Mihails Papsujevičs

Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs

Dzimšanas gads: 1977.

Izglītība:

 • Latvijas Policijas akadēmija, Publisko tiesību nodaļa, sociālo zinību bakalaura grāds; profesionālais maģistra grāds; jurista kvalifikācija (1998–2003)

Zinātniskās publikācijas: NAV

Grāmatas: NAV

Publikācijas presē: 

 • Institūciju un sabiedrības pienākumi bērnu tiesību aizsardzībā (līdzautors) /Jurista Vārds, 2021/;
 • Nepilngadīgo kriminālatbildības reforma: svarīgs solis kriminālsodu politikas pilnveidē /Jurista Vārds, 2019/

Politiskā pieredze, vēlēti amati:

 • NAV

Darba pieredze:

 • Tieslietu ministrijas Valsts sekretārs (kopš 2022.g.1.janvāra)
 • Valsts probācijas dienesta vadītājs (2013-2021);
 • Valsts probācijas dienesta Uzraudzības un probācijas programmu departamenta vadītājs – dienesta vadītāja vietnieks (2011 – 2013);
 • Valsts probācijas dienesta Uzraudzības nodaļas vadītājs (2005 – 2011);
 • Valsts probācijas dienesta Bauskas teritoriālās struktūrvienības vadītājs (2004 – 2005);
 • Vecākais inspektors Rīgas Pašvaldības policijas Ziemeļu rajona pārvaldes Sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļā (1999 – 2004)

Dalība partijās: NAV

Lielākais kolektīvs, kādu vadījis: 

 • Valsts probācijas dienests

Dalība kapitālsabiedrībās: NAV

Parādsaistības:

 • 23 598.52 EUR

Papildu informācija:

 • 2021.gada 12.decembrī rotācijas kārtībā TM valsts sekretārs Raivis Kronbergs kļūs par ZM valsts sekretāru; viņa vietā – probācijas dienesta vadītājs Papsujevičs – Puaro.lv
 • 2020.gadā LR1 raidījuma Krustpunktā Lielo interviju ar Valsts probācijas dienesta vadītāju Mihailu Papsujeviču var noklausīties ŠEIT;
 • 2013.gada 12. novembrī Valsts Probācijas dienesta (VPD) vadītāja amatā ir apstiprināts Mihails Papsujevičs, kurš iepriekš pildīja VPD vadītāja vietnieka pienākumus. Viņš Valsts Probācijas dienestā strādā no 2004.gada un šajā laikā veicis gan teritoriālās struktūrvienības vadītāja pienākumus, gan vēlāk piedalījies ar savu ekspertīzi starptautiskos projektos, kas saistīti ar sodu izpildes sistēmu attīstību. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: „Izvēloties kandidātu VPD vadītāja amatam, esmu konstatējis, ka M.Papsujevičam ir zināšanas, pieredze probācijas jomā, kā arī augsta motivācija tālākam darbam un redzējums par probācijas tālāko attīstību”

Lasītāju viedokļi

avatar