SAB sargā 4650 VDK aģentu kartītes, aizbildinoties ar personas datu aizsardzību

čekas maisi

Satversmes aizsardzības birojā (SAB) esošajā bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas (VDK) aģentu alfabētiskajā kartotēkā ir vismaz 4650 kartītes, noskaidrojusi VDK zinātniskās izpētes komisija

Tas esot aptuvens skaits. Visus lūgumus sniegt informāciju SAB bijušās VDK zinātniskās izpētes komisijai atteicis, atsaucoties uz fizisko personu datu aizsardzību.

Šī kartotēka ļaujot identificēt aģentu daļu, kas vervēti laikā no 1944. līdz 1991.gadam, pārsvarā gan PSRS pastāvēšanas pēdējās desmitgadēs vervētos aģentus.

Lielākajai daļai vervēto kartotēkā ir viena kartīte, bet atsevišķos gadījumos par vienu personu ir divas vai vairākas kartītes. Kartītes var izdalīt piecās vervēto kategorijās, no kurām daļa neesot noformēta kā aģenti. Ir arī kategorija vervēšanas kandidāti. Pārsvarā kartotēkā ir personas, kas vervēšanas brīdī dzīvoja Latvijas teritorijā, bet daļa tikusi savervēta arī ārpus Latvijas.

No kartītēm secināms, ka aģenti tikuši vervēti visos sabiedrības slāņos. Vervēti skolēni, studenti, kolhoznieki, Padomju saimniecību strādnieki, kultūras, izglītības, zinātnes darbinieki, garīdznieki un citas personas. Pārstāvētas personas gan ar pamatizglītību, gan vidējo izglītību, gan augstāko izglītību. Vervētas arī nepilngadīgas personas.

Informācija liecina, ka, piemēram, ir identificēti 77 ar dažādām reliģiskām organizācijām saistīti aģenti, no tiem 61 aģents bija no lielākajām Latvijas kristīgajām konfesijām. Aptuveni puse bija aģenti no Romas katoļu baznīcas, tāpat bija aģenti no Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas, Pareizticīgās Baznīcas, vecticībniekiem un baptistiem. Lielais aģentu īpatsvars Romas katoļu baznīcā saistīts ar tās vadības atrašanos ārzemēs – Vatikānā. Aģentu vidū bijis arī viens Rīgas sinagogas rabīns.

Pārējo aģentu vidū ir draudžu priekšnieki, draudžu locekļi, kā arī vairāki konspiratīvo dzīvokļu turētāji. Reliģisko organizāciju vidē identificēts arī viens rezidents. Aģentu vidū ir bijušie un esošie kristīgo baznīcu vadītāji un autoritātes. Vairāki no aģentiem, kuri vervēšanas laikā mācījās garīgajos semināros, mūsdienās ir ievērojami kristīgo baznīcu vadītāji ārpus Latvijas.

Kartotēkā atrodami arī aptuveni 600 gadījumi, kad kā aģenti vervēti ievērojami Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas (LPSR) kultūras darbinieki. Savukārt tādas struktūras kā Latvijas Padomju Rakstnieku savienība, LPSR Komponistu savienība, LPSR Mākslinieku, LPSR Kinematogrāfijas darbinieku savienība, LPSR Teātra biedrība un citas VDK izmantoja kā piesegstruktūras.

Tas darīts, lai ar tajās savervētajiem aģentiem kontrolētu attiecīgās nozares darbību, īpaši jomās, kur darbiniekam radošā darba specifikas dēļ varēja būt brīvās profesijas raksturs bez pastāvīgas darba vietas, nodarbinātība autorhonorāru veidā – īpaši, rakstnieki, mākslinieki, komponisti.

Tāpat bija vairāki desmiti gadījumi, kad par aģentiem vervēti LPSR rajonu pilsētu un lauku ciemu tautas deputātu padomju kultūras namu vai klubu vadītāji un darbinieki. Aģentu vervēšana notikusi arī šlāgermūzikas, folkmūzikas, popmūzikas un rokmūzikas grupu dalībnieku, diskžokeju, akadēmiskās mūzikas komponistu un izpildītāju, kā arī baleta mākslinieku vidū.

No kartotēkas secināms, ka vairāk nekā puse aģentu bija latvieši, pārstāvēti arī krievi, ukraiņi, baltkrievi, poļi un ebreji, kā arī citu PSRS dzīvojušo tautību pārstāvji. Dažos gadījumos vervēti arī vācieši, francūži un vienā gadījumā arī kāds beļģis.

Arī kartotēkā atspoguļotā aģentu izglītība visumā atbilst kopējam LPSR sabiedrības sociālajam stāvoklim. Pārstāvētas personas gan ar pamatizglītību, gan vidējo izglītību, gan augstāko izglītību. Kartotēkā saglabājušās aptuveni 350 kartīšu par 20.gadsimta četrdesmitajiem un piecdesmitajiem gadiem ar atzīmi “pastāvīgai glabāšanai”. Gandrīz visos šajos gadījumos ir konstatējams ļoti zems aģentu izglītības līmenis – četras, piecas, sešas, septiņas un astoņas klases. Ir arī daži gadījumi, kad vispār nav bijusi iegūta kāda oficiāla izglītība.

Lielā mērā minēto grupu pārstāvēja aģenti, kurus izmantoju nacionālo partizānu grupu izsekošanai un pretošanās kustības apspiešanai. Savukārt attiecībā uz septiņdesmitajiem un astoņdesmitajiem gadiem konstatēti vairāki gadījumi, kad atzīme “pastāvīgai glabāšanai” ir atrodama uz to aģentu kartītēm, kas bija savervēti no Latvijas pretošanās kustības dalībnieku vidus.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums Facebook un Twitter!

Avots: jauns.lv

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


Lasītāju viedokļi

avatar