Muhameds Ali

Muhameds Ali

Muhameds Ali par dzīvi

Muhameds Ali pameta šo pasauli piektdien, 4.jūnijā, 74 gadu vecumā. Piedāvājam atcerēties, ko boksa leģenda domāja par dzīvi. Dievs neuzvels cilvēkam plecos nastu, ko šis…