Jurģis Liepnieks. Ja mediji ir ceturtā vara, vai tiem nebūtu jāuzņemas arī vismaz ceturtā daļa atbildības?

Liepnieks

Visi mēs esam dzirdējuši, cik ārkārtīgi nozīmīgu lomu demokrātiskā sabiedrībā ieņem mediji. Nereti mediji tiek dēvēti par ceturto varu, proti, par kaut ko demokrātiskas sabiedrības attīstībai un pastāvēšanai tikpat nozīmīgu kā tiesu sistēma, parlaments vai visa izpildvara. Mediji ikdienā ietekmē sabiedrisko domu, pilda sabiedrības sargsuņa lomu, pieskatot citos varas atzaros notiekošo, bieži nosaka publisko dienaskārtību un publisko debašu tēmas, līmeni un stilistiku. Pat neskatoties uz aizvien lielāku sabiedrības šūniņu noslēgšanos savos pašatlasītas un pašradītas informācijas un sociālo mediju burbuļos, tradicionālie mediji turpina būt tā līme, kas satur kopā sabiedrības atsevišķās grupas, veidojot nosacīti vienotu informatīvo telpu, sabiedrisko dienaskārtību un sabiedrisko domu.

Daudzi te pamatoti iebildīs, ka, kopš sociālo tīklu sprādziena, nekas vairs nav tā kā agrāk, un tradicionālo mediju loma visos šajos procesos vairs tālu nav tāda kā agrāk. Jā, taisnība, protams, ka tā ir, tomēr tas nenozīmē, ka tradicionālo mediju loma visos iepriekšminētajos procesos būtu pavisam izzudusi vai ka tā tuvotos nullei. 

Lai vai kā, sabiedriskajiem medijiem un tajos strādājošajiem būtu pašiem sevis dēļ jāizšķiras – vai viņi ir būtiska Latvijas demokrātijas infrastruktūras sastāvdaļa, spēlē būtisku lomu, vai nē. Jo, ja spēlē, tad tam vajadzētu nozīmēt arī būtisku atbildību par valstī notiekošo, gluži tāpat kā pārējām trim varām.

Šobrīd, kad bez neviena argumenta sabiedrisko mediju žurnālisti vienkārši vēlas sev lielākas algas (vienlaikus slēpojot informāciju par to, kādas tās ir), vai arī viņiem kā darbiniekiem vienkārši nepatīk priekšniecība, tad viņi uzsver savu būtisko loma sabiedrībā. Taču nekad trīsdesmit gadu laikā sabiedriskie mediji nav demonstrējuši ne mazāko refleksijas spēju vai vēlmi debatēt par sava darba kvalitāti. Iepriekšējā Latvijas Radio valde pat pamanījās noslepenot Delloitte Latvija neatkarīgo auditu par Latvijas Radio darbības trūkumiem, savukārt radio darbinieki radio virzienā vērsto piesardzīgo kritiku nosauca par Latvijas Radio reputācijas graušanu hibrīdkara apstākļos. Audits nav publiski pieejams vēl aizvien.

Ja mediji ir ceturtā vara, viņiem būtu jābūt arī vismaz ceturtajai daļai atbildības. Vai varbūt es kļūdos un medijiem, neskatoties uz būtisko lomu sabiedrībā, tomēr nav nekādas būtiskas atbildības par tajā notiekošo?

Anda Rožukalne, RSU komunikāciju fakultātes dekāne, ar kuru jaunā Latvijas Radio valde pagājušā gada nogalē nepagarināja līgumu, liedzot iespēju turpmāk piebaroties ar Latvijas Radio naudu, tagad, protams, ir iesaistīta Latvijas Radio darbinieku kampaņā pret šo valdi kā neatkarīga eksperte. Viņa ir tā, kura savulaik ir pat argumentējusi, kāpēc medijiem nav un nevar būt nekādas atbildības par sabiedrībā notiekošo. Rožukalnes prāt, mediji ir kā spogulis un nevajagot jaukt “ierosinātājus ar efektiem”. Es par šo “argumentu” jau esmu rakstījis, bet īsumā atkārtošos.

Rožukalne, cik var saprast, apgalvo, ka pastāv objektīva īstenība, kuru žurnālisti objektīvi fiksē, ziņu veidā izplata tālāk un, pēc definīcijas, nekad nekādu atbildību nenes, tāpat kā spoguļi pie sienas. 

Objektīva īstenība ir „ierosinātājs” un tās atspulgs mediju skaidrajā spogulī – „efekts”. 

Pat ja Latvijas sabiedrisko mediju žurnālisti būtu tādi, kas cenšas maksimāli objektīvi atainot objektīvo realitāti (bet viņi tādi nav), arī tad šāds skatījums saduras ar teorētiskām problēmām, kas ir labi aprakstītas un daudz pētītas.

Proti, patiesība nav pasaules īpašība, tā nav pasaules daļa, patiesība ir tās paudēja daļa, viņa spriedumu īpašība. 

Šāds mans apgalvojums balstās tajās patiesības teorijās, kuras sauc par „substanciālajām”, proti, tādām kā korespondences, koherences un pragmatisma patiesības teorijas. Nosaukto teoriju autoru un attīstītāju vidū būtu tādi vārdi kā Platons un Aristotelis, Spinoza un Hēgelis, Hjūms un Kants, Rassels un Dauers, Mūrs un Tarskis, Fīlds un Rassels, Čarlzs Sanders, Pīrss un Viljams Džeims, bet jāsaka, ka RSU komunikāciju fakultātes katedras vadītāja Anda Rožkalne, gods viņai un slava, pati ir dusmīgs kāmis un neies jau kaut kādu tur pārsvarā mirušu autoritāšu pavadā. 

Ja turpina analoģiju ar spoguļiem, tad medijs ir nevis spogulis, bet tas, kurš man piedāvā iztikt bez spoguļa un uzņemas man pastāstīt, cik labi es šodien izskatos. Medijs atstāsta man pasauli, piedāvā paskatīties uz pasauli ar „viņa acīm”.

Mediju pasaule sastāv tikai no radītām ziņām. Nekas nav ziņa, kamēr medijs to nav padarījis par ziņu. (Un šī ir lielā izmaiņa sociālo tīklu laikmetā, proti, medijiem ir atņemts monopols uz ziņu tāpat kā viedokļu radīšanu, taču monopola likvidēšana nenozīmē, ka tas vairs nenotiek vispār.)

Žurnālists, redaktors, medijs ir tas, kuram ir izvēle. Katru dienu daudz dažādu izvēļu, ko un kā atspoguļot. Un mediji izdara šīs izvēles, pieskaroties tikai patvaļīgi izvēlētiem īstenības fragmentiem. 

Šos fragmentus tie hierarhizē atbilstoši savai vērtību sistēmai, mārketinga loģikai, politiskajiem mērķiem un izpratnei. Neskaitot ārkārtas gadījumus, medijs nevis pasaule izšķir, kas būs sabiedrības dienaskārtībā, bet kas tiks aizmirsts.

Medijs nevis pasaule izšķir to, kādiem vārdiem pasaule tiks aprakstīta. Viss, ko mēs par pasauli zinām, ir mūsu „roku darbs” . Pasaule „priekš mums” pastāv stāstos, teikumos, nozīmes vienībās.

Žurnālista domāšanas kvalitāte un īpatnības līdz ar to ir tās, kas nosaka to, kādu mēs redzam pasauli mediju spogulī jeb „viņu acīm”. 

Žurnālistu, redaktoru vērtību kritēriji, stereotipi, intelektuālā pieredze izveido pasauli, kas eksistē mediju telpā un kuru uzskatīt par vienīgo un īsteno pasauli vai vienīgo iespējamo īstās pasaules atainojumu var tikai… Anda Rožukalne.

Ziņu atlases kritēriji, vārdu izvēle, emocijas, epiteti, kas tām tiek pievienoti, ekspertu atlase, ierāmējums, ziņu hierarhizācija, dienaskārtības veidošana – tie ir tikai daži no vistriviālākajiem fenomeniem, kas veido mediju spoguļa griezumu un to, ko mēs saucam par informatīvo telpu. Latvijā tās kvalitāte ir ļoti apšaubāma. Virkne valsts attīstībai kritiski svarīgu jautājumu sarežģītība tālu pārsniedz Latvijas žurnālistu spēju tos atspoguļot. Un viņi arī to nevēlas. Nodokļu politika, tautsaimniecības politika, veselības aprūpe, tiesu sistēma, nacionālās drošības jautājumi un virkne citu – patiesībā jebkurš attīstībai tiešām svarīgs jautājums ir pārāk sarežģīts absolūti lielākajai daļai Latvijas žurnālistu. Lieli jautājumu bloki ir polāri tabuizēti – par tiem tiks atspoguļots tikai viens viedoklis, un ja nejauši iespruks kāds cits, tas noteikti tiks pavadīts ar koriģējošu komentāru – Saskaņa, NEPLP, Lembergs, SAB, VDD, Valsts kontrole, Vaira Vīķe Freiberga, utt.

Latvijas mediju spogulī pasaule ir primitīvi melnbalta un sekla. Atšķirīgs viedoklis pat sabiedriskajos medijos nereti tiek atklāti apņirgts, padarīts par joku un vīpsnu objektu veidā, kas nedarītu godu pat padsmitniekiem skolā.

Viena no lietām, par kurām es esmu pilnīgi pārliecināts, ir tā, ka domāšanas kvalitāte nosaka dzīves kvalitāti jeb, ja pavisam precīzi, tad domāšanas īpatnības nosaka dzīves īpatnības.

Vadoties no šīs savas pārliecības, es uzskatu, ka to, kādā valstī mēs dzīvojam, nosaka publisko diskusiju kvalitāte jeb īpatnības. Te es vēlos pievērst uzmanību niansei – nevis mūsu katra atsevišķā cilvēka domāšanas kvalitāte, nevis tas, kādas intelektuālas kaujas mēs izcīnām ar draugiem savās virtuvēs, veido vidi, kurā mēs dzīvojam, bet gan veids, kā mēs publiski apspriežam to, kas mums ir svarīgs.

Publisko debašu kvalitāte, īpatnības, noteikumi, manuprāt, ir tas elements sabiedrības dzīvē, kurā sakņojas visas atšķirības, kas liek valstīm attīstīties dažādi, pat ja visi pārējie nosacījumi tām ir vienādi. Šis arguments darbojas arī otrādi – publisko debašu īpatnību, argumentu un formu ceļošana no vienas sabiedrības uz citu izskaidro, kāpēc atsevišķas attīstības reizēm ir vienādas pat dažādās valstīs.

Jebkurā izmērāmā parametrā Latvija kopš iestāšanās ES un NATO ar katru gadu aizvien vairāk atpaliek no saviem ceteris paribus kaimiņiem Lietuvas un Igaunijas.

Latvijas sabiedrība katru nākamo parlamentu ievēl aizvien intelektuāli vājāku un nekompetentāku, populisms ir kļuvis par dominējošo politisko stratēģiju, savukārt jebkurš nepatīkams, neiederīgs viedoklis (kā, piemēram, šis) tiek vienkārši apliets ar visprastākajiem ad hominem argumentiem, pasludināts par nopirktu vai Kremļa pasūtītu. Šādos apstākļos grūti pat kādam pārmest drosmes trūkumu un konjunktūrismu, paturot savu atšķirīgo viedokli pie sevis, jo skaidrs, kam gan vajadzīgas ar tā paušanu saistītās negācijas.

Latvijā žurnālisti pūļa gudrības vietā iedrošina pūļa varas spēku un rezultāti diemžēl mums ir visapkārt.

Latvijas izaugsme ir ne tikai apstājusies, Latvijas politiskā un mediju vide ne tikai stagnē – tā degradējas, un tam rezultātā ir sekas, kas skar ikvienu no mums.

Raksts pirmoreiz publicēts 2019.gadā.

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


15
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
krokodils
krokodils

Sen jau ceturtā vara ir izpildvaras piedēklis.

beta
beta

vai nebūtu jāizskata jautājums par sabiedrisko mēdiju kā nevajadzīgu un melīgu slēgšanu. valsts nauda ietaupītos un tāpat visi raksti ir pasūtījuma

Jautājums
Jautājums

RSU rektoram Aigaram Pētersonam , vai sorosiste Rožukalne kvalificējas par Komunikâcijas katedras vadītāju , ievērojot Jurğa Liepnika argumentus , un žurnālistikas zemo reitingu Latvijā ?

jampamps
jampamps

Sen jau sakarīgu un derīgu rakstu nevar kaut kur nopublicēt, jo uzreiz prasa naudu. Ja pat izdodās kaut kur iedabūt, tad pēc pirmajiem skarbiem vārdiem, kas attiecas uz valdošo grēkiem, visas tālākās publikācijas ir liegtas.

Plakana kā loga rūts
Plakana kā loga rūts

Un te mēs esam pie izvēles kvalitātes, jeb žurnālsta( un redakcijas) IQ- mediji te nepārprotami norāda, ka cīņā ar krievijas mediju spiedienu un kvalitāti – militāros terminos būtu jāska, ka kremernīcu vietējie ideologi mēģina pastāv’t pr sevi pret brāļu Raitu pasali. Vāji, sķidri un neprfesionāli, viegli itekmējami noārpuses ar pseido idejām un uzpūstā problēmam -noārdot pēdējās robežas starp medijiem un soctīklim. Tas ir vajadzība pč kādiem nacionaļiem medijiem ir tikai tik, cik ir iespējams ko labaku pasniegt. Pagaidam tie ir tai lauku labumi nezināmā kvalitātē un konsekvencēs kādā lielā rimčikā vai akropolē

Lasītājs
Lasītājs

Paldies autoram!!! …”Latvijas izaugsme ir ne tikai apstājusies, Latvijas politiskā un mediju vide ne tikai stagnē – tā degradējas, un tam rezultātā ir sekas, kas skar ikvienu no mums…” ..un šajā laikā mediji turpina laika ziņu uzvaras gājienu. Jau kādu laiku sabiedriskās ziņas cenšos uztvert kā ielaušanos personīgajā telpā..(ne vienmēr var izslēgt) :)

Es un es
Es un es

Perfekta valoda. Bauda lasīt.
“Šobrīd, kad bez neviena argumenta sabiedrisko mediju žurnālisti vienkārši vēlas sev lielākas algas (vienlaikus slēpojot informāciju par to, kādas tās ir), vai arī viņiem kā darbiniekiem vienkārši nepatīk priekšniecība, tad viņi uzsver savu būtisko loma sabiedrībā. ”
Šis pats notiek medicīnā. Skolotāji arī gribēja, bet tos pasūtija.
Bet argumentācija nav nekur. Tikai šantāža: nemaksāsiet, mēs iesim prom.

Uldis
Uldis

Nu bet lai iet. Skolotāju blefu valdība uztvēra, bet medijiem droši vien iedos – kaut kā jau tie pensionāri ir jānozombē lai balsotu par Vienotību.

Mea culpa
Mea culpa

Rožukalne ir “dusmīgs kāmis” :)))))

Atis
Atis

Dažām niansēm rakstā nepiekrītu, bet nu Rožukalne ir kaut kāds ārkartējs pārpratums mūsu žurnālistikas vidē. Un ja viņa ir atbildīga par jaunās žurnālistu paaudzes audzināšanu, tad par kvalitāti nav jābrīnās.

doma
doma

Ļoti svarīga tēma. Vēl sabiedrībai vajdzētu pacelt jautājumu par pērkamiem žurnālistiem – korumpētiem, uzpirktiem žurnālistiem. Sagrozīt faktus un sabiedrisko domu var nenesot atbildības minimumu. Sabiedrība šo problēmu neapzinās.

Gada glezna
Gada glezna

Tā jau nav, ka sabiedrība neapzinās, ka žurnālisti arī ir krāpnieki. Jāatzīst, ka žurnālisti skribelē pēc pasūtījuma – apmēram tā kā to dara gleznotāji. Vai žurnālisti ir analizējuši kaut vai to plānprātību ar jauno fakultāšu struktūru LU? Taču nē, jo nav pasūtījuma: nedz privāta, nedz no masu informācijas īpašnieku puses. Un tā LU turpinās štancēt pedagoģijas fakultātē nekur nederīgus skolotāju izstrādājumus.

Simpsons
Simpsons

Ļoti labi pateikts par medijiem un to kvalitāti! Jebkura sarežģītāka tēma, kur uzreiz nav identificējams labais un sliktais, un, kur ir kaut nedaudz jāiedziļinās, netiek skatīta. Savukārt to, kas ir labais un, kas ir sliktais, nosaka medijs. Par politikas kvalitāti – te gan autoram nepiekritīšu, ka katrs sasaukums ir intelektuāli vājāki, pie tā vainojami mediji, uttt… Tas nav tikai mediju nopelns, tas ir arī mūsu līdzšinējo varas partiju nopelns. Piekopjot negatīvās atlases principu (nav svarīgas cilvēka kompetences, galvenais, lai lojāls partijai), arī pati valsts pārvalde ir noplicināta no vadības līmeņa puses. Mediji arī te ir pielikuši savu roku, par samaksu,… lasīt vēl »

Kristaps Ziemelis
Kristaps Ziemelis

Lirika: Mēdiji ir kā duncis! Labi, ja tāds jums ir, un slikti, ja tāds neatradīsies īstajā laikā. Mēdiji Lv konstruē mierpilsoņa pasaules uztveri( tas līdzīgi notiek ikvienā valstī). Uzdevums ir aizpildīt un kontrolēt informatīvo telpu, lsi to nekontrolētu kāds cits. Pārāk precīza pasaules izpratne traucē kontrolēt mierpilsoņus! Mierpilsoņi dzīvojot ilūzijā cenšas ko mainīt, bet nespēj, jo maina nevis realitāti, bet gan ilūziju/pseidorealitāti. Tātad tikai tie, kuriem ir visrealistiskākā pasaules aina, to spēj mainīt. Pie kam, realitāte nesagatavotam prātam ir kaitīga, un var radīt neparedzamas negatīvas sekas! Rietumu pasaulē dažādiem sabiedrības slāņiem dod dažādās proprcijās zināšanu plašumu, dziļumu un dezu. Protams… lasīt vēl »

Kristaps Ziemelis
Kristaps Ziemelis

Liepnieka kungs! Nemaz nebūtu slikti izgaismot situāciju, vai LV notiek ideoloģiskā šķelšanās līdzīgi, kā ASV, Krievija, UK u.c. pasaulē?!