VID jau zaudējis tiesā par uzņēmuma darbības apturēšanu informācijas nesniegšanas dēļ

VID

Valsts ieņēmumu dienests (VID) šovasar jau ir zaudējis tiesā par uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu, jo tas nesniedza pieprasīto informāciju par citām personām.

Pirmdien interneta nozares ekspertu sasauktajā preses konferencē par sludinājumu portāla ss.lv slēgšanu un ar to saistītā uzņēmuma SIA Internet darbības apturēšanu zvērināts advokāts Jānis Zelmenis norādīja uz šo tiesas precedentu un sacīja, ka tas ievērojami uzlabo ss.lv īpašnieku izredzes tiesvedībā ar VID.

Administratīvā apgabaltiesa šā gada 12.jūnijā izskatīja AS Pagastiņi pieteikumu par VID 2015.gada 7.augusta lēmumu apturēt Pagastiņi saimniecisko darbību, pamatojoties uz likuma Par nodokļiem un nodevām 34.1 panta pirmās daļas 2.punktu, jo Pagastiņi VID noteiktajā termiņā nebija iesniegusi pieprasīto informāciju par darījumiem ar SIA RTS Baltic. 2015.gada 13.augustā VID  Pagastiņu  saimniecisko darbību atjaunoja, jo uzņēmums iesniedza prasīto informāciju, taču Pagastiņu pārsūdzēto lēmumu par saimnieciskās darbības apturēšanu VID aizvien uzskatīja par tiesisku.

Pagastiņi vērsās tiesā, pamatojot savu prasību ar to, ka likuma Par nodokļiem un nodevām 34.1 panta pirmās daļas 2.punkts dod VID tiesības apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, ja ir konstatēts, ka nodokļu maksātājs ir izvairījies no nodokļu vai nodevu maksāšanas. Izvairīšanās no nodokļu vai nodevu maksāšanas ir tāda rīcība, kuras rezultātā netiek samaksāti nodokļi, bet informācijas nesniegšana VID pati par sevi nav šāda darbība. Pieteikumā tiesai tika norādīts, ka starp informācijas nesniegšanu pašu par sevi un nodokļu nemaksāšanu valsts budžetā nav tiešas cēloņsakarības, tādējādi VID nebija tiesīgs apturēt Pagastiņu saimniecisko darbību uz tā pamata vien, ka Pagastiņi neiesniedza tam pieprasīto informāciju. VID nav konstatējis faktu, ka Pagastiņi būtu izvairījušies no nodokļu vai nodevu maksāšanas. Līdz ar to pieteikumā tiesai tika norādīts, ka VID ir nepareizi interpretējis un piemērojis likuma «Par nodokļiem un nodevām» 1.panta 14.punktu un 34.1 panta pirmās daļas 2.punktu.

Turklāt Pagastiņi vadība bija piedāvājusi VID iepazīties ar nepieciešamo informāciju uz vietas uzņēmumā, bet VID uz šo piedāvājumu neesot atbildējis. Pieteikumā tiesai Pagastiņi norādīja, ka VID ir pārkāpis samērīguma principu, jo ir izvēlējies piemērot saimnieciskās darbības apturēšanu, kas ir nodokļu maksātāja tiesības visvairāk ierobežojošais līdzeklis. Likumdevējs šādu sankciju paredzējis piemērot tikai ārkārtas gadījumos, ja pārkāpums ir būtisks un rada reālus zaudējumus valsts budžetam. Konkrētajos apstākļos šādas sankcijas piemērošana nebija samērīga.

Administratīvā rajona tiesa 2016.gada aprīlī Pagastiņu pieteikumu apmierināja un VID lēmumu par saimnieciskās darbības apturēšanu atzina par prettiesisku, tomēr VID šo lēmumu pārsūdzēja Administratīvajā apgabaltiesā, norādot, ka likuma “Par nodokļiem un nodevām” šā brīža redakcija paredz, ka izvairīšanās no nodokļu vai nodevu maksāšanas, cita starpā ir arī nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamās informācijas nesniegšana.

Šā gada 12.jūnijā, vērtējot jautājumu par to, vai VID pamatoti apturēja Pagastiņi saimniecisko darbību, Administratīvā apgabaltiesa norādīja, ka ka likuma Par nodokļiem un nodevām 1.panta 14.punktā ietvertais nosacījums “nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamās pieprasītās informācijas neiesniegšana”, lai konstatētu nodokļu maksātāja izvairīšanos no nodokļu nomaksas, ir jāsaprot tādējādi, ka nodokļu maksātājs dienestam neiesniedz viņa paša, nevis viņa darījumu partnera nodokļu kontroles pasākuma ietvaros dienesta pieprasīto informāciju par darījumu partneri.

Administratīvā apgabaltiesa uzskata, ka likuma Par nodokļiem un nodevām 1.panta 14.punkta izpratnē izvairīšanās no nodokļu nomaksas nodokļu maksātāja rīcībā var tikt konstatēta gadījumā, ja nodokļu maksātājs dienesta pieprasītos dokumentus neiesniedz paša šā nodokļu maksātāja, nevis viņa darījumu partnera kontroles pasākumu ietvaros, jo par izvairīšanos no nodokļu nomaksas minētās normas izpratnē ir pamats runāt tad, ja nodokļu maksātāja veiktās darbības skar viņa paša aprēķināmos un valsts budžetā iemaksājamos nodokļus un to apmērus.

Tiesa spriedumā teikts, ka Administratīvā apgabaltiesa, pretēji VID, neuzskata, ka izvairīšanās no nodokļu nomaksas nodokļu maksātāja rīcībā būtu konstatējama arī gadījumā, ja nodokļu maksātājs neizpilda VID prasības, kas tiešā veidā neskar paša nodokļu maksātāja aprēķinātos (aprēķināmos) un valsts budžetā iemaksātos (iemaksājamos) nodokļu maksājumus.

Vienlaikus Administratīvā apgabaltiesa piekrīt VID, ka tam ir tiesības pieprasīt nodokļu maksātājiem informāciju ne tikai par viņiem pašiem, bet arī par viņu darījumu partneriem, savukārt nodokļu maksātājiem ir pienākums šādu informāciju VID iesniegt. Tas izriet gan no likuma Par nodokļiem un nodevām, gan no likuma Par Valsts ieņēmumu dienestu tiesību normām.

Spriedumā norādīts, ka apstāklis, ka VID ir tiesības, bet nodokļu maksātājam ir pienākums iesniegt dokumentus un informāciju par darījumu partneri, nedod pamatu secinājumam, ka nodokļu maksātājs, neiesniedzot šādu informāciju un dokumentus jeb neizpildot VID likumīgās prasības, likuma Par nodokļiem un nodevām 1.panta 14.punkta izpratnē pieļauj izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Administratīvā apgabaltiesa arī nepiekrīt, ka šādā gadījumā VID nav negodprātīgo nodokļu maksātāju ietekmējošo līdzekļu. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs nesadarbojas ar nodokļu administrāciju un neiesniedz tai pieprasītos dokumentus, likumdevējs ir paredzējis administratīvo atbildību Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ko VID izskatāmajā gadījumā ir ņēmis vērā, saucot Pagastiņu valdes locekli pie administratīvās atbildības.

Administratīvā apgabaltiesa 12.jūnija spriedumā norāda, ka Pagastiņu saimnieciskā darbība bija apturama tad, ja Pagastiņi neiesniedza VID tā pieprasīto informāciju paša uzņēmuma nodokļu kontroles pasākumu veikšanai, lai noskaidrotu, vai Pagastiņi ir aprēķinājuši un iemaksājuši valsts budžetā nodokļus pilnā apmērā.

Administratīvā apgabaltiesa spriedumā atzīst, ka izskatāmajā gadījumā Pagastiņi rīcībā nav konstatējama izvairīšanās no nodokļu nomaksas likuma Par nodokļiem un nodevām 1.panta 14.punkta izpratnē. Nekonstatējot izvairīšanos no nodokļu nomaksas Pagastiņi rīcībā, nav konstatējams arī likuma Par nodokļiem un nodevām 34.1 panta pirmās daļas 2.punktā paredzētais priekšnosacījums Pagastiņi saimnieciskās darbības apturēšanai. Līdz ar to VID lēmumu par Pagastiņi saimnieciskās darbības apturēšanu Administratīvā apgabaltiesa atzina par prettiesisku.

ziņots, VID nolēmis apturēt Latvijas lielākā sludinājumu portāla ss.lv darbību saistībā ar tā atteikšanos sniegt informāciju par nereģistrētiem auto tirgotājiem. VID apturējis arī ar ss.lv īpašniekiem saistītā uzņēmuma SIA Internet saimniecisko darbību. Internet 1.augustā pieņemto VID lēmumu par Internet saimnieciskās darbības apturēšanu 3.augustā ir pārsūdzējusi VID ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei.

VID nosūtītajā pieprasījumā par sludinājumu portāla ss.lv bloķēšanu minēta vēl virkne ar SIA Internet saistītu domēna vārdu. Bez ss.lv iesnigumā minēti arī 2000.lv, auto.lv, dch.lv, dorfman.lv, doska.lv, firenet.lv, ftp.lv, inet.lv, internet.lv, kasko.lv, madam.lv, moneta.lv, multisistema.lv, myphoto.lv, netmail.lv, noma.lv, octa.lv, pulse.lv, showbar.lv, sludinajumi.lv, sound.lv, sys.lv un titans.lv.

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar