“Providus” un vēl 6 sabiedriskās organizācijas: Latvijai būtu jābūt iespējai uzņemt daudz vairāk potenciālo patvēruma meklētāju

Iveta Kažoka

Septiņas sabiedriskās organizācijas*

Mēs, organizācijas, kuras ikdienā strādā ar cilvēktiesību jautājumiem, apzināmies, ka uz Latvijas robežas šobrīd ir izveidojusies potenciāli dramatiska situācija. Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko, reaģējot uz Eiropas Savienības sankcijām un uz Baltijas valstu atbalstu Baltkrievijas pilsoniskajai sabiedrībai, organizē transporta plūsmas, lai Lietuvas un Latvijas teritorijās ienāktu trešo valstu pilsoņi. Sagaidām no Latvijas valdības un Eiropas Savienības institūcijām izlēmīgu rīcību tam, lai Lukašenko režīmu par šādu rīcību sodītu un atturētu no tādas arī nākotnē.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Latvijas atbildes solis – fiziska robežšķērsotāju atturēšana no ienākšanas Latvijas teritorijā, neļaujot viņiem pieprasīt Latvijā patvērumu – pārkāpj Latvijai saistošas cilvēktiesību normas vismaz tādā formā, kā tās līdz šim ir interpretējušas starptautiskās cilvēktiesību institūcijas.

Tiesības prasīt patvērumu ir starptautiski atzītas cilvēktiesības. 1948.gada ANO Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija saka, ka: “Katram cilvēkam ir tiesības meklēt patvērumu no vajāšanas citās valstīs un izmantot šo patvērumu” (14.panta pirmā daļa). Tiesības uz patvērumu atzīst arī Eiropas Savienība, kā arī tās izriet no Satversmes. Līdztekus citām cilvēktiesībām (piemēram, tiesībām uz vārda brīvību, taisnīgu tiesu un tiesībām uz veselību) valstij ir pienākums nodrošināt šo cilvēktiesību ievērošanu neatkarīgi no personas izcelsmes valsts, dzimuma, vecuma un citām pazīmēm.

Eiropas Savienības Pamattiesību harta paredz ne tikai patvēruma tiesības (ES Pamattiesību hartas 18. pants), bet arī kolektīvas izraidīšanas aizliegumu (ES Pamattiesību hartas 19. panta 2. punkts). Šo tiesību normu gaismā dažādu valstu prakse sūtīt atpakaļ migrantus, nedodot viņiem tiesības iesniegt patvēruma pieteikumu, ir tiesiski problemātiska . Šāda prakse, visticamāk, pārkāpj tiesības uz patvērumu divos veidos: 1) personai tiek liegtas jebkādas iespējas pieteikties patvērumam; 2) pret personu izturas nevis kā pret atsevišķu, ar cilvēka cieņu apveltītu indivīdu, bet gan kā daļu no abstraktas cilvēku grupas – nevērtējot viņa īpašo situāciju.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa ir vairākos savos spriedumos nosodījusi praksi sūtīt atpakaļ migrantus, neļaujot viņiem iesniegt patvēruma pieprasījumu, kā Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 4. protokola 4. panta pārkāpumu. Šis pants aizliedz kolektīvas ārvalstnieku izraidīšanas. Savos spriedumos tiesa prasa, lai valstis izsver katra indivīda īpašo situāciju tad, ja šis indivīds ir nonācis attiecīgās valsts faktiskajā jurisdikcijā.

Šīs normas un principi attiecas arī uz Latviju: patvērumu meklētāju masveida pieplūdums pats par sevi nevar kalpot par leģitīmu pamatu, lai nereģistrētu patvēruma meklētāju iesniegumus un faktiski veiktu masveida izraidīšanu.

Kamēr Latvijas ieviesto cilvēktiesību ierobežojumu tiesiskums tiek pārbaudīts, svarīgi neaizmirst, ka Lukašenko kā savas ārpolitikas taktiku izmanto dzīvus cilvēkus, no kuriem daļai varētu pienākties patvērums.

Tādēļ aicinām Saeimu, Ministru kabinetu un citas atbildīgās iestādēs rūpēties par to, lai Latvijas turpmākajā rīcībā būtu ievēroti šādi principi:

1) Sniegta humānā palīdzība tiem cilvēkiem, kuri tiek fiziski atturēti no Latvijas robežas šķērsošanas, bet kurus Lukašenko režīms atstāj bezpalīdzīgā situācijā, liekot viņiem uzkavēties pie Latvijas robežas.

2) Iespēja pieteikties patvēruma statusam visiem tiem cilvēkiem, kuri atrodas Latvijas teritorijā. Viņu patvēruma pieprasījumiem jātiek izskatītiem ātri, kvalitatīvi un oficiāli noteiktajā termiņā. Tie patvēruma meklētāji, kuriem nepienākas patvērums, jāsūta atpakaļ uz viņu mītnes zemēm (šim mērķim ir pieejams Starptautiskās migrācijas organizācijas un Eiropas Savienības atbalsts). Tikmēr tiem, kuriem tiek apstiprināts bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statuss, jāpalīdz analoģiski tam, kā tiek palīdzēts citiem šo statusu ieguvējiem. Šim mērķim var piesaistīt Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, līdzīgi, kā to nesen izdarīja Lietuva. Birojs var sniegt operacionālo atbalstu, tai skaitā palīdzēt ātrāk izskatīt patvēruma pieteikumus.

3) Uz Latvijas/Baltkrievijas robežas jānodrošina prioritāra iespēja iesniegt patvēruma pieprasījumus mātēm ar bērniem, grūtniecēm, nepavadītām nepilngadīgām personām. Lietuvas dati uz šī gada 10.augustu rāda, ka 26% no cilvēkiem, kuri kopš gada sākuma ir pārkāpuši robežu, ir nepilngadīgie, 29% – sievietes. Arī Latvijai šīm robežpārkāpēju un/vai patvēruma meklētāju grupām ir jāpalīdz prioritāri, individualizēti izvērtējot viņu situāciju un radot viņiem iespēju pieteikties patvērumam.

4) Jāapzinās, ka Latvijas kaimiņvalstis Krievija un Baltkrievija ir iekšēji nestabili režīmi, kuriem raksturīgas represijas pašiem pret savām tautām. Ņemot vērā robežas ar šīm valstīm, Latvijai būtu jābūt iespējai uzņemt daudz vairāk potenciālo patvēruma meklētāju, nekā tas ir šobrīd, lai nepieciešamības gadījumā palīdzētu patvēruma meklētājiem, tai skaitā no Krievijas un Baltkrievijas pilsoniskajām sabiedrībām. Šādas uzņemšanas infrastruktūras izbūvei ir pieejami Eiropas Savienības līdzekļi, un tālredzīga Latvijas politika būtu jau šobrīd domāt par to, kā šādam nākotnes scenārijam savlaicīgi sagatavoties.

5) Iesaistīt sabiedriskā sektora organizācijas humānās palīdzības sniegšanā, politiskās situācijas uzraudzībā un konsultācijās par plānotajām operatīvajām darbībām. Sabiedriskā sektora organizācijas jau šobrīd ir uzsākušas savstarpēju koordināciju un komunicē ar kolēģiem no Lietuvas par situācijas attīstību.

* Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS vārdā – direktore Iveta Kažoka

Vēstulei piebiedrojas:

Biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” vārdā – direktore Inese Vaivare

Biedrības “Gribu Palīdzēt Bēgļiem” vārdā – Egils Grasmanis

Nodibinājuma “Make Room Europe” vārdā – vadītājs Miks Celmiņš

Biedrības “Latvijas Cilvēktiesību centrs” vārdā – direktore Anhelita Kamenska

Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” vārdā – direktore Kristīne Zonberga

Diasporas organizācijas “Giving for Latvia” vārdā – Daniela Utāne

Puaro.lv sadaļā “WHO IS WHO” esam apkopojuši politiķu CV. Šeit varat uzzināt, cik izglītoti ir Saeimas deputāti un  ministri, kā arī valsts amatpersonas, viņu parādsaistību apjomu, iepriekšējo pieredzi, partiju maiņu un citus sasniegumus.

Savukārt to, kurš patiesībā nosaka, kas notiek Latvijā, kurš ir ietekmīgs, kurš bagāts, bet kurš gan viens, gan otrs, uzziniet mūsu jaunajā sadaļā “Ietekme un nauda”.

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums  Facebook ,   Twitter,  Youtube un Instagram!

Avots: Providus

Populārākie raksti


Jūs varētu interesēt


18
Lasītāju viedokļi

avatar
jaunākie vecākie populārākie
Visus shmulus uz mulki zemi
Visus shmulus uz mulki zemi

Visus tos shmulus vajag sadzit “welcomistu” mjas, laut gulēt vinju gultas, est no vinju ledusskapjiem un laut izvarot sevi, gimenes loceklus. Tas viss “cilvektiesibu” varda.
Latvija tik faudziem vajag palidzibu, bet te kaut kadiem uzdzives tikotajiem grib nodrosinat bezrupigu dzivi. Tiesham shie stulbeni nezina kas notiek Vacija,Belgija, tur shmulji visu nolaidusu. Viniem jasezh sava valsti, japalidz esot tur, nevis visus parcelt sava seta un pasham palikt par cieminu sava maja.
Attela redzamai shvabrai ar brileem , bet 0 IQ to vajadzetu kadsm izstastit.

Karš
Karš

Mums kā nācijai vajadzētu karot par šo

Apsveicu
Apsveicu

Ungārijas premjeru Orbanu , kas aizliedza šādas sorosistu organizācijas !

Eidis
Eidis

Tās un tie ortodoksāli aprobežotie ar cilvēktiesību izpratni reliģijas līmenī nekādi neizprot bēgļa un labas dzīves tīkotāja atšķirību. Bēglis ir tas, kas bēgot no uzbrucēja ieskrien jūsu mājā un lūdz aizsardzību, bet migrants it tas, kas ierodas pie jums mājās, uzliek kājas uz galds, liek sevi pabarot, apģērbt un apmierināt viņa reliģiskās jūtas.

Skolnieciņš
Skolnieciņš

Ir arī imigranti, kas gatavi strādāt un iekļauties mūsu sabiedrībā. Taču es šaubos, ka šie bēgļi atteiksies no islāma un kļūs par ateistiem vai dievturiem.
Ar cieņu, Skolnieciņš

JanisT
JanisT

Jā, jā, vajag ievest desmit miljonus “bēgļu”, bet pēc tam pasludināt Latviju par Kalifātu un visus neticīgos likvidēt, kā tas pie viņiem pieņemts.
Vēl viņi varētu reklamēt savu “palīdzību” uz plakātiem, atbrīvo vietu bēgļiem – un striķis ar ziepēm blakus.
Mūsu jau tā ir tik maz, ka jebkura liberastu uzspiesta multi-kulturalizācija pieliks punktu mūsu nācijas pastāvēšanai ļoti īsā laikā.

Skolnieciņš
Skolnieciņš

Bēgļiem nesagādās grūtības noorganizēt islāma invāziju, jo vietējie kristieši ir jau attīrijuši ceļu no pagāniem. Dievturība mūsu valstī atrodas zem kristietības tupeles, tā kā nopietnu šķēršļu islāma invāzijai nav. Jālūdz vien Dievs Pērkons, Dieviete Laima un Dieviete Māra, lai Korāna viltus Dievs Allāhs nespētu iekļūt mūsu valstī.
Ar cieņu, Skolnieciņš

motorhead 1916
motorhead 1916

Es iesaku vienkaarshi kaajnieku miinas. Lietot taas karadarbiibaa aizliegts, jaa. Bet aiz gara laika izvietot pierobezhaa driikst. Nav tak spiesta lieta liist taam virsuu, vai ne? Uzspers kaadus 20 -30 gaisaa, tad arii visa pluusma apstaasies.

motorhead 1916
motorhead 1916

Ja nu gadiijumaa taas miinas tomeer nevar, vajag saaicinaat briivpraatiigos ( ja tie resnie, tizlie armijnieki nespeej) un izrakt maskeetas bedres ar nosmailinaatiem mietiem apakshaa. Taadas noteikti nav aizliegtas. ROKAM!

Skolnieciņš
Skolnieciņš

Motorhead 1916, Tava ideja ir pārāk nežēlīga. Cilvēka dzīvība un veselība ir svēta lieta. Labāk šos bēgļus jeb krievu hibrīdkara zaldātus ir pāradresēt uz Krievijas Federāciju. Tatjana Ždanoka droši vien spēs bēgļiem izskaidrot, ka dzīve Krievijā ir labāka nekā Latvijā. Visus bēgļus un partiju “Saskaņa” ir jāsūta uz Krieviju! Krievu armijas dēļ rodas bēgļi, jo Krievijā mīl karot ārpus savas valsts. Tāda, lūk, dzīve…
Ar cieņu, Skolnieciņš

Skolnieciņš no sidrabbbirzs
Skolnieciņš no sidrabbbirzs

Ir pagājuši Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Kristietība ir nozagusi Sentēvu Dievu pielūgsmi. Kristietība ir nozagusi Dievietes Māras pielūgsmi. Katoļu baznīca jau kopš 12. gadsimta vidus mūsu zemē darīja visu, lai nicinātu Sentēvu Dievus. Mēs esam aizmirsuši, ka pagāniskā ticība Sentēvu Dieviem ir mūsu tautas un zemes pamatticība. Tieši mēs esam senās pagāniskās ticības mantinieki. Kālab mums būtu jāpakļaujas krustnešu ticības mantiniekiem? Kālab mums ir jāpielūdz senebreju mitoloģija, atstājot novārtā Sentēvu Dievus? Mūsu spēkos ir atjaunot sentēvu pagānisko ticību un iepazīt ar Latvju Dieviem visu plašo pasauli! Kaut arī mūsu sentēvu pagāniskā ticība ir uz iznīcības robežas, taču tā… lasīt vēl »

Skolnieciņš no sidrabbbirzs
Skolnieciņš no sidrabbbirzs

Mēs dzīvojam 21. gadsimtā – brīvības gadsimtā. Mums ir paveicies piedzimt demokrātijas laikmetā, kad mums ir dotas izvēles tiesības, kam ticēt vai neticēt. Šo ticības brīvību garantē Latvijas Republikas konstitūcija jeb Satversme (avots: likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme). Diemžēl man rodas iespaids, ka mūsdienu Latvijā šī ticības brīvība ir vien uz papīra. Dzīvē situācija ir nedaudz savādāka, jo mūsu sabiedrībai bezkaunīgi uzspiež kristietību, atstājot vietējo pagānisko ticību novārtā. Piemēram, gandrīz vai visās skolās sākumskolas skolēniem no 1. līdz 3. klasei piedāvā apgūt kristīgo mācību. Ideja jau laba, bet kāpēc nevar izveidot reliģiju mācību, kur sākumskolas skolēnus iepazīstinās ar ateismu, budismu, hinduismu, sintoismu, dievturību (dažādu… lasīt vēl »

Skolnieciņš no sidrabbbirzs
Skolnieciņš no sidrabbbirzs

Ir pagājis 15. augusts. Vakardien bija Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Lai arī kristiešiem vakar bija svētki, tomēr pagāniem tāpat kā visiem latviešiem šī diena ir traģiska. Kristietība mūsu sentēvu dzīvē varmācīgi ielauzās 12. gadsimta vidū. 1199. gadā Romas pāvests Innocents Trešais pēc bīskapa Alberta lūguma pasludināja krusta karu pret Livonijas pagānu tautām. Tādējādi pāvests Innocents Trešais legalizēja senlatvju un igauņu zemju okupāciju un tālāku šo zemju aneksiju. Par spīti krustnešu pārspēkam, mūsu sentēvi – kurši, zemgaļi, sēļi, latgaļi, lībieši – pretojās naidniekiem bezmaz gadsimtu. Teju vai gadsimtu varmācīgie krustneši nespēja okupēt un anektēt Baltu zemes. Sentēvi cīnījās par… lasīt vēl »

zona
zona

Brīnisķīgas organizācijas! Atliek vien savu sponsoru naudu nevis pašpatērēt, bet novirzīt tranzītzonā iesprūdušiem ceļotājiem, kurus mēdz saukt arī par bēgļiem

āmurs
āmurs

Varbūt vajadzētu sākt ar cilvēktiesību pārkāpumiem tepat latvijā? Citādi top skaidrs, ka cilvēki latvijā nedzīvo.

Skolnieciņš
Skolnieciņš

Vārds “Latvijā” ir rakstāms ar lielo sākumburtu. Lūdzu, cieņu savu dzimteni un Sentēvu Dievus!
Ar cieņu, Skolnieciņš

Sorosiste
Sorosiste

Brauc uz robežu un pielaiko sev kādu migrantu !

upsi
upsi

vai tad šīs organizācijas arī strādā baķkam, ka vilina viņa legālos ārzemju ciemiņus mūsu nometināšanas nometnēs.