Reinis Lasmanis

Reinis Lasmanis

Ministru prezidenta padomnieks uzņēmējdarbības un inovāciju jautājumos

Dzimšanas datums: 1989

Izglītība:

 • bakalaura grāds politikas zinātnē;
 • bakalaura grāds tiesību zinātnē;
 • maģistra grāds ekonomikā;

Zinātniskās publikācijas: NAV

Grāmatas:  NAV

Publikācijas presē: 

 • NAV

Politiskā pieredze, vēlēti amati:

 • NAV

Dalība partijās:

 • NAV

Dalība kapitālsabiedrībās: 

 • SIA “M plus I” (likvidēta 14.03.2018) – īpašnieks, valdes loceklis (2014-2018)

Darba pieredze:

 • Rīgas Tehniskā universitāte, vieslektors, vada lekcijas par jaunuzņēmumu ekosistēmu, inovācijām un uzņēmējdarbību (kopš 2017);
 • Latvijas Universitāte, eksperts;
 • Sabiedrības integrācijas fonds, sekretariāta direktora vietnieks (2022-2023);
 • Pilsoniskās sabiedrības atbalsta departamenta direktors (2021-2023);
 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Zinātnes komercializācijas nodaļas vadītājs (2017- 2020);
 • Darbs Izglītības un zinātnes ministrijā un Ekonomikas ministrijā (strādājis ar uzņēmējdarbības atbalsta un inovāciju jautājumiem) (2013-2017);
 • paralēli profesionālajai darbībai kopš 2010.gada R.Lasmanis kā brīvprātīgais ir iesaistījies dažādās nevaldības organizācijās, darbojoties tādās jomās kā bērnu namu bērnu un jauniešu atbalsts, palīdzība cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī studējošo interešu pārstāvniecība;
Amatpersonai piederošā uzņēmumaNAV
apgrozījums
peļņa/zaudējumi
LV samaksātais uzņēmuma ienākumu nodoklis
LV samaksātais sociālais nodoklis
par 1 darbinieku vidēji gadā

Parādsaistības:

 • 31 363.00 EUR

Papildu informācija:

Lasītāju viedokļi

avatar