Neveicas, jo uzlikts lāsts? Dziednieku padomi, kā sevi pasargāt

uzlikts lāsts

Kad likstām un neveiksmēm nespējam saskatīt patieso cēloni, neražas bieži izskaidrojam ar to, ka mums uzlikts lāsts.  Neiedziļinoties problēmas saknē, mēdzam „gruzīties” arvien vairāk. Un tad visbeidzot patiešām esam pārliecināti, ka kāds nelietis piekopis melno maģiju, lai sagandētu mums dzīvi.

Dzied­nieks, bi­oe­ner­ģē­ti­ķis Vik­tors Grau­diņš iesaka pārbaudītu metodi, kā pasargāties no iespējamām negatīvām enerģijām.

Ja jādodas pie ļaudīm, kuru nodomi šķiet ne visai tīri, vai arī jāpavada laiks nepazīstamu cilvēku pūlī, drošības labad var izveidot aizsarglauku. Iedomājieties ieapaļu, sfērisku gaisa burbuli, kas līdzinās olai. Tad vizualizējiet sevi, ieejot šajā burbulī, it kā uzliekot sev šo skafandru.

Pēc tam iztēlojieties, ka sfēras ārpusi ietver spogulis, – tas atraida jebkuru skatienu vai domu, mazina iespējamo negāciju iedarbību. Nav visu laiku jādomā, ka atrodies šajā burbulī. Pietiek iztēloties šo aizsardzību, palūdzot, lai tā darbojas, piemēram, visu šo dienu.

„Uz­reiz ne­no­tiek tā, ka par mums kāds slik­tu pa­do­mā un in­for­mā­ci­ja sāk re­ali­zē­ties. Tas var notikt tad, kad ne­ga­tī­vā in­for­mā­ci­ja sa­sniedz ne­pie­cie­ša­mo po­ten­ci­ālu un ie­gūst do­mas for­mu. Kā­dā brī­dī, kad cil­vē­ka enerģētis­kais aiz­sar­glauks ir vājš, tā sāk ne­ga­tī­vi ie­dar­bo­ties uz cil­vē­ka smal­ko ķer­me­ni, bet vē­lāk ie­dar­bī­ba pār­iet uz fi­zis­ko ķer­me­ni – blo­ķē­jas da­žā­di me­ri­di­āni (smal­kie ka­nā­li), ener­ģē­tis­kie spē­ka cen­tri (čak­ras), sāk ne­pa­rei­zi strā­dāt or­gā­ni un tā tā­lāk,” uz­sver Vik­tors Grau­diņš intervijā izdevumam Māja.

 

Nevajag visu novelt uz to, ka uzlikts lāsts

Tomēr nevajadzētu visas neveiksmes izskaidrot ar lāstu vai nolādējumu. Netrūkst tādu, kas apstaigā daudzus dziedniekus, kamēr atrod to, kurš beidzot apstiprina – jā, jūs esat nolādēts. Ja visu laiku dzīvo ar domu – ka tikai kāds man kaut ko neuzsūta, pats sevi it kā negatīvi programmē, pašā ilgstoši rezonē negatīvisms un kā magnēts pievelk nelāgo. Līdz ar to kļūst vieglāk iekļūt viņa biolaukā. Nereti intuīcija, sirdsbalss pasaka priekšā, ka dzīvē kaut kas nav kārtībā. Ja sāk analizēt un saredz precīzas pazīmes, kurā brīdī sākusies melnā josla, tomēr, pat pieliekot visas pūles, neveiksmes arvien nebeidzas, ir vērts aizdomāties – vai tomēr kāds tam nepiepalīdz?

 

Ja vēlaties sevi aizsargāt, der ieklausīties vairāku dziednieku padomos

  1. Jāpalūdz, lai tuvs un mīļš cilvēks apsien ap jūsu kreiso delnu sarkanu dzīparu un uzmet vienu mezglu. Pašam jāturpina siet, līdz būs septiņi mezgli. Tā ir laba aizsardzība pret ļauna vēlētājiem.
  2. Palīdz arī Tēvreizes noskaitīšana. Jāsūta visi sliktie vārdi un enerģija atpakaļ uz turieni, no kurienes tas viss nācis, palūdzot Dievam aizsardzību.
  3. Var iedomāties sevi stāvam zem ūdenskrituma, no kura līst Visuma dievišķā gaisma, un šī zeltainā straume nomazgā visu ļauno.

 

Izsakiet savu viedokli komentāros un sekojiet mums Facebook un Twitter!

Sagatavots pēc “Ezoterikas ceļvedis” un NRA

 

 

Jūs varētu interesēt

Populārākie raksti

Lasītāju viedokļi

1 Komentārs on "Neveicas, jo uzlikts lāsts? Dziednieku padomi, kā sevi pasargāt"

avatar
Kārtot pēc:   jaunākie | vecākie | populārākie
Skolnieciņš
Skolnieciņš

Izveidot aizsarglauku var, ja Tev ir daudz enerģijas. Bet tie, kurus var skart pūļa negācijas ir vāji. Normālu cilvēku, tas neskar. Manuprāt, citu cilvēku nevajag ilgstoši besīt, jo tad Tev negribēs atriebties. Tevreize nepalīdzēs, ja vien Tu neesi garīdznieks, proti, aktīvs garīdznieks. Tēvreizes skaitīšana pret lāstu ir ķecerība. Jūs taču ziniet baznīcnieku attieksmi pret maģiju? Par brīnumiem un Dievmātes rēģiem tie kaifo, taču pārējo neredz…
Un lāstam vajag enerģiju, nodomu un ilgstošu darbu, un piesaistes….

wpDiscuz