekot līdzi iepirkuma norisei, lai nepieļautu šāda iepirkuma turpināšanu un līguma noslēgšanu.

Revīzijas materiāli ir nosūtīti KNAB, ņemot vērā uzsākto kriminālprocesu par šo iepirkumu, kā arī IUB atbilstoši kompetencei veikt administratīvo pārkāpumu lietvedības iepirkumu jomā.

Saite uz infografiku:
29700-SiHpDWxUmFxQGf0HeWHqedoep4fRBgBM.pdf (lrvk.gov.lv)

un Valsts Kontroles ziņojums: 29700-iLhmFHQj2YT-qcU3UiUekvxvT-tJVqA9.pdf (lrvk.gov.lv)

Avots: publikācija veidota, apkopojot Kristīnes Jaunzemes ierakstu Twitter

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


6
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
Jeblonskis
Jeblonskis

Pohuj miljoni jo “krievi nāk!”
Vienotību atsūcēji paliks bez ēdiena, ka tikai Švabrikam miljoni tiek!

Balode
Balode

Ieteiktu papētīt, kā šajā visā lietā ir iesaistīt ministres padomniece I.Holma un kā viņa piespieda J.Eglīti pamest parl.sekretāra amatu….

Sti
Sti

A kādu kvalitāti jūs gaidat. Domājat ka tais iepirkuma komisijās u.c. dokumentus raksta izglītoti speciālisti. To dara cilvēki ar 20 gadus atpakaļ knapi pabeigtiem lauku tehnikumiem, varbūt kādam virsnieciņam ir aizsardzības akadēmija kur galvenais ir skriet un šaut. Un no tiem prasa plānot iepirkumus un sarežģītas loģistikas sistēmas.

Gada glezna
Gada glezna

Vai kāds vēl atcerās 3 miljonu afēru? 220 miljoni pat rēķinot inflāciju ir vērienīgs pasākums, un par šādu afēru tikai pirktu pakrata. Plutokrātiskā Latvijas diktatūra vēl nav sasniegusi pilnību – varēja taču pasludināt, ka tas viss ir demokrātiski un likumīgi. Ta ka ir kur augt.

Mini Milda
Mini Milda

3 milijonu afēru ir aizmirsis pat Domburs, kurš par to grāmatu uzrakstīja

Desu ādu noliktava
Desu ādu noliktava

Vai eksistē versijas, kāds sakars starp izpildītāju drosmes/jaunrades pieaugumu un ministra biroja darbinieku tiešu iesaisti 220 000 000 darījumā, kā arī ministra tiešu neiesaisti… Un vēl, kā rodas pārlieciba, ka šādas lietas jādara pirmsvelēšanu laikā, saprotot, ka izdarības ir gana oriģinālas un tās noteikti ieraudzīs nākošā ministra komanda?