Vēsturnieki atklātā vēstulē aicina novērst kritisko situāciju vēstures zinātnē

vēsture

118 vēsturnieki parakstījuši atklātu vēstuli ar aicinājumu novērst kritisko situāciju vēstures zinātnē.

Nerimstošas diskusijas publiskajā telpā par dažādiem pagātnes interpretācijas jautājumiem liecina, ka vēsturei ir liela nozīme sabiedriskajos procesos. Tās lomu īpaši spilgti izgaismojusi arī ģeopolitiskā situācija, – jau vairāku gadus esam liecinieki, kā autoritārs režīms Krievijā, prasmīgi manipulējot ar vēstures notikumu interpretāciju, ir radījis viendabīgu un seklu pagātnes redzējumu, auglīgu augsni sašķeltai sabiedrībai un nekritiskam agresijas, kara attaisnojumam arī ārpus tās robežām, tai skaitā Latvijā.

Iespējams, tas ir viens no iemesliem, kāpēc vēstures vārds arvien vairāk tiek locīts arī Latvijas augstāko amatpersonu komunikācijā ar sabiedrību, atgādinot par pagātnes notikumiem, kas veido mūsu valsts vērtību kodolu. Vēsture kalpo kā komunikācijas instruments, lai skaidrotu šodienu.

Taču vēsture nav tikai tas, ko mums stāsta ģimenē, skolā un ko pieminam valsts svētkos vai strīdīgās piemiņas dienās. Vēsture nesākās un nebeidzās 20. gadsimtā.

Uz šī fona ēnā paliek patiesais situācijas novērtējums un, proti,  – vēstures zinātne Latvijā ir uz iznīcības robežas, jo mūsu zinātnes finansēšanas sistēma nespēj nodrošināt sistemātisku un pastāvīgu pagātnes akadēmisku izpēti, kura būtu kvalitatīva un iegūtu arī starptautisku ievērību.

Šīs nespējas galvenais cēlonis ir nepietiekams finansējums. Latvijā šobrīd nav nevienas valsts pētījumu programmas, kas nodrošinātu finansējumu vēstures pētījumiem. Izpētei ir gadījuma raksturs, jo tā atkarīga no veiksmes īstermiņa projektu konkursos, sacenšoties ar citu nozaru projektiem, bet fundamentāli pētījumi par būtiskām tēmām, tai skaitā par Latvijas okupācijas režīma dažādām izpausmēm, joprojām nenotiek.

Atklātā vēstulē, ko parakstījušas 118 personas – profesionāli vēsturnieki (tai skaitā 47 zinātņu doktori), citi ar nozari saistīti profesionāļi – bibliotēku, muzeju un arhīvu darbinieki, kā arī LU Vēstures un filozofijas fakultātes studenti –, tiek piedāvāts septiņu punktu plāns, kā uzlabot esošo situāciju vēstures zinātnē.

Jāuzsver, ka papildu finansējums ir tikai viens no risinājumiem, lai Latvijā varētu attīstīties akadēmiska vēstures izpēte.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai

Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai

Latvijas Zinātnes padomei

ATKLĀTĀ VĒSTULE

Par situācijas uzlabošanu vēstures zinātnē

Vēstures zinātne Latvijā atrodas kritiskā situācijā, jo mūsu zinātnes finansēšanas sistēma nespēj nodrošināt sistemātisku un pastāvīgu pagātnes akadēmisku izpēti. Šīs nespējas galvenais cēlonis ir nepietiekams finansējums. Latvijā šobrīd nav nevienas valsts pētījumu programmas, kas nodrošinātu finansējumu tieši vēstures pētījumiem. Izpētei ir gadījuma raksturs, jo tā atkarīga no veiksmes īstermiņa projektu konkursos, bet fundamentāli pētījumi par būtiskām tēmām joprojām nenotiek. Cita starpā tas samazina nozares speciālistu iespējas piedalīties starptautisko un nacionālo pētniecības grantu konkursos. Trūcīgais finansējums un tā nepastāvība veicina profesionāļu aizplūšanu no zinātnes.

Konstruktīvam esošās situācijas risinājumam piedāvājam 7 punktu plānu:

1) Atcelt eksakto zinātņu vērtēšanas kritēriju piemērošanu humanitārajām zinātnēm pētniecības projektu konkursos un noteikt humanitārajām zinātnēm atbilstošus vērtēšanas kritērijus.

2) Nodibināt Valsts pētījumu programmā (VPP) atsevišķu Latvijas vēstures apakšprogrammu, kurai valsts budžetā ir atvēlēts ikgadējs finansējums.

3) VPP projektu konkursam ir jāaptver visi Latvijas vēstures periodi – viduslaiki, jaunie laiki un modernā vēsture.

4) Paralēli esošajam principam – atbalstīt tikai pētniecisko grupu komandu projektus, Latvijas vēstures apakšprogrammā jānodrošina arī individuālo grantu finansēšana ar iespēju piesaistīt zinātniskos asistentus, ja tādi ir nepieciešami specifiskiem izpētes projektiem.

5) Projekta ilgums nedrīkst būt mehāniski noteikts, kā tas bijis līdz šim – 3 gadi visiem projektiem –, neņemot vērā to specifiku un būtību. Tā vietā projekta ilgumam jābūt sasaistītam ar pētnieka karjeras pozīciju (doktorants, pēcdoktorants, jaunais zinātnieks, pētnieks, vadošais pētnieks), projektā paredzēto rezultātu (atsevišķs raksts, grāmatas nodaļa, rakstu sērija vai monogrāfija) un pētījuma specifiku.

6) Nodrošināt iespēju pētniekam strādāt vienā projektā pilnu slodzi, saņemot par to atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.

7) Projektu konkursiem ir jābūt atvērtiem arī pētniekiem no citām valstīm, tādējādi veicinot starptautisku pētniecisko tīklu veidošanos Latvijas vēstures izpētē.

Esam pārliecināti, ka šo punktu izpilde veicinās vēstures kā zinātnes attīstību Latvijā, veidos dziļāku izpratni un interesi par Latvijas vēsturi sabiedrībā.

Vēstuli parakstīja:

Ineta Lipša, Dr. hist.

Kaspars Zellis, Dr. hist.

Jānis Šiliņš, Dr. hist.

Gustavs Strenga, PhD

Kārlis Sils, Mg. hist.

Valda Kļava, Dr. hist.

Gvido Straube, Dr.hist.

Aivars Stranga, Dr. habil. hist.

Ilgvars Butulis, Dr. hist.

Ilgvars Misāns, Dr. hist.

Vita Zelče, Dr. hist.

Ēriks Jēkabsons, Dr. hist

Andris Levāns, Dr. hist.

Una Bergmane, PhD

Armands Vijups, Dr. hist.

Mārtiņš Mintaurs, Dr. hist.

Anita Čerpinska, Dr. hist.

Līga Lapa, Dr. hist.

Valters Ščerbinskis, Dr. hist.

Kārlis Dambītis, Dr.hist.

Guntis Zemītis, Dr.hist.

Daina Bleiere, Dr. hist.

Toms Ķikuts, Dr. hist.

Vladislavs Volkovs, Dr.sc.soc.

Elvīra Šimfa, Dr. phil.

Inese Runce, Dr. hist.

Ieva Pīgozne, Dr. art.

Māra Kiope, Dr. phil.

Maija Pozemkovska, Dr. med.

Ilze Boldāne-Zeļenkova, Dr. hist.

Eva Eihmane, Dr. hist.

Jānis Taurēns, Dr. hist.

Metjū Kots, DPhil

Mārīte Jakovļeva, Dr. hist

Ilze Jermacāne, Dr. hist.

Klāvs Zariņš, PhD

Irēna Saleniece, Dr. hist.

Gints Apals, Dr. hist.

Argita Daudze, Dr. hist.

Anete Karlsone, Dr. hist.

Tālis Pumpuriņš, Dr. hist.

Ainārs Lerhis, Dr. hist.

Ingrīda Līga Virse, Dr. hist.

Gints Zelmenis, Dr. hist.

Vija Stikāne, Dr. hist.

Janis Keruss, Dr. hist.

Maija Grizāne, PhD

Maruta Pranka, Dr. sc. soc.

Andris Tihomirovs, Mg. hist.

Edīte Brikmane, Mg. hist.

Aiga Bērziņa-Kite, Mg. hist

Ginta Ieva Bikše, Mg. hist.

Maija Krūmiņa, Mg. hist.

Madara Eversone, Mg. philol.

Edgars Sims, Mg. hist.

Toms Zariņš, Mg. hist., Dr. hist. cand.

Karīna Horsta, Mg. art.

Juris Šleiers, Mg. phil.

Marina Solovjova, Mg. hist.

Jānis Tomaševskis, Mg. hist.

Inta Krūmiņa, Mg. hum, Mg. soc.

Edvards Seliška, Mg. hist.

Tatjana Bogdanoviča, Mg. hist.

Ginta Elksne, Mg. sc. hum., Mg. sc. soc.

Guntis Vāveris, Mg. hist, Mg. oec, Dr. hist. cand.

Una Bērente, Mg. hist.

Kristaps Pildiņš, Mg. hist.

Rūdolfs Rubenis, Mg. hist.

Lolita Tomsone, MA

Roberts Ķipurs, Mg. hist.

Barba Ekmane, Mg. hist.

Milana Drugoveiko, Mg. hist.

Inese Dreimane, Mg. hist.

Viesturs Rasnacis, Mg. hist.

Zigmārs Turčinskis, Mg. hist.

Edgars Engīzers, Mg. hist.

Viola Ozoliņa, Mg. phil.

Anita Meinarte, Mg. hist.

Eva Vijupe, Mg. hist.

Baiba Dumpe, Mg. hist., MA

Ineta Didrihsone-Tomaševska, Mg. hist.

Imants Cīrulis, Mg. phil

Rūta Brusbārde, Mg. hist.

Iļja Ļenskis, Bc. hist.

Laura Kļaviņa, Bc. hist.

Megija Alksne, Bc. hist.

Megija Alksne, Bc. hist.

Andris Gailis, Bc. hist.

Kristaps Gržibovskis, students

Deniss Matīss Lapuriņš, students

Zane Jadčenko, studente

Ilana Pārstrauta, studente

Dāvids Pavlovs, students

Kārlis Verners Baumanis, students

Annija Krovalka, studente

Samanta Elīna Andersone, studente

Innokentijs Vitjugovs, students

Aleksandra Kaija, studente

Daniels Rubenis, students

Kristīne Rjabova, studente

Žaklīna Ruško, studente

Krišs Dzenītis, students

Gundega Dziedātāja, studente

Egīls Kļuss, students

Sintija Kapteine, studente

Oļesja Beketova, studente

Daniela Rihtere, studente

Kristiāns Ķikuts, students

Artis Papirtis, students

Kajs Zuters, students

Elīna Bogdanova, students

Marks Kalvāns, Bc. hist.

Saigits Jevstigņejevs, students

Ance Skuja, studente

Rūdolfs Sniedze, students

Elza Māzere, studente 

Druvis Strods, students

Dāgs Fjodorovs, students

Avots: vesturesbiedriba.lv

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


19
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
Labāk būt blondīnei
Labāk būt blondīnei

Īsti nesaprotu, kāpēc joprojam nav izvērtēta Latvijas vēsture pēc neatkarības atjaunošanas. Diez vai nu tās bija naudas grūtības. Visticamāk sabiedrībai labāk nezināt , kā tas viss noticis. Būs saldāks miegs.

Derdz
Derdz

Varbūt tāpēc ka īsti jau nav ko stāstīt par Latvijas vēsturi, jo Latvijas valstij un tautai kā tādai latviešu tikai 100 gadu, jo jauni esam, bet citam tautām un valstīm ir stāsti par 1000, 3000, utt, gadu laiku. Interesanti kā veidojas tauta latvieši un latviešu tauta no kurām tautām, utt, jo ne jau dzērve atnesa latviešus..

idiotam
idiotam

Ar savām nezināšanām inteliģenti cilvēki parasti neplātās. Tu, acīmredzot, esi stulbs, frustrēts padomietis.

Piemēram
Piemēram

kā Lewit ielīda prezidentūrā , lasi VALSTSGRIBI !

Edvīns
Edvīns

Mācībspēki kuri skolā vai universitātē māca padvēsturi bija sen jau izmetami ārā.

Historia
Historia

Izcilas šì laiks vēstures grāmatas ir VILTVĀRDIS un VALSTSGRIBIS .

Tītara labaratorija
Tītara labaratorija

Besī arā. Kapēc labākie vēsturnieki šobrd ir Puče, Zanders un Lapsa?

teicamnieks
teicamnieks

Ko te vēl var sapētīt, jo:
1)vienmēr ir uzvarējusi uzvarētāju vēsture;
2)vienmēr būs “pareizā” un nepareizā vēsture

Gada glezna
Gada glezna

Vēl jau nav tik ļauni. Vēstules rakstītājus vēl nebāž cietumā un neslepkavo (piedodiet, neizpilda nāves sodu).

Priekš kam Latvijas iedzīvotājiem vēsture, matemātika, ķīmija, latviešu valoda, vizuālā māksla (nabaga bērniņi pārpūlēsies šos priekšmetu nosaukumus iegaumējot, kur nu vēl mācoties). Vienīgais, ko jāapgūst: eleganti glaudīt mobilo telefonu un lielīties, kuram modernāks mobilais telefons (biznesam taču jāatrod muļķi, kurus var slaukt).

levitkucins
levitkucins

Cerams, ka Satversmes Likvidācijas Birojs saprot, kas jādara

Ušakovs
Ušakovs

Vai es varu arī tavu telefonu glaudīt?

azbuka
azbuka

ja vēsturnieki joprojām prot rakstīt, tas neozīmē, ka kāds cits prot arī lasīt. Turpiniet vien trennet un pilnveidot rokrakstu.

Čukča Timura meita
Čukča Timura meita

Kas tie bļe pa studentiem? Jāklapē šitā škola ciet. Šmakouku sadzērušies?

teterevu šestjorka zatlers
teterevu šestjorka zatlers

Nauda vaidzīga manu saimnieku projektiņam. Lai cilvēki zin savu vēsturi. Te var iečekot https://www.teterevufonds.lv/programma-maksla-publiska-telpa/riga-smaida-2013/uzvaras-lielgabals/

Māra Zālīte Ķuzule Baumane
Māra Zālīte Ķuzule Baumane

Neapteicìgie. Nošļukušie knābji!

Evika Aļeksandrovna Siliņa
Evika Aļeksandrovna Siliņa

Tu galīga meņģelsone? Neredzi, tas tak tas resnais vecis stranga ar liso pauri. Naudu savajadzējās polšam. Iedodiet viņam tējas sēni

Vīķe Freiberga (Hermanoviča)
Vīķe Freiberga (Hermanoviča)

Nožēlojamie. Le miserables.

Ha Ha
Ha Ha

Kur bijāt agrāk, kad Krievijas arhīvos viss par latviešiem nebija vēl noslepenots, un bez atslepenošanas gada?

Derdz
Derdz

Viss par latviešiem, par kuru laikā periodu, un domā ka 1 saucamaja neatkarības gados daudz ko neslēpa, jo kā tad īsti veidojas latviešu tauta