Lembergs: OFAC un tās direktore pārkāpj ASV konstitūciju

Lembergs

Ritums Rozenbergs, Uldis Dreiblats

Ventspils mēra Aivara Lemberga sūdzība, kas tika iesniegta ASV Kolumbijas apgabaltiesai, par ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) paziņojumu un izpildrakstu, ir balstīta uz konstatētajiem ASV konstitūcijas, ASV Administratīvā procesa akta un Administratīvā procesa likuma pārkāpumiem.

Sūdzību ASV Kolumbijas apgabaltiesai A.Lembergs (prasītājs) ar advokāta Erika C. Ferrari starpniecību iesniedza pirms mēneša.

A.Lembergs lūdz tiesu “izdot rīkojumu, kas atceļ /Ventspils/ mēra Lemberga iekļaušanu” sankciju sarakstā; uzlikt par pienākumu atbildētājiem atcelt mēra Lemberga iekļaušanu /sankciju sarakstā/ saskaņā ar E.O. 13818”; atzīt par prettiesisku mēra Lemberga iekļaušanu /sankciju sarakstā/; uzlikt par pienākumu atbildētājiem atklāt to pierādījumu kopumu, uz kuru balstoties, mērs Lembergs iekļauts sarakstā un citus saistītos pierādījumus; uzlikt par pienākumu atbildētājiem sniegt neklasificētus kopsavilkumus par visu klasificēto vai citādi priviliģēto informāciju, kas ietverta administratīvajā lietā; kompensēt mēram Lembergam viņa /ar nelikumīgu iekļaušanu sankciju sarakstā saistītās/ izmaksas, ieskaitot advokāta izmaksas saskaņā ar “Likuma par vienlīdzīgu piekļuvi tieslietām” 28 U.S.C. § 2412 un turpmākajiem pantiem un citām piemērojamām tiesību normām; piemērot jebkuru citu papildu atvieglojumu, ko tiesa uzskata par pareizu.”

Sankcijas uzliktas pēc Bordāna vizītes

Kā norādīts sūdzībā tiesai, atbildētāji lēmumu par iekļaušanu sankciju sarakstā pieņēmuši nelikumīgi, jo balstījušies uz nepamatotiem, apmelojošiem, nepārbaudītiem apgalvojumiem. Tos safabricējuši A. Lemberga politiskie sāncenši Latvijā: “Atbildētāji iekļāva /sankciju sarakstā/ mēru Lembergu pēc Latvijas vicepremjera un tieslietu ministra Jāņa Bordāna – konkurējošas politiskas partijas Latvijā vadītāja – vizītes ASV. Atbildētāji iekļāva mēru Lembergu saskaņā ar E.O. 13818. Pēc Bordāna teiktā, mēram Lembergam sankcijas tika uzliktas pēc viņa /t.i., Bordāna/ sarunām ar ASV valdību, tai skaitā atbildētāju OFAC. Sk. “Latvijas Radio 1”, “Jānis Bordāns: Lemberga iekļaušana sankciju sarakstā ilgtermiņā dos pozitīvu rezultātu” (2019.gada 16.decembris),  https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/janis-bordans-lemberga-ieklausana-sankciju-saraksta-ilgtermina-d.a124580 .

Citas augsta līmeņa Latvijas amatpersonas arī ir publiski uzsvērušas savu ietekmi uz OFAC lēmumu iekļaut /sankciju sarakstā/ mēru Lembergu. Šīs amatpersonas to veikušas ar mērķi aptraipīt viņa /A.Lemberga/ reputāciju un gūt politiskas priekšrocības Latvijā,” teikts sūdzībā ASV Kolumbijas apgabaltiesai.

Dokumentā izskaidrots, ka prasība celta atbilstoši ASV konstitūcijai, Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likuma pantiem, Globālā Magkiņitska cilvēktiesību atbildības likumam un Administratīvā procesa likumam.

Sūdzībā norādīts, ka tieši Kolumbijas apgabaltiesai ir jāskata A.Lemberga prasība jo tā izriet no ASV tiesību aktiem. OFAC lēmuma pieņemšanas vieta ir Kolumbijas apgabals, jo “tas ir apgabals, kurā notikuši sūdzībā norādītie notikumi un kurā dzīvo atbildētāji,” teikts dokumentā. Tur paskaidrots, ka otrs atbildētājs ir Andrea M. Gacki, jo viņa ir OFAC direktore un, esot šajā amatā, “Gacki kundze bija atbildīga par mēra Lemberga iekļaušanu saskaņā ar E.O. 13818.”

Pierādījumus galdā!

Kā zināms, pērnā gada decembrī, iekļaujot A. Lembergu sankciju sarakstā, OFAC sniedza paziņojumu presei. Sūdzībā Kolumbijas apgabaltiesai uzskaitīti paziņojumā ietvertie melīgie apgalvojumi, ka A. Lembergs “ir atkārtoti apsūdzēts naudas atmazgāšanā, kukuļošanā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā,” ka “Lembergs kontrolē struktūras, izmantojot politiskas partijas un korumpētus politiķus, un sistemātiski izmanto šīs struktūras un privātpersonas savam ekonomiskajam labumam,” ka A. Lembergs “ir izmantojis savu ietekmi pār politisko partiju vadību, lai veidotu valdības personālu un ieceltu noteiktas personas valdības amatā, kā arī liegtu citām valdības amatpersonām ieņemt vadošos amatus,” “ir izspiedis un korumpējis tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, lai aizsargātu savas intereses un pakļautu politiķus, kurus viņš citādi nespēj kontrolēt.”

Sūdzībā A. Lembergs norādījis sekojošo: “OFAC paziņojumā presei nav norādīts, vai šie apgalvojumi ietver viņa /,mēra Lemberga, sankciju sarakstā/ iekļaušanas faktisko pamatojumu un kalpo par pamatu OFAC slēdzienam, ka mērs Lembergs atbilst E.O. 13818 iekļaušanas kritērijiem. Tāpat OFAC neidentificē, vai kāda no norādītajām darbībām norisinājusies pēc E.O. 13818 izdošanas – t. i. vai tās bija sankcionējamas to veikšanas brīdī. Bez tam OFAC paziņojumā presei nav norādīts, kādas struktūras mērs Lembergs it kā “kontrolē” un “sistemātiski izmanto” caur politiskām partijām un korumpētiem politiķiem; caur kurām politiskajām partijām un korumpētiem politiķiem mērs Lembergs iesaistās šajās darbībās; ne arī tas, kā mērs Lembergs varētu iesaistīt šīs partijas šajās darbībās.

Paziņojumā presei arī nav iekļauti fakti par to, kas ir “vadība” neidentificētajās politiskajās partijās, kuras mērs Lembergs it kā ietekmē, lai “veidotu valdības sastāvu”. Atbildētāji paziņojumā presei nav snieguši faktus, kas parāda šīs ietekmes raksturu, kādā veidā tā notiek; kas ir “vadība”, kas tikusi ietekmēta, ne arī to, kas ticis iecelts valdības amatos un kam tie liegti šīs ietekmes rezultātā. Patiesi, paziņojumā presei pat nav norādīts, kāda valdība ir domāta – piemēram, Ventspils valdība, Latvijas valdība utt. Apgalvojot, ka viņš “ir izmantojis un korumpējis tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, lai aizsargātu savas intereses un pakļautu politiķus …”, OFAC preses paziņojumā nav norādīts, kuru tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas un no kādām jurisdikcijām mērs Lembergs ir ietekmējis, un kurus politiķus un no kurienes ir pakļāvis.

Turklāt paziņojumā presei nav teikts, kā mērs Lembergs “izmanto” tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, ne arī tas, kā politiķi ir bijuši “pakļauti”.”

Sankciju sekas

Sūdzībā tiesai uzskaitītas sankciju sekas: arestētie banku konti A. Lembergam un viņa ģimenes locekļiem (pat mātei, māsai un mazgadīgajam dēlam); piespiešana rīkoties tikai ar skaidru naudu, lai apmaksātu bērniem izglītības iestādes un ārsta pakalpojumus; zaudētie amati dažādas sabiedriskajās organizācijās un Ventspils brīvostas valdē; tiešie materiālie zaudējumi, kā arī kaitējums politiķa reputācijai. Cita starpā sūdzībā teikts: “Latvijas parlaments pieņēma grozījumus Latvijas likumā “Par brīvostām”, saskaņā ar kuriem Ventspils Brīvostas pārvaldes funkcijas, kurai līdz tam bija īpašs statuss kā iestādei – to pārvaldīja Latvijas valsts un Ventspils pašvaldība -, tika nodotas valsts akciju sabiedrībai “Ventas osta”. Šis solis tika sperts ar mērķi atcelt Ventspils Brīvostas pārvaldes iekļaušanu sarakstā saskaņā ar E.O. 13818, taču patiesībā Latvijas valdība to izmantoja, lai sasniegtu konkrētu mērķi – t.i. lai likvidētu vietējo pašvaldību lomu brīvostu pārvaldībā (līdzīgi soļi tika apsvērti arī attiecībā uz divām citām Latvijas brīvostām – Rīgas un Liepājas), un lai centrālā valdība iegūtu ekskluzīvu kontroli pār šīm ostām. Mērs Lembergs arī bija spiests pamest amatus, kurus viņš ieņēmis ilgu laiku, tajā skaitā amatus noteiktās politiskās un nevalstiskās organizācijās.”

Pārkāpti ASV likumi

Sūdzībā tiesai uzsvērts, ka “Atbildētāju veiktā mēra Lemberga iekļaušana /sankciju sarakstā/, balstoties uz E.O., ir patvaļīga un nepamatota Aģentūras /t.i., OFAC/ rīcība saskaņā ar Administratīvā procesa aktu,” “pārkāpj savlaicīga godīga brīdinājuma prasības saskaņā ar ASV konstitūcijas Piekto labojumu.” Sūdzībā atgādināts, ka “saskaņā ar Piektā labojuma procesa klauzulu Atbildētājiem ir jāsniedz savlaicīgs brīdinājums par aizliegtu vai citādi sankcionējamu, vai citādi likumā noteiktu rīcību. Ja savlaicīgs brīdinājums netiek sniegts, ir attaisnojama piemērotā sodā vai sankcijas atcelšana. Atbildētāji neiesniedza mēram Lembergam savlaicīgu paziņojumu par rīcību, kas ir aizliegta vai citādi sankcionējama, pārkāpjot Piektā labojuma pienācīga procesa klauzulu.”

Kolumbijas apgabaltiesai arī uzsvērts, ka “Mēra Lemberga iekļaušana sarakstā saskaņā ar E.O. 13818, nesniedzot viņam izskaidrojošu paziņojumu par iekļaušanu, pārkāpj viņa Piektā labojuma tiesības uz taisnīgu procesu.” Sūdzībā teikts, ka “saskaņā ar ASV konstitūcijas Piekto grozījumu, mēram Lembergam ir tiesības saņemt atbilstīgu “pēc tiesību ierobežojuma” paziņojumu. Pietiekama paziņojuma princips nosaka, ka Atbildētājiem jāuzrāda mēram Lembergam viņa iekļaušanas iemesli, lai dotu viņam jēgpilnu iespēju reaģēt uz Atbildētāju darbībām.”

Bez tam, kā teikts sūdzībā, “nepaziņošana par iemesliem mēra Lemberga iekļaušanai /sankciju sarakstā/ saskaņā ar E.O. 13818 pārkāpj Administratīvā procesa likumu.”

Avots: nra.lv

Kā jau būsit ievērojuši, portālā Puaro.lv ir sadaļa “WHO IS WHO”, kur esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


19
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
Murģis Kurpnieks
Murģis Kurpnieks

Gribētos teikt: cirks aizbraucis, bet klauns palicis. Bet patiesībā klauns ir pārāk augsts novērtējums vienam bezkaunīgam ākstam ar viņa paplukušo pajolīgo galmu

Esss
Esss

Kur ASW katas uz Godmani ??? Kyrs IZPUTINAJA valsti un tagat suta Latvijaa sawu cukuru no Danijas kur ir PRIEKSNIEKS??!!! PAR KO VINU NEAISTIEK??!!!! KA arii ROŽU MILJONARU ŠĶĒLI!!! Kurs NEWAR uzradit sawus ROZU laukus !!!! No kuriem MILJONUS dabuja!!!!

Lauku vecis
Lauku vecis

ASV nu būs jāpieņem lēmumes pret savu pilsoni== KARIŅU== žiperīgu MAFIOZU DARBONI!

Ess
Ess

Nu Karins taks tur TAKS DEBILO SKOLAA GAJA!!! KAS APLIECINATS AR DOKUMENTIEM !! HHHH Nevar jau cilveku ar GALTO lapu tiesaat!! Hhh

Vilks
Vilks

Jurašam,Bordānim un Kariņam vajadzētu par šito saņemt labu pērienu.Labi Linkaitis neprot vadīt,bet tie trīs liekas īsti nelieši!

Vlaģīmirs
Vlaģīmirs

Biedru Lembergu par ASV prezidentu !

Derdz
Derdz

Lai veicas Lembergam

Lamata
Lamata

Ko panāca JKPisti ? Vienīgi to, ka Ventspils kļuvusi par Pašvaldību izlīdzināšanas fonda finanšu saņēmēju, nevis devēju. Laimīgā nākotne piezagusias klusi un nemanāmi , samazinot pārkrauto kravu apjomu par vairāk nekā 40% . Laimīgie vairāk nekā 1000 atlaistie LDZ darbinieki mēģina aizbraukt no Latvijas. Un joprojām JKP sevi slavina par valsts iegrūšanu bezdibenī ar tās fanātiķu atbalstu. Dievs latviešus soda ar prāta atņemšanu .Un par savu iedomāto izredzētību pārējo Latvijas tautu starpā.

Tālivaldis
Tālivaldis

Latvijai ir tikai viena tauta — latvieši. Vari vēl pieskaitīt pāris lībiešus, ja gribi. Pārējie kā krievi, turki, utt. ir laimes meklētāji kas no savām neizdevušām valstīm ir saskrējuši pie latviešiem laimi meklēt.

Esss
Esss

Tu ganesi STULBS!! UN NEKAD neesi vesturi MACIJIES!!JA taa stasti!!!PASTUDEE DZILAAK VESTURI!! UN tad kautko PURKSKINI par tautibam kas DZIVOJA senlatvijaaa

basta
basta

Sievietēm ir tiesības!

Val
Val

Īstenībā būtu interesanti, kā ASV cīnītos ar šiem “lembergismiem”, jeb “a tu pierādi!”, jo LV bāleliņus Lembis jāj jau npadsmit gadus. Bet visdrīzāk gan uz šo neviens nenoreaģēs vairāk par obligāto minimumu.

ehei hei
ehei hei

Iesaku atcerēties Čalovski. Viena lieta ko viņš un advokāti sludināja Latvijā ( es un hakerējis??? Nekad un nekur!) Un tas kas pēc tam notika ASV un samērā ātri.

Stienis
Stienis

Tātad tu gribi teikt, ka vaina nav jāpierāda?

Esss
Esss

Tu DIRŠLAK!! PARADI kat VELL VIENU kurs no TADAS SUDU BEDRES kada bija Venspils vell ir PACELIS kaut IENU pagastu vai pulsetu!!! U n tad DIRSS KAUTKO!! KO NEDIRS par SKELI UN GODMANI kuri VALSTI IZLAUPIJA???

Anita
Anita

Lai Lembergam veicās pierādīt savu taisnību. Kāpēc Latvijā netiek novērtēti tādi cilvēki, kuriem smadzenes darbojās un ir īstajās vietās, kuri spēj domāt stratēģiski, kuri prot vērtēt, analizēt un noteikt mērķus. Kāpēc pie Valdības vadības jau 20 gadus sēž plānā galdiņa urbēji, kas redz tikai savu kabatu un valsts eksistē no ES fondu naudām, kas tiek dalītas, pārdalītas pēc politiskās piederības. Kas tā par valdību, kas legalizējusi un piesedz slēpto korupciju OIK afēru. Kad Latvijas tauta pamodīsies, kad pensionāri pamodīsies un patrieks šos sapuvušos politiķus, kam vienīgie argumenti tuvojošajam valsts sabrukumam ir ,,krievi nāk,, un tagad Lukašenko Baltkrievijā. Par politiskajiem lēmumiem… lasīt vēl »

par latvisku Latviju
par latvisku Latviju

…”plānā galdiņa urbēji, kas redz tikai savu kabatu”. Lembergs redz arī tavu kabatu, Anita.

Stienis
Stienis

Paga… gribi teikt, ka Lukašenka Baltkrievijā šoreiz nepārcentās?

Anita
Anita

Kāpēc Latvijas valdība klusēja tad, kad Katalonija cīnījās par savu neatkarību, kad tika iespaidoti, sisti, apcietināti un vajāti Katalonijas aktīvisti. Tad visa pasaule un Eiropa bija akla, kurla un nevarīga, tizla, tad cilvēku tiesības nevienam nebija svarīgas. Ļaujiet Baltkrievijai, kā neatkarīgai valstij atrisināt savas problēmas, neiegrūžot šo valsti Krievijas apskāvienos. Kā tad mēs izdzīvosim ASV sanitārajā zonā, ja visi kaimiņi mums būs ienaidnieki.