30 gadi biznesā – lielākie uzņēmumi, nozares, finanšu rezultāti

Pirmajos Latvijas neatkarības atjaunošanas gados reģistrēts vislielākais jaunu uzņēmumu skaits, liecina Lursoft pētījuma dati.

Laika posmā no 1991. gada līdz 1993. gada beigām reģistrēto jauno uzņēmumu skaits pat pārsniedza 77 tūkstošus, no tiem puse reģistrēta 1992. gadā.

Daudzi no šiem uzņēmumiem šo 30 gadu laikā sekmīgi attīstījušies un kļuvuši par neatņemamu Latvijas biznesa vides dalībnieku. To vidū ar vairāk nekā 30 gadu darbības pieredzi lepojas arī “Lursoft”, šo gadu laikā kļūstot par nozīmīgu atbalstu uzņēmējiem biznesa lēmumu pieņemšanā un attīstībā.

Lursoft pēta, kā šobrīd sokas uzņēmumiem, kas reģistrēti pirms 30 gadiem, – kurās nozarēs to ir visvairāk, ar kādiem finanšu rezultātiem var lepoties un cik no tiem savam pamatkapitālam piesaistījuši ārvalstu ieguldījumus.

Lai gan aizvien reģistros atrodami teju 26 tūkstoši uzņēmumu, kas reģistrēti pirms vairāk nekā 30 gadiem, daļa no tiem vairs nav aktīvi un saimniecisko darbību neveic. Lursoft izpētījis, ka 11% no visiem uzņēmumiem, kas jau nosvinējuši savu 30. jubileju, ir bez aktīvām amatpersonām, bet vēl teju 5% ir likvidācijas procesā. Absolūtais vairākums no visiem uzņēmumiem, kuri palikuši bez vadības, ir zemnieku saimniecības. Visbiežāk šāda situācija izveidojusies, jo zemnieku saimniecības īpašnieks devies mūžībā.

No visiem uzņēmumiem, kuru darbības ilgums jau pārsniedz 30 gadu robežu:

 • 61,5% ir zemnieku saimniecības;
 • 2854 nav aktīvu amatpersonu;
 • Kopējais apgrozījums 2022. gadā sasniedzis 17,33 miljardus eiro;
 • Puse reģistrēta Kurzemē un Vidzemē.

Vienlaikus ir arī virkne zemnieku saimniecību, kas šo gadu laikā spējušas uzrādīt sekmīgu izaugsmi, palielinot apgrozījumu līdz vairākiem miljoniem eiro. Apgrozījuma ziņā lielākā zemnieku saimniecība, kas jau 2022. gadā nosvinēja savu 30 gadu pastāvēšanas jubileju, ir Āra Burkāna zemnieku saimniecība “Sējas” no Bauskas novada. Zemnieku saimniecība 2022. gadā sasniegusi 9 milj. EUR apgrozījumu, pēc nodokļu nomaksas gūstot 3,36 milj. EUR lielu peļņu. Apgrozījuma ziņā zemnieku saimniecība “Sējas” aizpērn bijis 213. lielākais uzņēmums Latvijā, kas reģistrēts laika periodā līdz 1994. gada sākumam. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka Āra Burkāna zemnieku saimniecība “Sējas” 2022. gadā darba vietas nodrošināja 39 darbiniekiem.

Vairāk nekā 1 milj. EUR apgrozījumu 2022. gadā sasniegušas 109 zemnieku saimniecības, kas reģistrētas pētījuma ietvaros analizētajā periodā. Šajā laika posmā visu reģistrēto uzņēmumu kopējais apgrozījums aizpērn sasniedza 17,33 miljardus eiro (+9,68% pret 2021. gadu), bet peļņa pēc nodokļiem – 925,20 milj. EUR.

Laika periodā no 1991. gada līdz 1993. gada izskaņai reģistrēti arī daudzi uzņēmumi, kas ik gadu ierindojas Latvijas lielāko uzņēmumu sarakstu TOP galvgalī. To vidū arī sarakstu līderis AS “Latvenergo”, kas reģistrēts 1991. gadā. Uzņēmuma apgrozījums veido vairāk nekā 7% no kopējās summas, kuru aizpērn apgrozījuši apskatītajā periodā reģistrētie uzņēmumi kopā.

Visplašāk pārstāvētās nozares, ņemot vērā lielo zemnieku saimniecību īpatsvaru šajā laika periodā reģistrēto uzņēmumu vidū, ir dažādas lauksaimniecības apakšnozares: jauktā lauksaimniecība, graudaugu audzēšana, arī piena lopkopība. Tas atsaucas arī uz pētījuma ietvaros analizēto uzņēmumu reģionālo sadalījumu, jo lielākā daļa no tiem reģistrēta ārpus Rīgas. Vēl gana lielu skaitu no analizētajā laika posmā reģistrētajiem uzņēmumiem veido mazumtirgotāji, no kuriem lielākais ir SIA “Rimi Latvia”.

TOP nozares 1991.-1993. gadā reģistrēto uzņēmumu vidū:

 1. Jauktā lauksaimniecība;
 2. Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;
 3. Piena lopkopība;
 4. Mazumtirdzniecība;
 5. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

TOP nozares 1991.-1993. gadā reģistrēto uzņēmumu vidū pēc kopējā apgrozījuma 2022. gadā:

 1. Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku: 1612,90 milj. EUR;
 2. Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās: 1295,48 milj. EUR;
 3. Elektroenerģijas ražošana: 1236,18 milj. EUR;
 4. Gāzes realizācija pa cauruļvadiem: 705,33 milj. EUR;
 5. Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība: 601,64 milj. EUR.

Mazumtirgotāja SIA “Rimi Latvia” apgrozījums 2022. gadā sasniedzis nepilnus 1,03 miljardus eiro, savukārt tā peļņa pēc nodokļu nomaksas aizpagājušajā gadā bijusi 27,49 milj. EUR. Salīdzinot ar gadu iepriekš, aizpērn SIA “Rimi Latvia” apgrozījums audzis par 1,22% jeb 12,39 milj. EUR, bet peļņa sarukusi par 25,19% jeb 9,26 milj. EUR. Iesniegtajā vadības ziņojumā norādīts, ka apgrozījuma pieaugumu sekmējusi vairumtirdzniecība, nodrošinot pieaugošu preču plūsmu uz “Rimi” veikaliem Lietuvā un Igaunijā. Lursoft dati rāda, ka šobrīd SIA “Rimi Latvia” ir reģistrētas 227 aktīvas struktūrvienības. Mazumtirgotājs 2022. gadā nodarbināja vairāk nekā 5,5 tūkstošus darbinieku. Kopējais darbinieku skaits uzņēmumos, kas reģistrēti līdz 1994. gadam, aizpagājušajā gadā pārsniedza 114 tūkstošus, rāda Lursoft pētījuma dati, no tiem nepilni 18 tūkstoši bija nodarbināti mazumtirdzniecībā. Otrs lielākais darba devējs šajā nozarē ar vairāk nekā 30 gadu darbības pieredzi ir SIA “Firma Madara 89” no Smiltenes novada. Šajā novadā šobrīd reģistrēts 641 uzņēmums, kura darba stāžs pārsniedz 30 gadus.

Vēl bez SIA “Rimi Latvia” un SIA “Firma Madara 89”, šobrīd savu darbību turpina 4401 sabiedrība ar ierobežotu atbildību (turpmāk – SIA), kas reģistrēta līdz 1994. gadam. Šo SIA kopējais apmaksātais pamatkapitāls sasniedz 1,65 miljardus eiro.

Lielākais pamatkapitāls šo SIA vidū reģistrēts tehnoloģiju uzņēmumam SIA “Tet” – 207,85 milj. EUR. Uzņēmums ik gadu veic ieguldījumus, lai pilnveidotu savus pakalpojumus un sekmētu attīstību. Piemēram, 2022. gadā SIA “Tet” ieguldījumi pamattīkla, esošo pakalpojumu pilnveidē, kā arī jaunu risinājumu izstrādē sasniedza 36,6 milj. EUR. Lursoft pieejamais gada pārskats rāda, ka 2022. gadā SIA “Tet” apgrozījums palielinājās līdz 231,4 milj. EUR, kas ir par 15,4% vairāk nekā gadu iepriekš. Pagājušo gadu uzņēmums noslēdza ar 24,05 milj. EUR peļņu pēc nodokļu nomaksas.

Starp SIA ar lielāko pamatkapitālu ierindojas vēl viens deviņdesmito gadu sākuma posmā reģistrēts tehnoloģiju uzņēmums – SIA “Baltcom” (69,97 milj. EUR pamatkapitāls) – , bet blakus tiem – divas Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrības – SIA “Rīgas ūdens” un SIA “Rīgas nami”. Lursoft pētījuma dati rāda, ka starp uzņēmumiem, kas reģistrēti pirms vairāk nekā 30 gadiem, atrodamas kopumā 112 pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrības, kas aizvien turpina savu darbību.

Ārvalstu ieguldījumus savam pamatkapitālam izdevies piesaistīt 8% no visām SIA, kas reģistrētas līdz 1994. gadam, liecina Lursoft dati. Trešdaļā gadījumu ieguldījumus šo uzņēmumu pamatkapitālā veikušas personas no Krievijas, savukārt vienlīdz liels skaits SIA reģistrētas ar ieguldījumiem no Lietuvas (39 uzņēmumi) un Igaunijas (34 uzņēmumi).

Apkopojot datus par apgrozījuma ziņā lielākajām SIA, kas reģistrētas laika periodā līdz 1994. gadam, pirmajā vietā ierindojas jau iepriekšminētais mazumtirgotājs SIA “Rimi Latvia”, aiz kura seko SIA “Circle K Latvia”. Norvēģu kapitāla degvielas mazumtirdzniecības uzņēmums aizpērn strādājis ar 622,61 milj. EUR apgrozījumu, pārskata gadu noslēdzot ar 7,83 milj. EUR peļņu pēc nodokļu nomaksas. Šobrīd uzņēmumam reģistrētas 103 aktīvas struktūrvienības. Vēl lielāks apgrozījums nekā SIA “Circle K Latvia” aizpērn vēl bez SIA “Rimi Latvia” bijis vien divām akciju sabiedrībām – AS “Latvenergo” un AS “Latvijas Gāze”.

TOP 10 lielākie līdz 1994. gadam reģistrētie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2022. gadā:

 1. AS “Latvenergo”: 1231,02 milj. EUR;
 2. SIA “Rimi Latvia”: 1027,84 milj. EUR;
 3. AS “Latvijas Gāze”: 702,60 milj. EUR;
 4. SIA “Circle K Latvia”: 622,61 milj. EUR;
 5. AS “Elko Grupa”: 594,80 milj. EUR;
 6. SIA “Neste Latvija”: 566,85 milj. EUR;
 7. SIA “Sanitex”: 454,44 milj. EUR;
 8. AS “Latvijas Finieris”: 351,25 milj. EUR;
 9. SIA “Marcegaglia Baltics”: 341,85 milj. EUR;
 10. SIA “Smartlynx Airlines”: 235,16 milj. EUR.

2022. gadā pelnošākie uzņēmumi, kas reģistrēti līdz 1994. gadam:

 1. AS “Latvenergo”: 209,36 milj. EUR;
 2. AS “Elko Grupa”: 57,50 milj. EUR;
 3. AS “Latvijas Finieris”: 29,70 milj. EUR;
 4. AS “Grindeks”: 29,14 milj. EUR;
 5. SIA “Latvijas Mobilais Telefons”: 28,90 milj. EUR;
 6. SIA “Rimi Latvia”: 27,49 milj. EUR;
 7. AS “Latvijas Gāze”: 25,82 milj. EUR;
 8. SIA “Gaujas Koks”: 24,59 milj. EUR;
 9. SIA “Tet”: 24,06 milj. EUR;
 10. AS “Olainfarm”: 18,14 milj. EUR.

TOP 10 lielākie darba devēji 2022. gadā starp uzņēmumiem, kas reģistrēti līdz 1994. gadam:

 1. SIA “Rimi Latvia”: 5581 darbinieks;
 2. VAS “Latvijas dzelzceļš”: 4031 darbinieks;
 3. VAS “Latvijas Pasts”: 2860 darbinieki;
 4. SIA “Firma Madara 89”: 1789 darbinieki;
 5. AS “Latvijas Finieris”: 1427 darbinieki;
 6. AS “Swedbank”: 1392 darbinieki;
 7. VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””: 1341 darbinieks;
 8. AS “Latvenergo”: 1288 darbinieki;
 9. SIA “Tet”: 1253 darbinieki;
 10. AS “Valmieras stikla šķiedra”: 1154 darbinieki.

Avots: Lursoft

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar