Andris Sprūds

Andris Sprūds

Aizsardzības ministrs

Dzimšanas gads: 1971.

Izglītība:

 • Jagieloņu Universitātes (Krakova, Polija) doktorantūra, doktora grāds politikas zinātnē (2001-2005);
 • Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, Politikas zinātnes Starptautisko attiecību maģistrantūra; politikas zinātnes maģistra grāds starptautiskajās attiecībās (1994-1998);
 • Centrāleiropas Universitāte (Budapešta) (Central European University), Vēstures departaments; iegūts maģistra grāds Centrāleiropas vēsturē (Master of Arts in Central European History; akreditēts no Board of Regents of the University of the State of New York) (1996- 1997. jūn. )
 • Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa; iegūta vēsturnieka un vēstures pasniedzēja kvalifikācija (
  1989- 1994)
  • Izglītība: studijas un pētniecība:
  • Japānas Enerģētikas ekonomikas institūts (Tokija, Japāna) (Japānas Fonda pētniecības grants) (2010);
  • Kolumbijas Universitāte (Ņujorka, ASV), Harrimana Institūts (Fulbright pētniecības grants) (2002-2003);
  • Uppsalas Universitāte, (Zviedrija), Austrumeiropas Studiju Departaments (Zviedrijas Institūta pētniecības grants) (2001- 2002.);
  • Norvēģijas Starptautisko Attiecību Institūts, Krievijas Studiju Centrs, Oslo (Norvēģija) (Norvēģijas Pētniecības Padomes grants) (2001.janv.-marts);
  • Oksfordas Universitāte, Austrumeiropas un Krievijas pētījumu centrs (Chevening/OSI grants) (1998-1999);
  • Izglītība: darba grupas un zinātniskās sesijas
  • 2005. februāris – Ziemas akadēmija New Security Challenges and the Role of NATO (Maskava, Krievija);
  • 2000. sept. – Eiropas vasaras akadēmija, Minorities and Regions in a Greater Europe, Bolzano (Itālija);
  • 1999. jūl. – Jauno zinātnieku vasaras skola Security and Constructivism in International Relations Viļņā (Lietuva);
  • 1997. jūl./aug. – Vasaras institūts Democracy and Diversity, ko organizē Ņujorkas Jaunā Skola Sociālo Zinātņu Studijām (New School for Social Research) Krakovā (Polija)

Zinātniskās publikācijas: 

 • “Sustainable energy sector policy in the context of Latvian political and economic development: prospects and limitations” in Andris Spruds (ed.), Latvian Energy Policy: Towards a Sustainable and Transparent Energy Sector (Riga: SFL, 2010), 11-22.
 • “Entrapment in the Discourse of Danger? Latvian-Russian Interaction in the Context of European Integration” // Eiki Berg and Piret Ehin (eds.), Identity and Foreign Policy: Baltic-Russian Relations and European Integration (Aldershote: Ashgate, 2009), 101-116.
 • “Latvia’s energy strategy: between structural entrapments and policy choices” // Andris Spruds and Toms Rostoks (eds.), Energy: Pulling the Baltic Sea Region Together or Apart? (Riga: Zinatne, 2009), 223-249.
 • “Latvian-Russian Energy Engagement: Economic and Political Determinants and Implications” // Marek Rutkowski (ed.), Relacje Nowych Krajow Unii Europejskiej z Federacja Rosyjska (w Basenie Morza Baltyckiego (Bialystok: WSFiZ, 2009), 469- 482.
 • “The Relationship Between Latvia and Russia and Latvia’s Energy Policy in the Context of the Russian Georgian Conflict” // Toms Rostoks (ed.), The Georgian- Russian War: Conclusions and Homework for Latvia and Allies (Riga: Soros Foundation Latvia, 2009), 70-81.
 • “Latvijas enerģētiskās drošības dilemmas ES dalībvalstu unilaterālisma un Eiropas “Enerģētikas ārpolitikas” kontekstā” // Atis Lejins (ed.), ES/NATO un Krievijas attiecības un jaunā drošības situācija Baltijas jūras reģionā (Rīga: LĀI, 2008), 7-22.
 • ”Krievijas enerģētikas politika post-padomju telpā: Eiropas jaunie kaimiņi un Baltijas valstis” // Atis Lejins (red.), Pastiprināta ES austrumu kaimiņu politika: jautājumi un izaicinājumi (Rīga: LĀI, 2007), 35-50.
 • “Russia’s ‘Energy Superpower’: Between Realpolitik and New State Idea” // May- Britt Stumbaum and Magnus Christiansson (eds.), Security Challenges of Times of Change: Regional Options for Cooperation and Development (Conference Proceedings), (Berlin: German Council of Foreign Relations, 2007), 15-23.
 • “Latvijas un Krievijas enerģētikas dialogs: ieguvumu vai ”Gazpromizācijas” virzienā?” // Akadēmiskā Dzīve, Nr. 44. (2007. gada oktobris) “Shared Neighbourhood” Between the Perceptions and Interests of EU “Ostpolitik” and Russia’s “Near Abroad” Policy” // Andrei Zagorski (red.), Russia, EU and the Baltic States (Conference Proceedings) (Maskava: Friedrich Ebert Foundation, 2007), 11-16.
 • “EU-Russia Energy Dialogue in the Context of the Prospective Partnership and Cooperation Agreement” // Atis Lejins (red.), The EU Common Foreign and Security Policy toward Russia: the Partnership and Cooperation Agreement as a Test Case (Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2006), 77-89.
 • “Latvian-Russian Energy Relations: Between Economics and Politics” // Nils Muiznieks (red.), Latvian-Russian Relations: Domestic and International Dimensions (Rīga: Latvia University, 2006), 110-118.
 • “Regional Ramifications of Ukraine’s Orange Revolution: Transnistrian Conflict Settlement” // Atis Lejins (red.), The European Union’s Eastern Neighbours after the Orange Revolution (Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2006), 30-44.
 • “The NEGP and Russia’s Gas Diplomacy: Latvian Perspective” // Baltic Mosaic Analytics (Winter-Spring 2006), 15-19.
 • “Moldovas eiropeizācijas iekšpolitiskā un starptautiskā dimensija. Latvijas iespējas un ierobežojumi” // Stratēģiskās analīzes komisijas rakstu krājums, Sēj.7, Nr.1 (2006), 154-176.
 • “Values and Interests in the European Union-Russia Relations: Towards Cooperation or Conflict” // Antoni Kuklinski and Krzysztof Pawlowski (red.), Europe- the Global Challenges (Nowy Sacz: WSB-NLU, 2005).
 • “Russia’s Policy Towards Europe’s “New Neighbours”: in Pursuit of Partnership or Domination?” // Atis Lejins (red.), An Enlarged Europe and Its Neighbourhood Policy: the Eastern Dimension (Rīga: Latvian Institute of International Affairs, 2005), 29-46.
 • “Business Factor in Russian-Latvian Relations: Cooperation and Competition” in Leonid Karabeshkin (red.) The Regional Dimension in Russian-Baltic Relations (St.Petersburg: CIRP, 2005), 199-203.
 • “Perceptions and Interests in Russian-Baltic Relations” // Helmut Hubel (red.) EU Enlargement and Beyond: the Baltic States and Russia (Berlīne: Verlag Arno Spitz, 2002), 345-370.
 • Political Priorities and Economic Interests in Russian-Latvian Relations, NUPI (Norvēģijas Ārpolitikas institūts) Working Paper No. 620, 2001. gada decembris “Russian-Latvian Relations since 1991” // Ruth Buttner, Vera Dubina and Michael Leonov (red.)
 • Russia and the Baltic States: Political Relations, National Identity and Social Thought in XVIII-XX Centuries (Samara: Samara State University, 2001), 146- 171

Grāmatas: NAV

Publikācijas presē:

 • NAV

Politiskā pieredze, vēlēti amati:

 • Aizsardzības ministrs Evikas Siliņas valdībā
 • 14. Saeimas deputāts
  • Ārlietu komisijas deputāts
  • Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs

Dalība partijās:

 • PROGRESĪVIE

Dalība kapitālsabiedrībās: 

 • NAV

Darba pieredze:

 • Ārlietu ministrs
 • Saeimas deputāts (2022.g.1.okt.-2023.g.15.sept.)
 • Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas studiju fakultātes Politikas zinātnes katedras asociētais profesors un Starptautisko attiecību maģistrantūras programmas vadītājs (kopš 2008. gada);
 • Latvijas Ārpolitikas institūta Konsultatīvās padomes loceklis un ilggadējs direktors;
 • ES programma Leonardo da Vinci, programmas speciālists (1997. – 1998. )
 • Naturalizācijas pārvalde, vecākais eksperts (1995. – 1996.)
 • Latvijas Valsts arhīvs, vecākais inspektors ( 1995. -1995.)
 • Āgenskalna ģimnāzija, vēstures un sabiedrības zinātņu skolotājs (1993. – 1995.)

Parādsaistības:

 • 37 791.08 EUR
 • 5210.01 EUR

Papildu informācija:

Lasītāju viedokļi

avatar